Buscar

Login

Asociación de Fabricantes Europeos de Suelos Laminados

„Europejski laminat odnajduje się wciąż na nowo“ - EPLF posuwa się na arenie międzynarodowej do przodu dzięki ofensywie innowacyjności

elnp1701

„Europejski laminat jest dlatego ‚Hi-end‘, ponieważ jest wyrobem high-tech“, objaśnił prezydent EPLF, Ludger Schindler, z okazji konferencji prasowej o targach Domotex 2017 w Hanowerze. „Szczególna siła europejskich producentów laminowanych podłóg i ich dostawców wynika z tego, że z wiodących pomysłów dizajnerów i innowacyjnych technologii powstają wciąż na nowo bardzo atrakcyjne, udoskonalone jakościowo produkty. Także w roku 2017 wyznaczające kierunki trendy w sektorze laminowanych podłóg nadejdą z Europy.“ Członkowie i sympatycy EPLF pewnie i z pozytywnymi doświadczeniami wchodzą w nowy rok produkcji laminowanych podłóg 2017. Rosnąca na całym świecie sprzedaż potwierdza to stanowisko tak samo, jak postępy w pracy związku w dziedzinie techniki i normowania. 

Schindler przedstawił w Hanowerze nową „ofensywę innowacyjności“ EPLF i zapowiedział odpowiedni „Manifest” na majowe zgromadzenie członków. W tym kontekście podkreślił on szczególnie pozycję lidera europejskiego przemysłu laminatów: „EPLF działa jako związek innowatorów. Wskazujemy drogę dla innowacji jutra. Oraz oferujemy optymalną platformę do realizowania koniecznych wymagań jakościowych dla uzyskania na całym świecie lepszego laminatu.“ 

W tym celu eksperci EPLF wspólnie pracują nad rozwojem technologicznego know how. Jako najnowszy przykład sukcesu należy wymienić wspierany przez UE program naukowy „Tiefe Strukturen“ [Głębokie struktury]. Opierając się na tej kooperacji z IHD - Instytutem Technologii Drewna w Dreźnie, opracowaliśmy nowe, poddające się normalizacji metody badania odporności na ścieranie i uderzanie a także reakcji na polerowanie podłóg laminowanych zarówno z głęboką jak i matową powierzchnią zewnętrzną. Ponadto wnioski z projektu są cenną podstawą dla dalszego rozwoju technologii produkcyjnych, szczególnie w odniesieniu do strukturyzowanych powierzchni podłóg laminowanych.

Wyniki badań upubliczniono, podając je w szerokim zakresie do wiadomości zainteresowanych tematyką wiosną 2016 roku, oraz przez opublikowanie trzech norm zakładowych IHD: IHD-W-479 „Ustalanie odporności na ścieranie laminowanych wykładzin podłogowych“, IHD-W-425 „Ustalanie odporności na uderzanie małą kulką laminowanych wykładzin podłogowych“ oraz IHD-W-475 „Ustalanie odporności na polerowanie podłóg laminowanych“. Dokumenty te można otrzymać bezpłatnie w IHD. Aktualnie związek EPLF wraz ze swoimi członkami dąży na poziomie CEN do tego, aby te wyniki wprowadzić do rewizji norm produktowych jako konkretne normatywne wytyczne. I tak na przykład członkowie związku czynią starania, aby włączyć opracowane w ramach projektu badanie odporności laminowanych podłóg na polerowanie jako trzecią możliwą metodę testowania do normy EN 16094 (Laminowane pokrycia podłogowe – Metoda badania do wyznaczania odporności na mikrouszkodzenia ) . 

Nowy projekt badawczy EPLF „Stuhlrollentest“ [Test rolek do krzeseł i foteli]

Jako swój nowy, wspierany przez UE projekt, związek EPLF rozpoczął teraz prace dotyczące testowania rolek do krzeseł i foteli. Znów w kooperacji z IHD ma zostać opracowana do lata 2019 roku metoda badania wraz z odpowiednim urządzeniem testowym, która będzie się nadawać zarówno do swobodnych wykładzin podłogowych z różnymi profilami ryglującymi, jak i do wykładzin klejonych. Ważne: Przy tym mają być także uwzględnione materiały podkładowe. Obowiązująca aktualnie metoda testowania rolek do krzeseł i foteli jest stosowana już od półwiecza. Eksperci są zgodni co do tego, że pilnie należy znaleźć nowe rozwiązanie, które będzie odpowiadać aktualnym warunkom i produktom. 

