Buscar

Login

Asociación de Fabricantes Europeos de Suelos Laminados

Reprezentacja EPLF na targach Domotex 2018: „Chcemy wprowadzić wysokojakościowe laminaty na całym świecie!“

elnp1801

Dla EPLF e.V. te odbywające się w Hanowerze, wiodące, światowe targi Domotex 2018, o całkowicie odnowionej formule, mają szczególne znaczenie: „W hali 12 prezentujemy siebie jako europejskie stowarzyszenie na jednej, centralnej powierzchni z tematami, które szczególnie leżą nam na sercu“, objaśnia prezydent EPLF, Ludger Schindler, „a dla EPLF takim tematem może być tylko nasz, ukierunkowany na przyszłość, manifest innowacyjności. Na targach Domotex mamy możliwość zaprezentowania naszej aktualnej, strategicznej koncepcji szerokiemu, międzynarodowemu gronu specjalistów z branży.“

Inicjatywę, której motto brzmi „Europejski laminat odnajduje się wciąż na nowo“, wprowadzono w życie jednogłośnie na ostatnim zgromadzeniu członków EPLF w maju 2017 roku. W listopadzie 2017 roku EPLF przedstawiło w Kolonii, na specjalnej, fachowej konferencji prasowej w ramach branżowego dnia drewna, swój „manifest innowacyjności“.

EPLF – stowarzyszenie innowatorów

Motywy działania opisuje Schindler następująco: „Rynek wokół nas jest bardziej niż kiedykolwiek w ciągłym ruchu. Szczególnie na arenie międzynarodowej różne zapatrywanie producentów na problematykę produktu i jego jakości powoduje niepewność wśród handlowców i klientów finalnych. W tej dziedzinie EPLF może pomóc w orientacji.“ Praca edukacyjna EPLF ma pomóc w oddzieleniu plew tanich produktów od ziarna jakościowych podłóg produkowanych na proekologicznych zasadach. W tym europejscy producenci widzą ważne zadanie – nie tylko na rynkach Azji lub w nowych krajach, ale w równym stopniu na rodzimych rynkach. Członek zarządu EPLF, Paul De Cock uzupełnia: „Laminat jest słusznie jedną z najczęściej sprzedawanych wykładzin podłogowych. Laminat nie jest jednak równy laminatowi. To jest nasze centralne przesłanie dla wszystkich rynków.“

EPLF oferuje centralną platformę do realizowania koniecznych wymagań jakościowych, których celem jest wprowadzenie na całym świecie lepszego laminatu. W interesie użytkownika, ze świadomością odpowiedzialności za własnych pracowników i za środowisko. Przez zaangażowanie swoich firm członkowskich oraz dzięki działaniom samego stowarzyszenia EPLF udało się położyć ważne dla rozwoju laminatów kamienie milowe. Wszyscy członkowie EPLF zobowiązują się, także dzięki manifestowi, do kontynuowania swoich starań także w przyszłości. Wszystkie firmy członkowskie i samo stowarzyszenie tak ukierunkowują swoje działania.

Europejski laminat jest najlepszy na świecie – dlaczego?

Swoje przewodnictwo na rynku europejski przemysł laminatów osiągnął dzięki wielu latom ciężkiej pracy. I żeby utrzymać to przodownictwo, europejscy producenci nigdy nie spoczywają na laurach: Z pasją i z entuzjazmem dla własnego produktu specjaliści z branży opracowują coraz to nowe rozwiązania. Do tego dochodzi pełne przekonanie, że można trwale zapewnić stałą jakość, przyszłościowe wzornictwo i nowoczesne technologie. Producenci i dostawcy wykorzystują kreatywność i techniczny know how, żeby wciąż na nowo odkrywać swoje podłogi, a produkty konsekwentnie zmieniać w taki sposób, na którym zyskują ich klienci - jest to podstawa ciągłego doskonalenia europejskich laminatów. Zgodnie z motto stowarzyszenia „Quality and Innovation made in Europe“ EPLF chce położyć szczególny nacisk na siłę innowacyjności swoich członków, powołując w tym celu pierwszy raz nagrodę stowarzyszenia.

