Search

Login

European Producers of Laminate Flooring

Laminaatmarkt blijft stabiel in 2017 - 477 miljoen m2 totale omzet – Vooral Azië boekt opnieuw vooruitgang

elnn1802

In 2017 hebben de fabrikanten van de EPLF wereldwijd 477 miljoen m² laminaat uit Europese productie verkocht (2016: 477 miljoen m²). Daarmee blijft de laminaatmarkt wereldwijd op hoog niveau. De West-Europese thuismarkt van de EPLF daalt in 2017 opnieuw, terwijl Azië weer de sterkste groei optekent. Maar ook Noord-Amerika en Latijns-Amerika tonen in 2017 positieve cijfers. In Oost-Europa boekt vooral de Russische markt vooruitgang. 

In West-Europa (inclusief Turkije) is de totale omzet in 2017 goed voor 243 miljoen m² (voorgaand jaar 250 miljoen m²). Dat betekent een daling van 2,9% ten opzichte van 2016. De verreweg belangrijkste individuele markt in Centraal-Europa blijft Duitsland met 57 miljoen m² (voorgaand jaar 63 miljoen m²) – ook al betekent dit een daling van 10%, door de aanhoudende vervangingstrend naar thermoplastische vloeren.

Frankrijk staat nog altijd op de tweede plaats in Europa en laat in 2017 met 37,6 miljoen m² (voorgaand jaar 37,4 miljoen m²) een kleine verbetering optekenen. In Groot-Brittannië blijft de positieve trend voor de EPLF-leden intact: in 2017 wordt met 33,8 miljoen m² (voorgaand jaar ca. 33 miljoen m²) een groei van 2,5% geboekt. Hierdoor behoudt het land zijn derde plaats voor Turkije, waar de EPLF-omzet ook in 2017 daalt: de verkoopcijfers voor laminaat lopen hier met 9,2% naar 24,9 miljoen m² terug (voorgaand jaar 27,5 miljoen m²). Nederland behoudt met een licht gestegen verkoopcijfer van 19,7 miljoen m² (voorgaand jaar 19,3 miljoen m²) zijn vijfde plaats. Het wordt gevolgd door Spanje dat met 17 miljoen m² stabiel blijft (voorgaand jaar 17 miljoen m²).

In Oost-Europa is de groei in 2017 in vergelijking met het voorgaande jaar iets kleiner, maar deze regio blijft toch een belangrijke groeimarkt voor de EPLF-fabrikanten. Met 128 miljoen m² (voorgaand jaar 126 miljoen m²) boeken de Europese laminaatfabrikanten daar een stijging van 1,9%. Sinds 2015 weet de vereniging, dat bijna 20 miljoen m2 afkomstig van Russische productie om verschillende redenen niet in de statistieken opgenomen wordt. In 2017 tekenen de EPLF-leden in Rusland 35 miljoen m² op (voorgaand jaar 34 miljoen m²), wat met een groei van 5,2% overeenkomt. Polen realiseert in 2017 met bijna 31 miljoen m² (voorgaand jaar 31 miljoen m²) een constant resultaat. Roemenië laat met 13,2 miljoen m² een lichte daling optekenen (voorgaand jaar 13,6 miljoen m²). Daarna komen in ongewijzigde volgorde Oekraïne met 7,4 miljoen m² (voorgaand jaar 6,2 miljoen m²) en 18,4% groei, Hongarije met 6,5 miljoen m² (voorgaand jaar 6,2 miljoen m²) en Bulgarije met 5 miljoen m² (voorgaand jaar 5 miljoen m²).

Noord-Amerika blijft een sterk groeiende regio voor Europese laminaatvloeren: in 2017 wordt daar met 49 miljoen m² (voorgaand jaar 47 miljoen m²) ongeveer 4,7% meer verkocht dan in het jaar daarvoor. De VS registreert in 2017 met ca. 32 miljoen m² (voorgaand jaar 29 miljoen m²) een groei van 8,1% terwijl in Canada in 2017 bijna 18 miljoen m² (voorgaand jaar 18,1 miljoen m²) opgetekend wordt.

De grootste stijging wordt in 2017 opnieuw in de regio Azië-Stille Oceaan gerealiseerd: hier boeken de EPLF-fabrikanten in 2017 een totale omzet van meer dan 29 miljoen m² (voorgaand jaar 27 miljoen m²) wat een stijging van ongeveer 8,7% ten opzichte van 2016 betekent. De onbetwiste nummer één is ook in 2017 China (inclusief Hongkong): daar wordt 9,6 miljoen m² verkocht (voorgaand jaar 8,6 miljoen m²) – een stijging van ongeveer 10,8% ten opzichte van 2016. De markt van Kazachstan, die in 2016 voor het eerst geregistreerd wordt, toont met 3,6 miljoen m2 en een stijging van meer dan 39% een mooie groei (voorgaand jaar 2,8 miljoen m2). Israël realiseert nog 2,2 miljoen m² (voorgaand jaar 2,4 miljoen m²), Saudi-Arabië blijft stabiel met 2,7 miljoen m² (voorgaand jaar 2,7 miljoen m²) en Taiwan boekt met bijna 1,8 miljoen m2 (voorgaand jaar 1,6 miljoen m²) een stijging van ruim 18%. 
De regio Latijns-Amerika boekt in de EPLF-omzetstatistieken weer vooruitgang: in 2017 wordt met 17,7 miljoen m² (voorgaand jaar 17 miljoen m²) 3% groei opgetekend. De verkoopcijfers op de grootste individuele markt Chili bedragen 7,7 miljoen m² (voorgaand jaar 7,3 miljoen m²), een stijging met 4,6%.Mexico realiseert 4,3 miljoen m² (voorgaand jaar 4,3 miljoen m²), Colombia noteert 1,6 miljoen m2 (voorgaand jaar 1,5 miljoen m²) en Argentinië stijgt naar 2,1 miljoen m² (voorgaand jaar 1,4 miljoen m²). 

Bijlagen: 
elnd1802_b1-b7: EPLF-omzetgrafieken voor 2017, met

elnd1802_b1: Omzet wereld 2007-2017 (© EPLF)
elnd1802_b2: Omzet wereldmarktregio's 2017 (© EPLF)
elnd1802_b3: Omzet West-Europa 2017 (© EPLF)
elnd1802_b4: Omzet Oost-Europa 2017 (© EPLF)
elnd1802_b5: Omzet Azië 2017 (© EPLF)
elnd1802_b6: Omzet Noord-Amerika 2017 (© EPLF)
elnd1802_b7: Omzet Latijns-Amerika 2017 (© EPLF)

 

Contact for press enquiries

EPLF®
European Producers of Laminate Flooring
Anne-Claude Martin
Press Officer
pressateplf [dot] com

Rue Defacqz 52
1050 Ixelles
Phone. +32.(0)2.536.86.74

Read more
Read more
Go to Top