Eberhard Herrmann, przewodniczący EPLF Technik: „Utrzymujący się sukces laminatów bazuje na ciągłej innowacyjności. Międzynarodowe standardy jakościowe i testowania muszą dotrzymywać im kroku. Nasze badania aktywnie posuwamy do przodu, naszym celem jest uzyskanie rozwiązań opowiadających duchowi czasu i przydatnych w praktyce. Konsumenci powinni przecież także w przyszłości być pewni tego, że otrzymują produkty z niezawodnie sprawdzonymi cechami.“ 

Zaangażowanie na rynkach rozwijających się

W Rosji aktywna jest własna grupa robocza, której celem jest poprawa obowiązujących na rosyjskim rynku zasad i kryteriów jakościowych dla laminowanych podłóg. Czynione są starania dla opracowania nowych technicznych specyfikacji dla laminowanych pokryć podłogowych, które – w odróżnieniu od obowiązujących norm GOST – pozwoliłyby się implementować do zasad i przepisów CEN i byłyby wiążące dla uczestników rynku. Możliwość realizacji tych zamierzeń jest trudna, istnieje jednak w ramach „Gospodarczej Unii Euroazjatyckiej“. Kolejnym krokiem ma być później wsparcie co najmniej jednego rosyjskiego instytutu przeprowadzającego testy i wyposażenie go w odpowiedni know-how i niezbędne wyposażenie techniczne w celu wykonywania badań koniecznych do nadzorowania specyfikacji. 

Rzut oka na aktualne liczby sprzedaży potwierdza, że ta, ukierunkowana na wschodnioeuropejski rynek, inicjatywa w długim horyzoncie czasowym opłaci się: dwucyfrowe współczynniki wzrostu czynią wschodnioeuropejską przestrzeń gospodarczą, obok rosnących rynków w Ameryce Północnej i Azji, coraz bardziej interesującą dla członków EPLF. EPLF obserwuje także z zainteresowaniem dalszy rozwój w takich krajach jak Iran, Egipt czy Indie. „Szanse i wyzwania, jakie niosą międzynarodowe rynki podłóg, wymagają wspólnej strategii jakościowej europejskiego przemysłu podłóg laminowanych“, objaśnia Max von Tippelskirch, przewodniczący grupy roboczej Rynki + Wizerunek. „Ze względu na ciągły rozwój globalnej oferty połączony z niebezpieczeństwem różnej jakości produktów, absolutnie priorytetowe znaczenie dla działań naszego związku w przyszłości mają niezmiennie normalizacja, bezpieczeństwo produktu i przejrzystość rynku.“

Spoglądając na dalszy regionalny rozwój rynków zbytu, EPLF przywiązuje także dużą wagę do poszerzenia oferty językowej, i tak od odświeżania swojej witryny internetowej w roku 2016 związek oferuje swoje treści nie w trzech, ale w dziewięciu językach. Obok wersji w języku niemieckim, angielskim i francuskim dostępne są teraz przez Internet dodatkowo wersje w językach włoskim, niderlandzkim, polskim, rosyjskim, hiszpańskim i tureckim. Nowa witryna internetowa pod znanym adresem www.eplf.com otrzymała świeży i nowoczesny wygląd. Jako platforma informacyjna i oferująca pobieranie materiałów, strona ta zwraca się szczególnie do profesjonalistów z branży: architektów, inwestorów i organizatorów przetargów, do specjalistów z rzemiosła i handlu, producentów i dostawców oraz do redaktorów. Oni wszyscy znajdą tu szybko treści przygotowane specjalnie dla grup docelowych, które reprezentują. Dzięki „Responsive Web Design“ strona internetowa może być teraz odbierana także na urządzeniach przenośnych.