„Laminate Innovation Award“

„Laminate Innovation Award“ to centralny punkt w manifeście innowacyjności stowarzyszenia. Zastępca prezydenta EPLF, Max von Tippelskirch, powiada: „Chcemy jako stowarzyszenie aktywnie motywować nasze firmy członkowskie w procesie innowacyjności, wyróżniając wspólnie z nimi i specjalistycznymi instytutami szczególnie udane projekty dotyczące innowacyjności.“ Wszyscy zwyczajni i wspierający członkowie stowarzyszenia EPLF mogą zgłaszać swoje bieżące lub już zakończone projekty. Nagroda jest przyznawana w trzech kategoriach: cyfryzacji, kwalifikacji i proekologii. Dwa stopnie podejmowania decyzji mają ilustrować jednocześnie szerokość branży oraz głębokość opinii ekspertów: Z jednej strony przez internetowe głosowanie firm członkowskich EPLF, fachowych dziennikarzy i branżowych wydawnictw i ich czytelników; z drugiej strony przez głosowanie ekspertów: Powołane jury oceni równolegle zgłoszone projekty. Moderację prac jury obejmie znany instytut. Wyróżnione zostaną projekty – a nie przedsiębiorstwa lub konkretne produkty. Nagrody zostaną wręczone podczas skromnej ceremonii na kolejnych targach Domotex w Hanowerze. 

Więcej przejrzystości i jakości

Obok zachęcenia poszczególnych członków do innowacyjności, EPLF w dalszym ciągu realizuje ważne, wspólne zadania w dziedzinie normalizacji i techniki: Jeszcze do sierpnia 2019 roku pracujemy nad dotowanym przez UE projektem „Test rolek do krzeseł“. W ramach tego projektu eksperci EPLF z grupy roboczej Technika opracowują we współpracy z Instytutem Technologii Drewna IHD z Drezna nowe metody testowania i urządzenia kontrolne. W zakresie „Głębokie struktury“ EPLF złożyła na poziomie CEN wniosek dotyczący normy EN 13329. W ten sposób nowe metody testowania głębokich struktur z zakończonego już sukcesem, pilotowego projektu EPLF mają zostać włączone do normy. 

Aktualnie projekt normy prEN16354:2017-09 oczekuje na ostateczne głosowanie (" „Podłogi laminowane – podkłady – specyfikacje, wymogi i metody badań / Laminate floor coverings - Underlays - Specification, requirements and test methods"). W normie opisano metody badań dla określenia technicznych właściwości podkładów pod laminowane podłogi oraz minimalne wymagania dla podkładów pod systemy podłóg. Dr Theo Smet, członek zarządu i komisaryczny przewodniczący branży technicznej w EPLF, ocenia tę aktualizację jako dalszy postęp: „Unijna norma EN 16354 zapewnia techniczną porównywalność różnych materiałów używanych na podkłady. W ten sposób jej nowa wersja przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności w procesie poprawy poziomu jakości tych produktów. To z kolei pozwoli na udoskonalenie jakości wszystkich systemów laminowanych podłóg – na korzyść wszystkich klientów!“

Także w przyszłości międzynarodowa konkurencja na rynkach podłóg nie będzie stanowić problemu dla członków EPLF: Kreatywne możliwości laminatów pozostają niewyczerpane, a produkty wytworzone w Europie będą w dalszym ciągu rozwijać się pod względem optycznym i technicznym. Patrząc na nowy rok produkcji laminatów prezydent EPLF, Ludger Schindler, jest przekonany: „Naszym wspólnym celem w roku 2018 jest przyciągnięcie dzięki jakości naszych produktów jeszcze większej liczby klientów; celem tego działania jest stabilizacja zbytu członków EPLF na podstawowych rynkach i wzrost sprzedaży na rynkach nowych.“
www.eplf.com

