Buscar

Login

Asociación de Fabricantes Europeos de Suelos Laminados

„Europees laminaat wordt steeds opnieuw uitgevonden“ - EPLF loopt internationaal vooruit met innovatie-offensief

elnn1701

„Europees laminaat is ‚high end‘, omdat het hightech is“, verklaarde EPLF-president Ludger Schindler naar aanleiding van de persconferentie in het kader van Domotex 2017 in Hannover. „De bijzondere sterkte van de Europese fabrikanten van laminaatvloeren en hun toeleveranciers bestaat erin, uit heersende designideeën en innovatieve technologie steeds opnieuw heel aantrekkelijke producten met een betere kwaliteit te maken. Ook in 2017 komen de baanbrekende trends in de laminaatvloerensector uit Europa.“ Zelfbewust en met positieve verwachtingen beginnen de EPLF-acteurs het laminaatvloerenjaar 2017. De over de hele wereld stijgende verkoopcijfers ondersteunen deze houding en de vooruitgang van de bondsactiviteiten op het gebied van techniek en normering. 

Schindler presenteerde in Hannover het nieuwe „innovatie-offensief“ van EPLF en kondigde voor de ledenvergadering in mei een betreffend „manifest“ van de bond aan. In dit kader legde hij uitdrukkelijk de nadruk op de leidende positie van de Europese laminaatindustrie: „EPLF treedt op als innovatorenbond. Wij wijzen de weg voor de innovaties van morgen. En wij bieden het optimale platform om over de hele wereld te kunnen voldoen aan de nodige kwaliteitseisen voor beter laminaat." 

Daartoe ontwikkelen de EPLF-experten de technologische knowhow gemeenschappelijk verder. Als recentst succesvol voorbeeld citeren wij het door de EU financieel ondersteunde onderzoeksproject „Diepe Structuren“. Uit deze samenwerking met het IHD - Instituut voor Houttechnologie Dresden - zijn nieuwe, voor normering in aanmerking komende keuringsmethoden voortgevloeid voor de slijtage- en schokbestendigheid alsook het polijstgedrag van laminaatvloeren met zowel diepe als matte oppervlaktestructuren. Ook de inzichten betreffende het project leveren een waardevolle basis op voor de verdere ontwikkeling van de productietechnologieën speciaal voor de oppervlakten van de laminaatvloeren.

De onderzoeksresultaten werden volledig meegedeeld aan de gespecialiseerde kringen. In de lente van 2016 werden ze bovendien direct aan de branche doorgegeven door de publicatie van drie IHD-normen: fabrieksnorm IHD-W-479 „Bepaling van de slijtagebestendigheid van laminaatvloeren“, fabrieksnorm IHD-W-425 „Bepaling van de schokbestendigheid van laminaatvloeren met een kleine kogel“ alsook fabrieksnorm IHD-W-475 „Bepaling van de polijstbestendigheid bij laminaatvloeren“. Deze documenten kunnen gratis bij IHD worden aangevraagd. Nu zet EPLF met zijn leden zich op CEN-niveau ervoor in deze resultaten als concrete normatieve richtlijnen te integreren in de herziening van de productnormen. De leden streven er bijvoorbeeld naar de in het kader van het project ontwikkelde controle van het polijstgedrag van laminaatvloeren als derde mogelijke testmethode te integreren in EN 16094 (laminaatvloeren - testmethode voor de bepaling van de microkrasbestendigheid). 

Nieuw EPLF-onderzoeksproject „stoelrollentest“

Als nieuw, door de EU financieel ondersteund bondsproject is EPLF nu begonnen met de werkzaamheden m.b.t. het thema "stoelrollentest". Opnieuw in samenwerking met het IHD dient tegen de zomer 2019 een keuringsmethode te worden ontwikkeld met een passend testapparaat, dat gebruikt kan worden voor losse vloerbedekkingen met verschillende vergrendelingsprofielen alsook voor gekleefde vloerbedekkingen. Belangrijk: daarbij moet er ook rekening worden gehouden met de materialen van de onderlaag. De op dit ogenblik geldige testmethode voor de stoelrollentest wordt reeds sinds een halve eeuw ingezet. De experten zijn het eens dat er dringend een nieuwe oplossing gevonden moet worden die voldoet aan de actuele voorwaarden en producten. 