„Laminaty 2020 – Forum innowacyjności“

Także w stosunkach wewnętrznych związek EPLF postrzega siebie bardziej niż kiedykolwiek jako „centralę komunikacji“: w 2016 roku zaprezentowano członkom nową, kompaktową formułę konferencji „Laminaty 2020 – Forum innowacyjności“. Podczas premiery w centrum zainteresowania postawiono „cyfrowy druk“. Ten obszerny temat będzie zajmował związek także w przyszłości bardzo intensywnie. Na zgromadzeniu członków na początku maja 2017 roku forum przechodzi do drugiej rundy. Przewodniczący EPLF Paul De Cock: „Trwały sukces osiągniemy tylko wtedy, gdy oferujemy użytkownikom laminat będzie nie tylko lepszy, ale także bardziej innowacyjny. W trakcie naszego innowacyjnego forum EPLF informujemy w ukierunkowany sposób o tematach branży w przyszłości. Nasi członkowie – dostawcy i producenci – są absolutnymi ekspertami w swoich dziedzinach. Ich cenną wiedzę i doświadczenie możemy wykorzystać w naszej branżowej sieci dla dobra wszystkich naszych członków i sympatyków. W ten sposób europejskie laminaty także w nadchodzących latach potwierdzą swoją pozycję lidera na światowych rynkach.“ 
www.eplf.com

Ilustracje:
elnd1701_b1:
Prezydent EPLF Ludger Schindler: „Europejski laminat jest dlatego ‚Hi-end‘, ponieważ jest on wyrobem high-tech. Także w roku 2017 trendy wytyczające nowe kierunki rozwoju w sektorze laminowanych podłóg przyjdą z Europy.“ – Foto: EPLF/MeisterWerke
elnd1701_b2: Eberhard Herrmann, przewodniczący grupy roboczej EPLF Technika: „Utrzymujący się sukces laminatów bazuje na ciągłej innowacyjności, dlatego też także międzynarodowe standardy jakościowe i testowania muszą dotrzymywać im kroku. W EPLF przewodzimy aktywnie tym działaniom dzięki naszym badaniom.“ – Foto: EPLF/Egger
elnd1701_b3: Przewodniczący marketingu EPLF, Max von Tippelskirch: „Dwucyfrowy wskaźnik przyrostu sprzedaży coraz bardziej podnosi dla członków EPLF atrakcyjność wschodnioeuropejskiej przestrzeni gospodarczej obok rynków wzrostu w Ameryce Północnej i Azji.“ – Foto: EPLF/Swiss Krono Group
elnd1701_b4: Przewodniczący EPLF, Paul De Cock: „Postrzegamy EPLF bardziej niż kiedykolwiek jako centralę komunikacji. Nasze nowe forum innowacyjności oferuje członkom obszerną informację o przyszłościowych tematach branży.“ – Foto: EPLF/Unilin
elnd1701_b5: Laminat o wysokiej jakości wzornictwa, produkowany z dotrzymaniem wymogów ekologicznych i charakteryzujący się pod względem technicznym najlepszymi właściwościami użytkowymi. – Z przewodnią myślą ‚Quality and Innovation made in Europe‘ producenci EPLF i ich dostawcy wchodzą pewnie w nowy rok produkcji laminowanych podłóg. – Foto: Kronospan

elnd1701_b6: Związek EPLF 15 stycznia 2017r., Domotex w Hanowerze: Eberhard Herrmann, Max von Tippelskirch, Paul de Cock, Ludger Schindler. - Foto: EPLF 
elnd1701_b7: Związek EPLF 15 stycznia 2017r., Domotex w Hanowerze: Max von Tippelskirch, Peter H. Meyer, Ludger Schindler, Paul de Cock, Eberhard Herrmann. - Foto: EPLF
elnd1701_b8: Związek EPLF 15 stycznia 2017r., Domotex w Hanowerze: Dyrektor Peter H. Meyer. - Foto: EPLF
elnd1701_b9: Związek EPLF 15 stycznia 2017r., Domotex w Hanowerze: Przewodniczący Zarządu Ludger Schindler. - Foto: EPLF 
elnd1701_b10: Związek EPLF 15 stycznia 2017r., Domotex w Hanowerze: Członek Zarządu , Paul De Cock. - Foto: EPLF
elnd1701_b11: Związek EPLF 15 stycznia 2017r., Domotex w Hanowerze: Zastępca przewodniczącego Zarządu Eberhard Herrmann. - Foto: EPLF
elnd1701_b12: Związek EPLF 15 stycznia 2017r., Domotex w Hanowerze: Zastępca przewodniczącego Zarządu Max von Tippelskirch. - Foto: EPLF

Contacto Prensa

EPLF®
Verband der Europäischen Laminatfußbodenhersteller e.V.
Anne-Claude Martin
Encargada de prensa
pressateplf [dot] com

