Suche

Login

Verband der Europäischen Laminatbodenhersteller e.V.

Markt in laminaatvloeren groeit ook in 2015 – Gedifferentieerde ontwikkeling van EPLF in de regio's

elnn1602

De 20 binnen het EPLF georganiseerde fabrikanten in 2015 hebben aan hun organisatie een wereldwijde omzet van 452 miljoen m² laminaatvloer van Europese makelij (2014: 467) gemeld. Het hieruit resulterende verlies van 3,1% wordt gerelativeerd door het vertrek van een belangrijke Turkse partner eind 2014. De ontwikkeling in de regio's verliep in 2015 opnieuw grillig: Westeuropa (inclusief Turkije) scoorde minder sterk, Oost-Europa bleef in de pluscijfers. Ook in Azië stegen de omzetcijfers aanzienlijk, het hoogst waren ze in Noord-Amerika. In Zuid-Amerika verliep de omzet in EPLF-laminaatvloeren in 2015 al even positief.

 

In reële cijfers is het vertrek van een Turks lid eind 2014 van 282 miljoen m² naar 254 miljoen m² in 2015 teruggelopen. Dit betekent een verlies in West-Europa (inclusief Turkije) van een kleine 10%. In Duitsland, de grootste regionale markt binnen Centraal-Europa, houdt de substitutie aan: vanuit het perspectief van het EPLF zijn dit verschuivingen ten gunste van zogenaamde "designvloeren" of "LVT-vloeren", die de omzet in laminaatvloeren in 2015 verminderen tot ca. 66 miljoen m² (voorgaand jaar 69 miljoen m²), een verlies van 4,6%. Desondanks zal voor de EPLF-leden de Duitse markt in vloeren ook in de toekomst op grote afstand dominant zijn – als afzetmarkt en als herkomstland met een geschat productievolume van meer dan 230 miljoen m². 

Tot de West-Europese afzetmarkten van het EPLF wordt in de statistieken ook Turkije gerekend. Hier zijn de omzetten van de organisatie in 2015 aanzienlijk afgenomen: in 2015 liepen de verkoopcijfers voor laminaat met ca. 44% terug naar 32 miljoen m² (voorgaand jaar 57 miljoen m²). De oorzaken hiervoor zijn veelzijdig: het vertrek van een Turks EPLF-lid einde 2014 heeft hieraan bijgedragen, even als de in de zomer van 2015 lopende Anti-Dumping-regeling van het Turkse ministerie van Economische Zaken voor fabrikanten van laminaat. Ook moet er volgens het EPLF rekening worden gehouden met de voor Turkije over de gehele linie teruglopende economische conjunctuur. Toch blijft het land ondanks teruglopende cijfers nog altijd de op twee na grootste doelmarkt voor EPLF-leden. 

Frankrijk scoort met 37 miljoen. m² (voorgaand jaar 39 miljoen m²) iets minder en neemt in 2015 daardoor de tweede plek binnen Europa in. In Groot-Brittannië zet de opwaartse trend voor de EPLF-leden helaas niet door. In 2015 werd er met 31 miljoen m² (voorgaand jaar 32 miljoen m²) een klein verlies van 3% genoteerd. Hierdoor ligt het land op de vierde plaats vlak achter Turkije. Nederland scoorde in 2015 met een winst van 8% beter en neemt met een omzet van 19 miljoen m² (voorgaand jaar 18 miljoen m²) de vijfde plaats in. Spanje blijft met een krappe 15,3 miljoen. m² (voorgaand jaar 14,6 miljoen m²) en ca. + 5% op de zesde plaats liggen.