Eberhard Herrmann, EPLF-verantwoordelijke techniek: „Het permanente succes van laminaat is gebaseerd op voortdurende innovatie. Daarmee moeten ook de internationale kwaliteits- en testnormen gelijke tred houden. Wij schieten hier met ons onderzoek actief op. Wij willen actuele, praktische oplossingen ontwikkelen. De consumenten moeten tenslotte ook in de toekomst er zeker van kunnen zijn dat ze producten ontvangen met op betrouwbare wijze gekeurde eigenschappen. 

Engagement op de groeimarkten

In Rusland is een eigen werkgroep actief met als doel de regels en kwaliteitscriteria te verbeteren voor laminaatvloeren op de Russsische markt. Er wordt gestreefd naar nieuwe Technische Specificaties voor laminaatvloeren die – in tegenstelling tot de bestaande GOST-norm – net zoals de CEN-regels worden geïmplementeerd en voor de marktdeelnemers bindend zijn. Dit is weliswaar een moeilijke mogelijkheid, maar ze bestaat in het kader van de „Euraziatsiche Economische Unie“. Met een volgende stap dient minstens een Russisch testinstituut ondersteund te worden, om met de passende knowhow en de geschikte technische inrichtingen de noodzakelijke keuringen uit te voeren voor de controle van de specificaties. 

Dat deze inzet voor de Oost-Europese markt op lange termijn de moeite waard kan zijn, blijkt uit de actuele omzetcijfers: groeipercentages met dubbele cijfers zorgen ervoor dat de Oost-Europese markt naast de groeimarkten in Noord-Amerika en Azië voor de EPLF-leden steeds interessanter wordt. Ook de verdere ontwikkeling van landen zoals Iran, Egypte of India wordt met belangstelling gevolgd door EPLF. „De kansen en uitdagingen op de internationale vloerenmarkten vereisen een gemeenschappelijke kwaliteitsstrategie van de Europese laminaatvloerenindustrie“, verklaart Max von Tippelskirch, verantwoordelijke van de werkgroep markten + image. „Met het oog op de voortdurende uitbreiding van het wereldwijde aanbod met het gevaar van verschillende productkwaliteiten hebben de doelen van onze bond betreffende normering, productveiligheid en markttransparantie ook in de toekomst absolute prioriteit.“

Met inachtneming van de regionale verdere ontwikkeling van de afzetgebieden heeft EPLF er eveneens waarde aan gehecht het aantal aangeboden talen uit te breiden bij het herlanceren van de website van de bond in 2016: in plaats van in drie talen wordt de inhoud nu in negen talen aangeboden. Naast het Duits, het Engels en het Frans is de onlineversie nu ook beschikbaar in het Italiaans, het Nederlands, het Pools, het Russisch, het Spaans en het Turks. Het nieuwe internetoptreden op het bekende adres www.eplf.com heeft nu een frisse en moderne layout. Als informatie- en downloadplatform spreekt de website vooral de brancheprofessionals aan: architecten, bouwheren, aanbesteders, vaklieden uit handwerk en handel, producenten en toeleveranciers alsook redacteurs. Hier vinden ze allemaal de inhouden die hun doelgroepen betreffen. Dankzij „responsive Design“ is de homepage nu ook geschikt voor mobieltjes.

