Buscar

Login

Asociación de Fabricantes Europeos de Suelos Laminados

Rynek podłóg laminowanych także w 2016 roku ze wzrostową tendencją - 477 mln m2 całkowity zbyt - w Azji i USA ze znacznym wzrostem

elnp1702

W roku 2016 zorganizowani w ramach EPLF producenci zgłosili światowy zbyt laminowanych podłóg wyprodukowanych w Europie na poziomie 477 mln m² (2015: 452 mln m²). Tym samym w porównaniu z rokiem poprzednim uzyskano przyrost na poziomie 5,6 %. „Ojczysty rynek EPLF, którym jest Europa Zachodnia, pozostaje w roku 2016 w dużym stopniu stabilny. W Ameryce Północnej i w Azji ponownie zarejestrowano w roku 2016 wyraźne, dwucyfrowe wskaźniki przyrostu. W Europie Wschodniej wzrosły w imponującym stopniu relatywnie duże rynki jak Rosja, Polska i Rumunia. W znacznym stopniu stabilny pozostał zbyt podłóg laminowanych EPLF 2016 w Ameryce Południowej. 

Zachodnioeuropejski zbyt (włącznie z Turcją) osiągnął w roku 2016 sumaryczną wartość 250 mln m² (2015: 254 mln m²). Oznacza to nieznaczny minus 1,5 % względem poprzedniego roku. Niemcy pozostają ze sprzedażą 63 mln m² (2015: 66 mln m²) i minusem na poziomie 3,6 % z dużą przewagą najważniejszym detalicznym rynkiem w Europie Centralnej. 

Francja ze sprzedażą 2016 mit 37 mln m² (w poprzednim roku 37 mln m²) zachowała się stabilnie i w dalszym ciągu zajmuje drugie miejsce w Europie. W Wielkiej Brytanii dla członków EPLF utrzymuje się trend przyrostowy: w roku 2016 osiągnięto zbyt na poziomie 33 mln m² (w poprzednim roku 31 mln m²), co stanowi przyrost prawie 8 %. Tym samym kraj ten zajął trzecie miejsce przed Turcją, gdzie obrót producentów zrzeszonych w EPLF w roku 2016 ponownie się załamał. Tu liczby sprzedaży laminatów spadły o ok. 15 % do poziomu 27 mln m² (w poprzednim roku 31 mln m²). Holandia obroniła swoje piąte miejsce ze sprzedażą na poziomie 19,3 mln m² (w poprzednim roku 19,1 mln m²). Za nią uplasowała się Hiszpania z prawie 17 mln m² (w poprzednim roku 15 mln m²) i przyrostem 8,7 %. 

W Europie Wschodniej w roku 2016 ponownie sprzedano więcej laminatów producentów z EPLF niż w roku poprzednim: Kwotą 126 mln m² (w poprzednim roku 111 mln m²) europejscy producenci laminowanych podłóg wypracowali tam przyrost 13,4 %. Od roku 2015 związek wie, że równe 20 mln m2 rosyjskiej produkcji jego członków z różnych przyczyn nie została ujęta w statystykach. W roku 2016 członkowie EPLF zgłosili w Rosji zbyt na poziomie prawie 34 mln m² (w poprzednim roku 29 mln m²) i tym samym uzyskali wskaźnik wzrostu 16,7 %. Polska odnotowała w 2016 roku prawie 31 mln m² (w poprzednim roku 28 mln m²), co daje przyrost 8,6 %. Podobnie korzystnie rozwija się sytuacja w Rumunii ze sprzedażą na poziomie 13,6 mln m² (w poprzednim roku 11,1 mln m²). Dalej plasują się Ukraina ze zbytem 6,2 mln m² (w poprzednim roku 4,7 mln m²) oraz Węgry i Bułgaria każda po 5 mln m².
 
W Ameryce Północnej wzrostowa tendencja sprzedaży europejskich laminatów utrzymuje się już czwarty rok z rzędu: w roku 2016 sprzedano 47 mln m² podłóg (w poprzednim roku 39 mln m²), co pozwoliło kolejny już raz zwiększyć wskaźnik wzrostu: Tu sprzedano 22,6 % więcej niż przed rokiem. Przyrost sprzedaży w USA wyniósł w 2016 roku 18% osiągając 29 mln m² (w poprzednim roku 25 mln m²), w Kanadzie w roku 2016 nawet 30% z kwotą 18 mln m² (w poprzednim roku 14 mln m²). 

Podobnie korzystnie wygląda sytuacja w Azji oraz w Australii i Oceanii, gdzie producenci zrzeszeni w EPLF wypracowali w roku 2016 całkowity zbyt na poziomie 27 mln m² (w poprzednim roku 17 mln m²) i tym samym roczny wskaźnik wzrostu 54 %. Tu jednak należy także uwzględnić efekty statystyczne: W wyniku rozszerzenia listy krajów EPLF kilka krajów, które do tej pory ujmowano jako „inne kraje”, dołączono w roku sprawozdawczym 2016 do Azji, na przykład Kazachstan (2,8 mln m2) lub Uzbekistan (0,8 mln m2), Azerbejdżan i Kirgistan (po 0,7 mln m2). Największy przyrost w Azji odnotowano w roku 2016 na rynku chińskim wraz z Hongkongiem: Tam osiągnięto zbyt 8,6 mln m² (w poprzednim roku 5,6 mln m²) – co daje roczny wskaźnik wzrostu 53 %. Izrael osiągnął 2,4 mln m² (w poprzednim roku 2,5 mln m²), Arabia Saudyjska 2,7 mln m² (w poprzednim roku 2,8 mln m²) a Tajwan prawie 1,6 mln m2 (w poprzednim roku 1,5 mln m²). 

Ameryka Łacińska utrzymała w roku 2016 swoją sprzedaż na poziomie 17 mln m² (w poprzednim roku 17 mln m²). Wielkość sprzedaży na największym rynku detalicznym w Chile wzrosła względem względem poprzedniego roku z 7,3 mln m² (w poprzednim roku 6,8 mln m²) o 7,5 %. Meksyk odnotował 4,3 mln m² (w poprzednim roku 4,5 mln m²), Kolumbia zarejestrowała 1,5 mln m2 (w poprzednim roku 2 mln m²) a Argentyna zmniejszyła swoją sprzedaż do 1,4 mln m² (w poprzednim roku 1,8 mln m²). 
www.eplf.com 

Załączniki: Wykresy zbytu EPLF 2016 
elnd1702_b1: Zbyt świat 2007-2016 (© EPLF)
elnd1702_b2: Zbyt rynek światowy w podziale na regiony 2016 (© EPLF)
elnd1702_b3: Zbyt Europa Zachodnia 2016 (© EPLF)
elnd1702_b4: Zbyt Europa Wschodnia 2016 (© EPLF)
elnd1702_b5: Zbyt Azja 2016 (© EPLF)
elnd1702_b6: Zbyt Ameryka Północna 2016 (© EPLF)
elnd1702_b7: Zbyt Ameryka Łacińska 2016 (© EPLF)

Contacto Prensa

EPLF®
Verband der Europäischen Laminatfußbodenhersteller e.V.
Anne-Claude Martin
Encargada de prensa
pressateplf [dot] com

Rue Defacqz 52
1050 Ixelles
Tel. +32.(0)2.536.86.74

Ir hacia arriba