Buscar

Login

Asociación de Fabricantes Europeos de Suelos Laminados

W roku 2017 rynek podłóg laminowanych pozostaje stabilny - 477 mln m2 łącznego obrotu – Ponowny przyrost przede wszystkim w Azji

elnp1802

W roku 2017 zorganizowani w ramach EPLF producenci osiągnęli światowy zbyt laminowanych, wyprodukowanych w Europie podłóg na poziomie 477 mln m² (2016: 477 mln m²). Tym samym rynek laminatów utrzymuje się na całym świecie na wysokim poziomie. Statystyki rodzimego rynku EPLF w Europie Zachodniej w roku 2017 ponownie zmalały, podczas gdy Azja znów odnotowała najwyższe przyrosty. Ale także Ameryka Północna i Ameryka Łacińska odnotowały w 2017 roku zwiększenie sprzedaży. W Europie Wschodniej szczególny przyrost odnotował rynek rosyjski. 

W Europie Zachodniej (włącznie z Turcją) całkowity zbyt osiągnął w 2017 roku 243 mln m² (w poprzednim roku 250 mln m²). W porównaniu z rokiem poprzednim oznacza to zmniejszenie o 2,9 %. Zdecydowanie najważniejszym krajowym rynkiem w Europie pozostają Niemcy z wynikiem 57 mln m² (w poprzednim roku 63 mln m²) – odnotowany 10-procentowy spadek jest spowodowany utrzymującym się trendem w kierunku podłóg termoplastycznych.

Drugie miejsce w Europie w dalszym ciągu zajmuje Francja, która poprawiła nieco swój rezultat w roku 2017, zbywając 37,6 mln m² (w poprzednim roku 37,4 mln m²). W Wielkiej Brytanii utrzymał się dla członków EPLF pozytywny trend: sprzedaż w roku 2017 wyniosła 33,8 mln m² (w poprzednim roku 33 mln m²), co oznacza przyrost na poziomie 2,5 %. Tym samym kraj ten zajmuje trzecie miejsce, wyprzedzając Turcję, gdzie obroty stowarzyszonych producentów zmalały także w roku 2017: Sprzedaż laminatów spadła tutaj o 9,2 % do poziomu 24,9 mln m² (w poprzednim roku 27,5 mln m²). Holandia obroniła swoje piąte miejsce, odnotowując nieznaczny wzrost sprzedaży do 19,7 mln m² (w poprzednim roku 19,3 mln m²). Kolejne miejsce zajmuje ponownie Hiszpania z niezmienionym zbytem na poziomie prawie 17 mln m² (w poprzednim roku 17 mln m²). 

W Europie Wschodniej przyrost w roku 2017 jest nieco mniejszy, pomimo tego region ten pozostaje dla producentów zrzeszonych w EPLF ważnym rynkiem wzrostu. Kwotą 128 mln m² (w poprzednim roku 126 mln m²) europejscy producenci podłóg laminowanych osiągnęli tam przyrost na poziomie 1,9 %. Od roku 2015 związek wie, że prawie 20 mln m2 rosyjskiej produkcji jego członków z różnych przyczyn nie ujęto w statystykach. W roku 2017 członkowie EPLF zgłosili sprzedaż 35 mln m² (w poprzednim roku 34 mln m²) co odpowiada przyrostowi na poziomie 5,2 %. Polska uzyskała w roku 2017 niezmienny wynik na poziomie 31 mln m² (w poprzednim roku 31 mln m²). Nieco słabiej prezentuje się Rumunia z wynikiem 13,2 mln m² (w poprzednim roku 13,6 mln m²). Na kolejnych miejscach plasują się w niezmienionej kolejności Ukraina z wynikiem 7,4 mln m² (w poprzednim roku 6,2 mln m²) i przyrostem 8,4 %, Węgry z 6,5 mln m² (w poprzednim roku 6,2 mln m²) oraz Bułgaria z 5 mln m² (w poprzednim roku 5 mln m²).