„Laminate 2020 – Forum of Innovations“

Ook bondsintern beschouwt EPLF zichzelf meer dan ooit als „communicatiecentrale“: in 2016 werd voor de leden het nieuwe, compacte congresformaat „Laminate 2020 – Forum of Innovations“ gestart. Bij de première draaide alles om de „digitale druk“. Dit grote thema zal de bond ook in de toekomst nog intensief bezighouden. Met de ledenvergadering begin mei 2017 begint het forum nu de tweede ronde. EPLF-bestuurslid Paul De Cock: „Op lange termijn kunnen wij alleen succesvol zijn, wanneer wij de gebruikers niet alleen het beste, maar ook het innovatievere laminaat aanbieden. In het kader van ons EPLF-innovatieforum informeren wij doelgericht over de toekomstige thema's van de branche. Onze leden – toeleveranciers en producenten – zijn absolute experten op hun gebied. Wij kunnen hun waardevolle knowhow in ons netwerk inzetten ten gunste van al onze acteurs. Zo zullen de Europese laminaatproducten hun leidinggevende positie op de wereldmarkten ook de komende jaren kunnen behouden.“ 
www.eplf.com

Afbeeldingen:
elnd1701_b1:
EPLF-president Ludger Schindler: „Europees laminaat is ‚high end‘, omdat het hightech is. Ook in 2017 komen de baanbrekende trends in de laminaatvloerensector uit Europa.“ – Foto: EPLF/MeisterWerke
elnd1701_b2: Eberhard Herrmann, verantwoordelijke voor de EPLF-werkgroep techniek: „Het permanente succes van laminaat is gebaseerd op voortdurende innovatie en ook de internationale kwaliteits- en testnormen moeten daarmee gelijke tred houden. EPLF pakt het onderzoek actief aan.“ – Foto: EPLF/Egger
elnd1701_b3: EPLF-marketingverantwoordelijke Max von Tippelskirch: „Groeipercentages met dubbele cijfers zorgen ervoor dat de Oost-Europese markt naast de groeimarkten in Noord-Amerika en Azië voor de EPLF-leden steeds interessanter wordt.“ – Foto: EPLF/Swiss Krono Group
elnd1701_b4: EPLF-bestuurslid Paul De Cock: „Wij beschouwen EPLF meer dan ooit als communicatiecentrale. Ons nieuwe innovatieforum biedt de leden omvangrijke informatie over de toekomstige thema's van de branche.“ – Foto: EPLF/Unilin
elnd1701_b5: Laminaat met hoge designkwaliteit en optimale technische gebruikseigenschappen op basis van een ecologisch onberispelijke productie. -– Met als doel ‚Quality and Innovation made in Europe‘ beginnen de EPLF-fabrikanten en hun toeleveranciers het nieuwe laminaatvloerenjaar heel zelfbewust . – Foto: Kronospan

elnd1701_b6: (persconferentie) EPLF-bestuur op 17 januari 2016, Domotex in Hannover: Eberhard Herrmann, Max von Tippelskirch, Paul de Cock, Ludger Schindler. - Foto: EPLF 
elnd1701_b7: (persconferentie) EPLF-bestuur op 17 januari 2016, Domotex in Hannover: Max von Tippelskirch, Peter H. Meyer, Ludger Schindler, Paul de Cock, Eberhard Herrmann. - Foto: EPLF
elnd1701_b8: (persconferentie) Peter H. Meyer (directeur), op 15 januari 2017, Domotex in Hannover. - Foto: EPLF
elnd1701_b9: (persconferentie) Ludger Schindler (bestuursvoorzitter), op 15 januari 2017, Domotex in Hannover. - Foto: EPLF 
elnd1701_b10: (persconferentie) Paul De Cock (verder bestuursvoorzitter), op 15 januari 2017, Domotex in Hannover. - Foto: EPLF
elnd1701_b11: (persconferentie) Eberhard Herrmann (plaatsvervangend bestuursvoorzitter), op 15 januari 2017, Domotex in Hannover. - Foto: EPLF
elnd1701_b12: (persconferentie) Max von Tippelskirch (plaatsvervangend bestuursvoorzitter), op 15 januari 2017, Domotex in Hannover.  - Foto: EPLF

Contacto Prensa

EPLF®
Verband der Europäischen Laminatfußbodenhersteller e.V.
Anne-Claude Martin
Encargada de prensa
pressateplf [dot] com

