Suche

Login

Verband der Europäischen Laminatbodenhersteller e.V.

Rynek podłóg laminowanych rośnie także w roku 2015 – Zróżnicowany rozwój EPLF w regionach

elnp1602

Światowy zbyt w wysokości 452 mln m² laminowanych podłóg z europejskiej produkcji (2014: 467) zgłasza w 2015 roku 20 producentów zorganizowanych w swoim związku EPLF. Wynikający stąd minus w kwocie 3,1 % relatywizuje się ze względu na odejście z końcem roku 2014 znaczącego partnera z Turcji. Rozwój sytuacji w poszczególnych regionach także w roku 2015 okazał się niejednolity: Europa Zachodnia (wraz z Turcją) wykazała słabszą tendencję, Europa Wschodnia pozostała na plusie. Także w Azji liczby wzrastają, największe przyrosty odnotowano w Ameryce Północnej. Także w Ameryce Południowej sprzedaż laminowanych podłóg przebiegała w roku 2015 pozytywnie. 

 

W liczbach rzeczywistych zbyt w Zachodniej Europie po odejściu z końcem 2014 roku tureckiego członka zmalał z 282 mln m² do 254 mln m² w roku 2015. Oznacza to prawie 10-procentowy spadek w Europie Zachodniej (wraz z Turcją). W Niemczech, największym regionalnym rynku w Europie Środkowej, utrzymuje się substytucja: Z punktu widzenia EPLF przesunięcia na korzyść tak zwanych „wykładzin dizajnerskich” lub podłóg winylowych LVT spowodowały w roku 2015 spadek zbytu podłóg laminowanych do około 66 mln m² (w poprzednim roku: 69 mln m²), jest to minus 4,6 %. Pomimo tego dla członków EPLF niemiecki rynek podłóg będzie także w przyszłości dominował ze znaczną przewagą – jako rynek zbytu, ale przede wszystkim – jako rynek pochodzenia towarów z szacowanym na 230 mln m² wolumenem produkcji. 

Do zachodnioeuropejskich rynków zbytu EPLF statystyka zalicza także Turcję. Tu w roku 2015 obroty związku znacznie się zmniejszyły: W roku 2015 wielkość sprzedaży laminatu spadła o około 44 % do 32 mln m² (w roku poprzednim 57 mln m²). Przyczyny takiego stanu rzeczy są wielorakie: Wystąpienie tureckiego członka EPLF z końcem 2014 roku przyczyniło się do spadku sprzedaży tak samo, jak prowadzone przez tureckie Ministerstwo Gospodarki do lata 2015 roku postępowanie antydumpingowe przeciwko niemieckim producentom laminatów. Ponadto zgodnie ze zdaniem EPLF należy także uwzględnić ogólnie słabszy wzrost koniunktury na rynku tureckim. Pomimo niepomyślnych liczb kraj ten wciąż pozostaje dla członków EPLF trzecim co do wielkości rynkiem docelowym. 

Francja ze sprzedażą 37 mln m² (w poprzednim roku 39 mln m²) nieznacznie pogorszyła swoją pozycję i w roku 2015 zajęła drugie miejsce. W Wielkiej Brytanii nie utrzymał się niestety dla członków EPLF trend przyrostowy. W roku 2015 odnotowano lekki spadek na poziomie 3%: do 31 mln m² (przed rokiem 32 mln m²). Tym samym kraj ten zajmuje czwarte miejsce, tuż za Turcją. Holandia poprawiła w roku 2015 swój wynik o 8 % i zajęła miejsce piąte ze sprzedażą 19 mln m² (w poprzednim roku 18 mln m²). Hiszpania zajmuje szóste miejsce ze sprzedażą blisko 15,3 mln m² (w poprzednim roku 14,6 mln m²) i przyrostem na poziomie ok. 5 %.