Ondanks een moeizame conjunctuur heeft ook in 2015 de Oost-Europese markt in EPLF-laminaat zijn omzet kunnen handhaven. Met 111 miljoen m² (voorgaand jaar 110 miljoen m²) bereikten de Europese fabrikanten van laminaatvloeren daar een voorzichtige winst van ca. 1%. In Rusland werd voor 29 miljoen m² (voorgaand jaar 28 miljoen m²) verkocht en daardoor een groei van een kleine 2% gerealiseerd. Inmiddels weet de organisatie dat ca. 20 miljoen m2 van de Russische productie van zijn leden om verschillende redenen niet in de statistieken is opgenomen. In elk geval ligt Rusland binnen de omzet-ranking duidelijk vóór Polen, dat met 7% en 28 miljoen m² (voorgaand jaar 26 miljoen m²) beter scoort. De volgende plaatsen worden ingenomen door Roemenie met een omzet van 11 miljoen m² (voorgaand jaar 11 miljoen m²), Hongarije met 6 miljoen m² (voorgaand jaar 6 miljoen m²), Bulgarije met 5 miljoen m² (voorgaand jaar 4 miljoen m²) alsmede Oekraïne met een krappe 5 miljoen m² (voorgaand jaar 8 miljoen m²). 

Sinds 2013 toont de EPLF-omzetcurve in Noord-Amerika weer een steile opwaartse curve. Ook in 2015 heeft deze trend zich met +32% in vergelijking tot het voorgaande jaar naar 39 miljoen m² (voorgaand jaar 29 miljoen m²) voortgezet. De VS bevonden zich in 2015 met 25 miljoen m² (voorgaand jaar 18 miljoen m²) met 37% in de pluscijfers, in Canada werd in 2015 met 14 miljoen m² (voorgaand jaar 11 miljoen m²) een stijging van zo'n 24% gerealiseerd. 

In de regio Azië en de Stille Oceaan ligt de totale omzet van Europese fabrikanten in 2015 rond de 17 miljoen m² (voorgaand jaar 15 miljoen m²). Dit betekent een winst van 14% (na +20% in het voorgaande jaar). Opnieuw was de grootste groei zichtbaar op de Chinese markt inclusief Hongkong. Hier groeit de export van Europese producenten in het hoge marktsegment steeds verder: in 2015 werd er ca. 5,6 miljoen m² afgezet (voorgaand jaar 5 miljoen m²), wat overeenkomst met een groei van 10% in vergelijking tot het voorgaande jaar. Israël groeit licht naar 2,5 miljoen m² (voorgaand jaar 2,2 miljoen m²) en Saudi-Arabië noteert met 3 miljoen m² mooie groeicijfers (voorgaand jaar 2 miljoen m²). Ook de markten in India en Australië met hun traditioneel lage omzetniveau zijn in 2015 relatief sterk gegroeid.  

Zuid-Amerika scoort in 2015 met 17 miljoen m² (voorgaand jaar 16 miljoen m²) in totaal 9% beter dan in 2014. De omzet in Mexico verliep positief met een stijging naar 4,5 miljoen m² (voorgaand jaar 3,9 miljoen m²), Colombia realiseerde 2 miljoen m2 (voorgaand jaar 1,8 miljoen m²) en Argentinië noteerde 1,8 miljoen m² (voorgaand jaar 1,4 miljoen m²). De Chileense markt bleef in vergelijking tot het voorgaande jaar met 7 miljoen m² (voorgaand jaar 7 miljoen m²) stabiel.

www.eplf.com 
Bijlagen: EPLF-omzetgrafieken 2015 
elnd1602_b1: Omzet mondiaal 2007-2015 (© EPLF)
elnd1602_b2: Omzet wereldmarktregio's 2015 (© EPLF)
elnd1602_b3: Omzet West-Europa 2015 (© EPLF)
elnd1602_b4: Omzet Oost-Europa 2015 (© EPLF)
elnd1602_b5: Omzet Azië 2015 (© EPLF)
elnd1602_b6: Omzet Noord-Amerika 2015 (© EPLF)
elnd1602_b7: Omzet Zuid-Amerika 2015 (© EPLF)

Kontakt Presse

EPLF®
Verband der Europäischen Laminatbodenhersteller e.V.
Anne-Claude Martin
Pressereferentin
pressateplf [dot] com
Rue Defacqz 52
1050 Ixelles
Tel. +32.(0)2.536.86.74
 

(47.5 KB)
Mehr erfahren
Mehr erfahren
Nach Oben