Ilustracje:
Podpisy pod fotografiami

elnd1801_b1: Prezydent EPLF Ludger Schindler: „Edukacyjne działania EPLF mają pomóc w oddzieleniu plew tanich produktów od ziarna jakościowych podłóg produkowanych na proekologicznych zasadach – nie tylko na rynkach Azji lub w nowych krajach, ale w równym stopniu na rodzimych rynkach.“ – Foto: EPLF/MeisterWerke

elnd1801_b2: Członek zarządu EPLF, Paul De Cock.: „Laminat jest słusznie jedną z najczęściej sprzedawanych wykładzin podłogowych. Laminat nie jest jednak równy laminatowi. Do jest nasze centralne przesłanie dla wszystkich rynków.“ – Foto: EPLF/Unilin

elnd1801_b3: Dr Theo Smet, komisaryczny przewodniczący techniki w EPLF: „Unijna norma EN 16354 zapewnia techniczna porównywalność różnych materiałów używanych na podkłady. W ten sposób jej nowa wersja przyczyni się ona do zwiększenia konkurencyjności w procesie poprawy poziomu jakości tych produktów.“ – Foto: EPLF

elnd1801_b4: Przewodniczący marketingu EPLF, Max von Tippelskirch: „Laminate Innovation Award“ to centralny punkt w manifeście innowacyjności stowarzyszenia EPLF.“ – Foto: EPLF/Swiss Krono Group

elnd1801_b5: Kreatywne możliwości nowych laminatów są nieograniczone: Druk cyfrowy pozwala na realizację zupełnie nowych idei wzorniczych, na przykład dekorów z optyczną mieszanką materiałów i z kreatywnymi kolorami. – Foto: Parador
 

Fotografie z Domotex i konferencji prasowej w Hanowerze z dnia 13 stycznia 2018

Podpisy pod zdjęciami:

elnd1801_b6a.b.c: Na targach Domotex 2018 w Hanowerze stowarzyszenie EPLF zaprezentowało się na specjalnej powierzchni w hali 12. - Foto: EPLF

elnd1801_b7: Zarząd EPLF 13 stycznia 2018 roku, Domotex w Hanowerze (od lewej): dr Theo Smet, Max von Tippelskirch, Paul de Cock, Peter H. Meyer. - Foto: EPLF 

elnd1801_b8: Prezydent EPLF Ludger Schindler 13 stycznia 2018 roku, Domotex w Hanowerze. - Foto: EPLF 

elnd1801_b9: Członek zarządu EPLF dr Theo Smet 13 stycznia 2018 roku, Domotex w Hanowerze. - Foto: EPLF

elnd1801_b10: Członek zarządu EPLF, Max von Tippelskirch, 13 stycznia 2018 roku, Domotex w Hanowerze. - Foto: EPLF

elnd1801_b11: Członek zarządu EPLF Paul De Cock, 13 stycznia 2018 roku, Domotex w Hanowerze. - Foto: EPLF

elnd1801_b12: Dyrektor EPLF Peter H. Meyer 13 stycznia 2018 roku, Domotex w Hanowerze. - Foto: EPLF

Contacto Prensa

EPLF®
Verband der Europäischen Laminatfußbodenhersteller e.V.
Anne-Claude Martin
Encargada de prensa
pressateplf [dot] com