Ameryka Północna to w dalszym ciągu region zbytu charakteryzujący się dużym przyrostem sprzedaży europejskich podłóg laminowanych: w 2017 roku sprzedano tam 49 mln m² (w poprzednim roku 47 mln m²), co stanowi przyrost 4,7 %. W roku 2017 sprzedaż w USA wyniosła 32 mln m² (w poprzednim roku 29 mln m²), co oznacza przyrost o 8,1 %, w Kanadzie sprzedano w 2017 roku prawie 18 mln m² (w poprzednim roku 18,1 mln m²). 

Największe przyrosty w 2017 roku odnotowano ponownie w regionie Azji i Pacyfiku: Tu producenci zrzeszeni w EPLF wypracowali w roku 2017 całkowity zbyt na poziomie 29 mln m² (w poprzednim roku 27 mln m²) i tym samym roczny wskaźnik wzrostu na poziomie 8,7 %. Niezagrożone, pierwsze miejsce w Azji zajęły w 2017 roku ponownie Chiny (włącznie z Hong Kongiem): Tu sprzedano 9,6 mln m² (w poprzednim roku 8,6 mln m²), co w porównaniu z poprzednim rokiem stanowi przyrost na poziomie 10,8 %. Zadowalające przyrosty odnotowuje EPLF w Kazachstanie, którego rynek dołączono do klasyfikacji dopiero w roku 2016, stwierdzona tam sprzedaż wynosi 3,6 mln m2 a przyrost to 39 % (w poprzednim roku uzyskano 2,8 mln m2). Izrael osiągnął 2,2 mln m² (w poprzednim roku 2,4 mln m²), wynik Arabii Saudyjskiej jest stabilny i wynosi 2,7 mln m² (w poprzednim roku 2,7 mln m²), Tajwan wypracował sprzedaż prawie na poziomie 1,8 mln m2 (w poprzednim roku 1,6 mln m²), co daje przyrost ponad 18 %. 

Obszar Ameryki Łacińskiej odnotował ponowny wzrost w statystyce EPLF: Sprzedaż w roku 2017 wyniosła 17,7 mln m² (w poprzednim roku 17 mln m²), co stanowi 3-procentowy przyrost. Wielkość sprzedaży na największym rynku detalicznym w Chile wzrosła względem poprzedniego roku do 7,7 mln m² (w poprzednim roku 7,3 mln m²), co odpowiada przyrostowi na poziomie 4,6 %. Meksyk odnotował 4,3 mln m² (w poprzednim roku 4,3 mln m²), Kolumbia zarejestrowała 1,6 mln m2 (w poprzednim roku 1,5 mln m²), natomiast Argentyna zwiększyła swoją sprzedaż do 2,1 mln m² (w poprzednim roku 1,4 mln m²). 

Załączniki: 
elnd1802_b1-b7: Wykresy zbytu EPLF 2017, w tym

elnd1802_b1: Zbyt świat 2007-2017 (© EPLF)
elnd1802_b2: Zbyt rynek światowy w podziale na regiony 2017 (© EPLF)
elnd1802_b3: Zbyt Europa Zachodnia 2017 (© EPLF)
elnd1802_b4:Zbyt Europa Wschodnia 2017 (© EPLF)
elnd1802_b5: Zbyt Azja 2017 (© EPLF)
elnd1802_b6: Zbyt Ameryka Północna 2017 (© EPLF)
elnd1802_b7: Zbyt Ameryka Łacińska2017 (© EPLF)

 

Contacto Prensa

EPLF®
Verband der Europäischen Laminatfußbodenhersteller e.V.
Anne-Claude Martin
Encargada de prensa
pressateplf [dot] com

Rue Defacqz 52
1050 Ixelles
Tel. +32.(0)2.536.86.74

(52.5 KB)
Leer más
Leer más
Ir hacia arriba