Pomimo trudnej koniunktury w Europie Wschodniej także w roku 2015 udało się utrzymać zbyt laminatów EPLF. Z kwotą 111 mln m² (w poprzednim roku 110 mln m²) europejscy producenci podłóg laminowanych osiągnęli tam lekki przyrost na poziomie ok. 1 %. W Rosji sprzedano 29 mln m² (w poprzednim roku 28 mln m²), realizują w ten sposób przyrost na poziomie prawie 2 %. Związek wie, że około 20 mln m2 rosyjskiej produkcji jego członków z różnych przyczyn nie została ujęta w statystykach. W każdym bądź razie w rankingu sprzedaży Rosja znacznie wyprzedza Polskę, która zwiększyła swoją sprzedaż o 7 % do kwoty 28 mln m² (w poprzednim roku 26 mln m²). Kolejne miejsca zajmują Rumunia z 11 mln m² (w poprzednim roku 11 mln m²), Węgry z 6 mln m² (w poprzednim roku 6 mln m²), Bułgaria z 5 mln m² (w poprzednim roku 4 mln m²) oraz Ukraina z prawie 5 mln m² (w poprzednim roku 8 mln m²). 

Od roku 2013 krzywa obrotów EPLF w Ameryce Południowej znów pnie się ostro w górę. Trend ten utrzymał się także w roku 2015 z przyrostem +32 % do 39 mln m² (w poprzednim roku 29 mln m²). Przyrost sprzedaży w USA wyniósł w 2015 roku 37% osiągając 25 mln m² (w poprzednim roku 18 mln m²), w Kanadzie w roku 2015 nawet 24% z kwotą 14 mln m² (w poprzednim roku 11 mln m²). 

W Azji i regionie Pacyfiku ogólna kwota zbytu europejskich producentów wyniosła w 2015 roku 17 mln m² (w poprzednim roku 15 mln m²). Oznacza to przyrost 14 % (po +20 % w roku poprzednim). Największy przyrost uzyskano ponownie na rynku chińskim włącznie z Hongkongiem. Tu eksport europejskich producentów odnotowuje maksymalne przyrosty i cieszy się coraz większym zainteresowaniem: zbyt w 2015 roku wyniósł 5,6 mln m² (w poprzednim roku 5 mln m²), co w porównaniu z poprzednim rokiem odpowiada przyrostowi 10 %. Izrael poprawił nieco swój wynik o około 2,5 mln m² (w poprzednim roku 2,2 mln m²) a Arabia Saudyjska wynikiem 3 mln m² odnotowała dobry przyrost (w poprzednim roku 2 mln m²). Także rynki indyjski i australijski odnotowały w roku 2015 przy tradycyjnie małym zbycie stosunkowo satysfakcjonujące przyrosty.  

Ameryka Południowa wykazuje w roku 2015 sprzedażą na poziomie 17 mln m² (w poprzednim roku 16 mln m²) trend przyrostowy 9 % względem roku 2014. Zbyt w Meksyku prezentuje się pozytywnie i wzrósł do 4,5 mln m² (w poprzednim roku 3,9 mln m²), Kolumbia osiągnęła 2 mln m2 (w poprzednim roku 1,8 mln m²) a Argentyna odnotowała 1,8 mln m² (w poprzednim roku 1,4 mln m²). Stabilny względem poprzedniego roku jest rynek w Chile z 7 mln m² (w poprzednim roku 7 mln m²).

www.eplf.com 
Załączniki: wykresy zbytu EPLF 2015 
elnd1602_b1: Zbyt świat 2007-2015 (© EPLF)
elnd1602_b2: Zbyt w rejonach świata 2015 (© EPLF)
elnd1602_b3: Zbyt 2015 Europa Zachodnia (© EPLF)
elnd1602_b4: Zbyt 2015 Europa Wschodnia (© EPLF)
elnd1602_b5: Zbyt 2015 Azja (© EPLF)
elnd1602_b6: Zbyt 2015 Ameryka Północna (© EPLF)
elnd1602_b7: Zbyt 2015 Ameryka południowa (© EPLF)

Kontakt Presse

EPLF®
Verband der Europäischen Laminatbodenhersteller e.V.
Anne-Claude Martin
Pressereferentin
pressateplf [dot] com
Rue Defacqz 52
1050 Ixelles
Tel. +32.(0)2.536.86.74
 

Mehr erfahren
Mehr erfahren
Nach Oben