Rue Defacqz 52
1050 Ixelles
Tel. +32.(0)2.536.86.74

(147.09 KB)
Leer más
Leer más
elnd1701_b1_lschindler.jpg
Leer más
descargar

elnd1701_b1: EPLF-president Ludger Schindler: „Europees laminaat is ‚high end‘, omdat het hightech is. Ook in 2017 komen de baanbrekende trends in de laminaatvloerensector uit Europa.“ – Foto: EPLF/MeisterWerke

elnd1701_b2_eherrmann.jpg
Leer más
descargar

elnd1701_b2: Eberhard Herrmann, verantwoordelijke voor de EPLF-werkgroep techniek: „Het permanente succes van laminaat is gebaseerd op voortdurende innovatie en ook de internationale kwaliteits- en testnormen moeten daarmee gelijke tred houden. EPLF pakt het onderzoek actief aan.“ – Foto: EPLF/Egger

elnd1701_b3_mvtippelsk.jpg
Leer más
descargar

elnd1701_b3: EPLF-marketingverantwoordelijke Max von Tippelskirch: „Groeipercentages met dubbele cijfers zorgen ervoor dat de Oost-Europese markt naast de groeimarkten in Noord-Amerika en Azië voor de EPLF-leden steeds interessanter wordt.“ – Foto: EPLF/Swiss Krono Group

elnd1701_b4_pdecock.jpg
Leer más
descargar

elnd1701_b4: EPLF-bestuurslid Paul De Cock: „Wij beschouwen EPLF meer dan ooit als communicatiecentrale. Ons nieuwe innovatieforum biedt de leden omvangrijke informatie over de toekomstige thema's van de branche.“ – Foto: EPLF/Unilin

elnd1701_b5_kronospan.jpg
Leer más
descargar

elnd1701_b5: Laminaat met hoge designkwaliteit en optimale technische gebruikseigenschappen op basis van een ecologisch onberispelijke productie. -– Met als doel ‚Quality and Innovation made in Europe‘ beginnen de EPLF-fabrikanten en hun toeleveranciers het nieuwe laminaatvloerenjaar heel zelfbewust . – Foto: Kronospan

elnd1701_b6_board.jpg
Leer más
descargar

elnd1701_b6: (persconferentie) EPLF-bestuur op 17 januari 2016, Domotex in Hannover: Eberhard Herrmann, Max von Tippelskirch, Paul de Cock, Ludger Schindler. - Foto: EPLF 

elnd1701_b7_board.jpg
Leer más
descargar

elnd1701_b7: (persconferentie) EPLF-bestuur op 17 januari 2016, Domotex in Hannover: Max von Tippelskirch, Peter H. Meyer, Ludger Schindler, Paul de Cock, Eberhard Herrmann. - Foto: EPLF

elnd1701_b8_phmeyer.jpg
Leer más
descargar

elnd1701_b8: (persconferentie) Peter H. Meyer (directeur), op 15 januari 2017, Domotex in Hannover. - Foto: EPLF

 

elnd1701_b9_lschindler.jpg
Leer más
descargar

elnd1701_b9: (persconferentie) Ludger Schindler (bestuursvoorzitter), op 15 januari 2017, Domotex in Hannover. - Foto: EPLF 

elnd1701_b10_pdecock.jpg
Leer más
descargar

elnd1701_b10: (persconferentie) Paul De Cock (verder bestuursvoorzitter), op 15 januari 2017, Domotex in Hannover. - Foto: EPLF

elnd1701_b11_eherrmann.jpg
Leer más
descargar

elnd1701_b11: (persconferentie) Eberhard Herrmann (plaatsvervangend bestuursvoorzitter), op 15 januari 2017, Domotex in Hannover. - Foto: EPLF

elnd1701_b12_mvtippelskirch.jpg
Leer más
descargar

elnd1701_b12: (persconferentie) Max von Tippelskirch (plaatsvervangend bestuursvoorzitter), op 15 januari 2017, Domotex in Hannover.  - Foto: EPLF

Ir hacia arriba