Suche

Login

Verband der Europäischen Laminatbodenhersteller e.V.

25 lat EPLF: Europejscy producenci spokojnie spoglądają w przyszłość

elnp1901

18 Producenci podłóg laminowanych, 20 przedsiębiorstw dostawców i 10 sponsorów tworzy EPLF – Europejskie Stowarzyszenie Producentów Podłóg Laminowanych [Verband der europäischen Laminatbodenhersteller e.V.].  W 2019 roku to największe na świecie, regionalne stowarzyszenie branży laminatów będzie obchodzić 25-lecie swego istnienia. Biorąc pod uwagę pojawiające się, niekorzystne tendencje na głównych rynkach zbytu podłóg, członkowie EPLF intensywnie koncentrują się na swoich mocnych stronach.

Jeszcze w roku 2017 członkowie stowarzyszenia EPLF zapisali na swoich kontach połowę światowej sprzedaży podłóg laminowanych, która wyniosła ponad miliard metrów kwadratowych. Światowa sprzedaż podłóg laminowanych nadal rośnie, ale odnotowuje się spadek zbytu w Europie Zachodniej, największy w Niemczech. Szczególnie w krajach dysponujących dużą siłą nabywczą klienci poszukują coraz częściej alternatywnych rozwiązań. Aktualnie producenci zrzeszeni w EPLF korzystają ze swojej dobrej pozycji eksportowej na rynku światowym oraz ze wzrostu sprzedaży europejskich podłóg laminowanych w Europie Wschodniej, Azji oraz w Ameryce Północnej i Południowej. W ramach EPLF opracowywane są wspólnie działania zmierzające do zwiększenia potencjału rozwoju laminatów – także na rodzimym rynku europejskim.

Rynki podłóg zmieniają się. Oczekiwania klientów stają się coraz bardziej indywidualne. Ich zainteresowania skłaniają się ku nowoczesnym podłogom, które są dokładnie dopasowane do ich potrzeb użytkowych. Tu laminaty mogą zaprezentować wszystkie swoje zalety: Albowiem europejskie podłogi laminowane posiadają unikalne cechy, które wyróżniają je spośród innych. Dzięki kilkudziesięcioletnim pracom rozwojowym są one dojrzałe technicznie, jakość ich wzornictwa jest doskonała, a bardzo dobry stosunek jakości do ceny jest ich dodatkowym atutem. Europejskie laminaty są produkowane w sposób zrównoważony: ekologicznie, z surowców odnawialnych, w dużych ilościach z zachowaniem zasad ekonomicznej wydajności, przy użyciu najnowocześniejszych technologii, w społecznie akceptowany sposób przez sprawiedliwe i uregulowane warunki i stosunki pracy. 

Ciągły rozwój produktów

Szczególnie mocną stroną branży podłóg laminowanych w Europie jest energia jej innowacyjności. Stabilizacja tak wypracowanej pozycji lidera to główne zadanie EPLF. Wspólny rozwój produkowanych w Europie podłóg laminowanych ma dotyczyć przede wszystkim optymalnego spełnienia oczekiwań klientów. Jest to cel kierownictwa EPLF także po odejściu Paula De Cock (Unilin), który w maju 2018 roku został wybrany na stanowisko prezesa EPLF, a już jesienią tego roku musiał opuścić stowarzyszenie w związku z nowymi obowiązkami, które objął w Ameryce Północnej. Od tego momentu jego obowiązki w stowarzyszeniu przejął Max von Tippelskirch (Swiss Krono Group), zastępca prezesa zarządu. Von Tippelskirch kieruje w dalszym ciągu pracami grupy roboczej „Rynki i wizerunek”, będąc jej przewodniczącym. W kierowaniu stowarzyszeniem wspiera go członek zarządu, Eberhard Herrmann (Classen), który ponadto przewodniczy pracom grupy roboczej „Technika“. W czerwcu 2019 roku członkowie stowarzyszenia EPLF wybiorą w Belgii na swoim dorocznym walnym zgromadzeniu nowego prezesa. Plany działań zarządu EPLF na rok 2019 opracowano jeszcze wspólnie z Paulem De Cock, co pozwala teraz na płynną kontynuację prac stowarzyszenia. Z początkiem roku 2019 stowarzyszenie EPLF powitało w swoim gronie nowego producenta: Nowym, zwyczajnym członkiem stowarzyszenia został producent podłóg laminowanych Rezult LLC z Kijowa na Ukrainie (www.rezult.pro).