Rue Defacqz 52
1050 Ixelles
Tel. +32.(0)2.536.86.74

Leer más
Leer más
elnd1801_b1_lschindler.jpg
Leer más
descargar

elnd1801_b1: Prezydent EPLF Ludger Schindler: „Edukacyjne działania EPLF mają pomóc w oddzieleniu plew tanich produktów od ziarna jakościowych podłóg produkowanych na proekologicznych zasadach – nie tylko na rynkach Azji lub w nowych krajach, ale w równym stopniu na rodzimych rynkach.“ – Foto: EPLF/MeisterWerke

elnd1801_b2_pdecock.jpg
Leer más
descargar

elnd1801_b2: Członek zarządu EPLF, Paul De Cock.: „Laminat jest słusznie jedną z najczęściej sprzedawanych wykładzin podłogowych. Laminat nie jest jednak równy laminatowi. Do jest nasze centralne przesłanie dla wszystkich rynków.“ – Foto: EPLF/Unilin

elnd1801_b3drtsmet.jpg
Leer más
descargar

elnd1801_b3: Dr Theo Smet, komisaryczny przewodniczący techniki w EPLF: „Unijna norma EN 16354 zapewnia techniczna porównywalność różnych materiałów używanych na podkłady. W ten sposób jej nowa wersja przyczyni się ona do zwiększenia konkurencyjności w procesie poprawy poziomu jakości tych produktów.“ – Foto: EPLF

elnd1801_b4_mvtippelskirch.jpg
Leer más
descargar

elnd1801_b4: Przewodniczący marketingu EPLF, Max von Tippelskirch: „Laminate Innovation Award“ to centralny punkt w manifeście innowacyjności stowarzyszenia EPLF.“ – Foto: EPLF/Swiss Krono Group

elnd1801_b5_parador.jpg
Leer más
descargar

elnd1801_b5: Kreatywne możliwości nowych laminatów są nieograniczone: Druk cyfrowy pozwala na realizację zupełnie nowych idei wzorniczych, na przykład dekorów z optyczną mieszanką materiałów i z kreatywnymi kolorami. – Foto: Parador

elnd1801_b6a.jpg
Leer más
descargar

elnd1801_b6a: Na targach Domotex 2018 w Hanowerze stowarzyszenie EPLF zaprezentowało się na specjalnej powierzchni w hali 12. - Foto: EPLF

elnd1801_b6b.jpg
Leer más
descargar

elnd1801_b6b: Na targach Domotex 2018 w Hanowerze stowarzyszenie EPLF zaprezentowało się na specjalnej powierzchni w hali 12. - Foto: EPLF

elnd1801_b6c.jpg
Leer más
descargar

elnd1801_b6c: Na targach Domotex 2018 w Hanowerze stowarzyszenie EPLF zaprezentowało się na specjalnej powierzchni w hali 12. - Foto: EPLF

elnd1801_b7_board.jpg
Leer más
descargar

elnd1801_b7: Zarząd EPLF 13 stycznia 2018 roku, Domotex w Hanowerze (od lewej): dr Theo Smet, Max von Tippelskirch, Paul de Cock, Peter H. Meyer. - Foto: EPLF 

elnd1801_b8_lschindler.jpg
Leer más
descargar

elnd1801_b8: Prezydent EPLF Ludger Schindler 13 stycznia 2018 roku, Domotex w Hanowerze. - Foto: EPLF 

elnd1801_b9_tsmet.jpg
Leer más
descargar

elnd1801_b9: Członek zarządu EPLF dr Theo Smet 13 stycznia 2018 roku, Domotex w Hanowerze. - Foto: EPLF

elnd1801_b10_mvontippelskirch.jpg
Leer más
descargar

elnd1801_b10: Członek zarządu EPLF, Max von Tippelskirch, 13 stycznia 2018 roku, Domotex w Hanowerze. - Foto: EPLF

elnd1801_b11_pdecock.jpg
Leer más
descargar

elnd1801_b11: Członek zarządu EPLF Paul De Cock, 13 stycznia 2018 roku, Domotex w Hanowerze. - Foto: EPLF

elnd1801_b12_phmeyer.jpg
Leer más
descargar

elnd1801_b12: Dyrektor EPLF Peter H. Meyer 13 stycznia 2018 roku, Domotex w Hanowerze. - Foto: EPLF

Ir hacia arriba