Rue Defacqz 52
1050 Ixelles
Tel. +32.(0)2.536.86.74

(147.86 KB)
Leer más
Leer más
elnd1701_b1_lschindler.jpg
Leer más
descargar

elnd1701_b1: Prezydent EPLF Ludger Schindler: „Europejski laminat jest dlatego ‚Hi-end‘, ponieważ jest on wyrobem high-tech. Także w roku 2017 trendy wytyczające nowe kierunki rozwoju w sektorze laminowanych podłóg przyjdą z Europy.“ – Foto: EPLF/MeisterWerke

elnd1701_b2_eherrmann.jpg
Leer más
descargar

elnd1701_b2: Eberhard Herrmann, przewodniczący grupy roboczej EPLF Technika: „Utrzymujący się sukces laminatów bazuje na ciągłej innowacyjności, dlatego też także międzynarodowe standardy jakościowe i testowania muszą dotrzymywać im kroku. W EPLF przewodzimy aktywnie tym działaniom dzięki naszym badaniom.“ – Foto: EPLF/Egger

elnd1701_b3_mvtippelsk.jpg
Leer más
descargar

elnd1701_b3: Przewodniczący marketingu EPLF, Max von Tippelskirch: „Dwucyfrowy wskaźnik przyrostu sprzedaży coraz bardziej podnosi dla członków EPLF atrakcyjność wschodnioeuropejskiej przestrzeni gospodarczej obok rynków wzrostu w Ameryce Północnej i Azji.“ – Foto: EPLF/Swiss Krono Group

elnd1701_b4_pdecock.jpg
Leer más
descargar

elnd1701_b4: Przewodniczący EPLF, Paul De Cock: „Postrzegamy EPLF bardziej niż kiedykolwiek jako centralę komunikacji. Nasze nowe forum innowacyjności oferuje członkom obszerną informację o przyszłościowych tematach branży.“ – Foto: EPLF/Unilin

elnd1701_b5_kronospan.jpg
Leer más
descargar

elnd1701_b5: Laminat o wysokiej jakości wzornictwa, produkowany z dotrzymaniem wymogów ekologicznych i charakteryzujący się pod względem technicznym najlepszymi właściwościami użytkowymi. – Z przewodnią myślą ‚Quality and Innovation made in Europe‘ producenci EPLF i ich dostawcy wchodzą pewnie w nowy rok produkcji laminowanych podłóg. – Foto: Kronospan

elnd1701_b6_board.jpg
Leer más
descargar

elnd1701_b6: Związek EPLF 15 stycznia 2017r., Domotex w Hanowerze: Eberhard Herrmann, Max von Tippelskirch, Paul de Cock, Ludger Schindler. - Foto: EPLF 

elnd1701_b7_board.jpg
Leer más
descargar

elnd1701_b7: Związek EPLF 15 stycznia 2017r., Domotex w Hanowerze: Max von Tippelskirch, Peter H. Meyer, Ludger Schindler, Paul de Cock, Eberhard Herrmann. - Foto: EPLF

elnd1701_b8_phmeyer.jpg
Leer más
descargar

​elnd1701_b8: Związek EPLF 15 stycznia 2017r., Domotex w Hanowerze: Dyrektor Peter H. Meyer. - Foto: EPLF

elnd1701_b9_lschindler.jpg
Leer más
descargar

elnd1701_b9: Związek EPLF 15 stycznia 2017r., Domotex w Hanowerze: Przewodniczący Zarządu Ludger Schindler. - Foto: EPLF 

elnd1701_b10_pdecock.jpg
Leer más
descargar

elnd1701_b10: Związek EPLF 15 stycznia 2017r., Domotex w Hanowerze: Członek Zarządu Paul De Cock. - Foto: EPLF

elnd1701_b11_eherrmann.jpg
Leer más
descargar

elnd1701_b11: Związek EPLF 15 stycznia 2017r., Domotex w Hanowerze: Zastępca przewodniczącego Zarządu Eberhard Herrmann. - Foto: EPLF

elnd1701_b12_mvtippelskirch.jpg
Leer más
descargar

elnd1701_b12: Związek EPLF 15 stycznia 2017r., Domotex w Hanowerze: Zastępca przewodniczącego Zarządu Max von Tippelskirch. - Foto: EPLF

Ir hacia arriba