Wspólna praca nad nowymi rozwiązaniami

Stowarzyszenie EPLF uważa siebie za motor innowacyjności, który wspiera prace nad nowymi rozwiązaniami i nadaje im tempa. W roku 2017 sformułowaliśmy w manifeście innowacyjności nasze cele i strategiczne ramy dla pracy stowarzyszenia w przyszłości. Program „Laminate 2020 – Forum of Innovations“ pozwala dostawcom już od 2016 roku na efektywną wymianę nowych pomysłów i technologii. Nadzwyczajni członkowie EPLF przedstawiają tam swoje pomysły i nowe koncepcje , inspirując w ten sposób producentów laminatów. W ten sposób stowarzyszenie, w ramach wspólnej sieci, dynamicznie przyspiesza techniczny rozwój produkowanych w Europie podłóg laminowanych. Działania zwiększające jakość towarzyszą także propagowaniu innowacyjności, są to projekty naukowe EPLF oraz współudział w pracach normalizacyjnych na poziomie CEN i ISO.

Dygitalizacja stawia przed branżą nowe wyzwania. Istnieją szanse optymalizacji procesów, bardziej elastycznej i szybszej produkcji, lepszego zarządzania zasobami i tym samym szybszego tempa reagowania na zmiany popytu. Procesy te dotyczą dygitalizacji w ogóle i cyfrowego druku w szczególności. Wielu członków EPLF dysponuje bardzo nowoczesnymi liniami produkcyjnymi, mogą one zyskiwać na nowych możliwościach. Ponadto proces dygitalizacji oferuje opcje, które pozwalają konsekwentnie na rozwijanie kompetencji pracowników. Pracownicy odpowiadają bowiem za to, żeby nasze produkty były coraz lepsze, bardziej innowacyjne i sprawdziły się w przyszłości. 

Dygitalizacja czyni rynki bardziej przejrzystymi. Pozwala to na jeszcze bardziej wiarygodne informowanie o wyższej jakości wzornictwa i ułatwia handlowi i klientom na całym świecie jeszcze lepszą orientację. Dygitalizacja utrudnia także fałszowanie i podejrzane znakowanie, których ofiarami wciąż padają klienci na całym świecie. 

Rozpoczęły się nowe projekty badawcze EPLF 

Latem 2018 roku ELPF rozpoczął nowe badania naukowe. Ich tematyka obejmuje wytrzymałość na wilgoć oraz mikrorysy i efekty polerowania. Obydwa tematy odzwierciedlają aktualny rozwój produktów: Z jednej strony rośnie oferta podłóg laminowanych odpornych na wilgoć do układania w kuchniach, łazienkach i pomieszczeniach gospodarczych. Żeby móc oceniać jakość tych produktów i porównywać je ze sobą, EPLF pracuje nad praktyczną klasyfikacją odporności na wilgoć. Drugi problem to stopień połysku łatwych w utrzymaniu podłóg laminowanych. Potrzeba tu większej wiedzy technicznej o przyczynach i mechanizmie powstawania mikrorys na podłogach wykonanych z połyskiem lub z wysokim połyskiem, oraz o powstawaniu efektu wypolerowania na powierzchniach matowych. Stowarzyszenie pragnie opracować w tym zakresie jednoznacznie określone definicje, przygotować praktyczne zasady klasyfikowania i, na końcowym etapie, celowe i powtarzalne metody testowania i oceny produktów. 

Projekt EPLF „Kółka do krzeseł”, którego celem jest opracowanie nowych metod testowania i urządzeń kontrolnych, będzie realizowany do sierpnia przyszłego roku. Ponadto EPLF i jego eksperci uczestniczą we wszystkich procesach aktualizacji norm. Nowa norma EN 16354 zapewni w przyszłości techniczną porównywalność różnych podkładów pod podłogi. Natomiast już wiosną 2018 roku dokonano aktualizacji normy EN 14041 „Elastyczne, włókiennicze, laminowane i modułowe wielowarstwowe pokrycia podłogowe - Właściwości zasadnicze“. Dotycząca tej tematyki, oficjalna ocena zgodności („Guidance Paper“) CEN, w opracowaniu której współpracowało także stowarzyszenie EPLF, ma pełnić w przyszłości funkcję „instrukcji obsługi“, która pozwoli lepiej zrozumieć liczne modyfikacje. 

Stowarzyszenie EPLF staje się jeszcze bardziej europejskie

Rok 2019 przyniesie ze sobą dalsze ważne wydarzenia: Stowarzyszenie EPLF obchodzi 25. rocznicę założenia! Dnia 5. i 6. czerwca członkowie stowarzyszenia będą świętować ten jubileusz na walnym zgromadzeniu w Antwerpii (Belgii), goszczeni przez ugrupowanie gospodarcze Beaulieu. Stowarzyszenie EPLF powołało do życia wspólnie z europejskimi Stowarzyszeniami Wykładzin i Dywanów (ECRA), Elastycznych Wykładzin Podłogowych (ERFMI) oraz Producentów Podłóg Wielowarstwowych (MMFA) nowe stowarzyszenie: EuFCA. Nazwa EuFCA to skrót od European Floorcoverings Association, co w wolnym tłumaczeniu oznacza: Europejskie Stowarzyszenie Producentów Wykładzin Podłogowych. W ten sposób EPLF jest obecnie obecna w Brukseli – blisko europejskich instytucji i decydentów. To, czy sekretariat EPLF zostanie zlokalizowany również w przyszłości, zależy od sposobu zarządzania.

W roku 2019 czeka nas także jedna zmiana personalna: Po 22 latach pracy dyrektor zarządzający stowarzyszenia EPLF, pan Peter H. Meyer, przygotowuje się do przejścia na emeryturę. 

Tym samym stowarzyszenie EPLF stoi po 25 latach przed nową, interesującą fazą swego rozwoju. Członkowie stowarzyszenia i jego zarządu wyznaczyli sobie wysokie cele: Max von Tippelskirch: „Jesteśmy zdeterminowani, by kontynuować także przez kolejnych 25 lat kurs, który przyniósł sukces europejskim producentom podłóg laminowanych.“
www.eplf.com

Ilustracje

Podpisy pod zdjęciami:

elnd1901_b1: Max von Tippelskirch, zastępca prezesa stowarzyszenia EPLF i od roku 2014 przewodniczący grupy roboczej „Rynki i wizerunek”. Po opuszczeniu stowarzyszenia przez Paula De Cock przejął on obowiązki prezesa stowarzyszenia. – Foto: EPLF

elnd1901_b2: Eberhard Herrmann został ponownie wybrany w maju 2018 roku do zarządu stowarzyszenia i jest w EPLF przewodniczącym grupy roboczej „Technika”. – Foto: EPLF 

elnd1901_b3: Peter H. Meyer, od roku 1998 dyrektor zarządzający stowarzyszenia EPLF e.V., przygotowuje się do przejścia na emeryturę. – Foto: EPLF

elnd1901_b4: Cel EPLF: Trwałe wzmacnianie pozycji lidera europejskiego rynku laminatów. – Foto: Kronotex

Fotografie z Domotex i konferencji prasowej w Hanowerze z dnia 12 stycznia 2019
elnd1901_b5: Zarząd EPLF 12 stycznia 2019 roku, Domotex w Hanowerze (od lewej): Eberhard Herrmann, Max von Tippelskirch. - Foto: EPLF 
elnd1901_b6: Prezydent EPLF Max von Tippelskirch 12 stycznia 2019 roku, Domotex w Hanowerze. - Foto: EPLF 
elnd1901_b7: Członek zarządu EPLF Eberhard Herrmann 12 stycznia 2019 roku, Domotex w Hanowerze. - Foto: EPLF
elnd1901_b8: konferencji prasowej EPLF, 12 stycznia 2019 roku, Domotex w Hanowerze. - Foto: EPLF

Kontakt Presse

EPLF®
Verband der Europäischen Laminatbodenhersteller e.V.
Anne-Claude Martin
Pressereferentin
pressateplf [dot] com
Rue Defacqz 52
1050 Ixelles
Tel. +32.(0)2.536.86.74
 

(120.84 KB)
Mehr erfahren
Mehr erfahren
elnd1901_b1.jpg
Mehr erfahren
Download

elnd1901_b1: Max von Tippelskirch, zastępca prezesa stowarzyszenia EPLF i od roku 2014 przewodniczący grupy roboczej „Rynki i wizerunek”. Po opuszczeniu stowarzyszenia przez Paula De Cock przejął on obowiązki prezesa stowarzyszenia. – Foto: EPLF

elnd1901_b2.jpg
Mehr erfahren
Download

elnd1901_b2: Eberhard Herrmann został ponownie wybrany w maju 2018 roku do zarządu stowarzyszenia i jest w EPLF przewodniczącym grupy roboczej „Technika”. – Foto: EPLF 

elnd1901_b3.jpg
Mehr erfahren
Download

elnd1901_b3: Peter H. Meyer, od roku 1998 dyrektor zarządzający stowarzyszenia EPLF e.V., przygotowuje się do przejścia na emeryturę. – Foto: EPLF

elnd1901_b4_kronotex.jpg
Mehr erfahren
Download

elnd1901_b4: Cel EPLF: Trwałe wzmacnianie pozycji lidera europejskiego rynku laminatów. – Foto: Kronotex

elnd1901_b5.jpg
Mehr erfahren
Download

elnd1901_b5: Zarząd EPLF 12 stycznia 2019 roku, Domotex w Hanowerze (od lewej): Eberhard Herrmann, Max von Tippelskirch. - Foto: EPLF 

elnd1901_b6.jpg
Mehr erfahren
Download

elnd1901_b6: Prezydent EPLF Max von Tippelskirch 12 stycznia 2019 roku, Domotex w Hanowerze. - Foto: EPLF 

elnd1901_b7_eh.jpg
Mehr erfahren
Download

elnd1901_b7: Członek zarządu EPLF Eberhard Herrmann 12 stycznia 2019 roku, Domotex w Hanowerze. - Foto: EPLF

elnd1901_b8.jpg
Mehr erfahren
Download

elnd1901_b8: Konferencji prasowej EPLF, 12 stycznia 2019 roku, Domotex w Hanowerze. - Foto: EPLF

Nach Oben