Buscar

Login

Asociación de Fabricantes Europeos de Suelos Laminados

Rynek podłóg laminowanych 2018 maleje: 455 mln m2 całkowitego zbytu – Ameryka Łacińska i Azja zwiększyły swoją sprzedaż

elnp1902

W 2018 roku producenci zorganizowani w EPLF osiągnęli na całym świecie zbyt wyprodukowanych w Europie podłóg laminowanych w wysokości 455 mln m², (w roku 2017: 477 mln m², co odpowiada spadkowi na poziomie 4,6 %). Tym samym, odnotowując na niektórych lokalnych rynkach pewien spadek sprzedaży, rynek laminatów utrzymuje się w skali globalnej na wysokim poziomie. Sprzedaż EPLF na rodzimym rynku w Europie Zachodniej w roku 2018 ponownie zmalała, podczas gdy Ameryka Łacińska i Azja odnotowały najwyższe przyrosty. W Ameryce Północnej sprzedaż podłóg laminowanych zmalała, podczas gdy w Europie Wschodniej pozostałą stabilna.

W Europie Zachodniej (włącznie z Turcją) całkowity zbyt osiągnął w 2018 roku 225 mln m² (w poprzednim roku 243 mln m²). W porównaniu z rokiem poprzednim oznacza to spadek o 7,3 %. Zdecydowanie najważniejszym krajowym rynkiem w Europie Środkowej pozostają Niemcy z wynikiem 52 mln m² (w poprzednim roku 57 mln m²) – odnotowany spadek o 8,3% jest spowodowany utrzymującym się trendem w kierunku alternatywnych rodzajów podłóg.

Drugie miejsce w Europie w dalszym ciągu zajmuje Francja, która w roku 2018 poprawiła nieco swój rezultat, zbywając 36 mln m² (w poprzednim roku 37,6 mln m²). W Wielkiej Brytanii nie udało się niestety utrzymać dla członków EPLF pozytywnego trendu: sprzedaż w roku 2018 wyniosła tam 29,8 mln m² (w roku poprzednim 33,8 mln m²), co oznacza ponowny spadek na poziomie 11,8 %. Tym samym kraj ten zajmuje trzecie miejsce, wyprzedzając Turcję, gdzie obroty stowarzyszonych producentów zmalały także w roku 2018: Sprzedaż laminatów spadła tutaj o 18,2 % do poziomu 20,4 mln m² (w poprzednim roku 24,9 mln m²). Holandia obroniła swoje piąte miejsce, odnotowując sprzedaż na stabilnym poziomie 18,3 mln m² (w poprzednim roku 19,7 mln m²). Kolejne miejsce zajmuje ponownie Hiszpania z niezmienionym zbytem na poziomie prawie 16,5 mln m² (w poprzednim roku 17 mln m²). 

W Europie Wschodniej nie udało się co prawda utrzymać rosnącego trendu poprzednich lat, pomimo tego region ten wypracował stabilny wynik i w dalszym ciągu jest dla producentów stowarzyszonych w EPLF ważnym rynkiem perspektywicznym. Europejscy producenci podłóg laminowanych osiągnęli tu w roku 2018 ponownie dobry wynik, sprzedając okrągłe 128 mln m² (w roku poprzednim 128 mln m²).  Związek wie, że w roku 2018 prawie 28 mln m2rosyjskiej produkcji jego członków z różnych przyczyn nie ujęto w statystykach. W roku 2018 członkowie EPLF zgłosili sprzedaż 39 mln m² (w poprzednim roku 36 mln m²), co odpowiada przyrostowi na poziomie 10,6 %. Polska uzyskała w roku 2018 stabilny wynik na poziomie 29 mln m² (w poprzednim roku 30 mln m²). Nieco słabiej prezentuje się Rumunia z wynikiem 11 mln m² (w poprzednim roku 13,2 mln m²). Na kolejnych miejscach plasują się w niezmienionej kolejności Ukraina z wynikiem 7,6 mln m² (w poprzednim roku 7,4 mln m²) i przyrostem 4 %, Węgry z 7 mln m² (w poprzednim roku 6,5 mln m²) oraz Bułgaria z 4,4 mln m² (w poprzednim roku 5 mln m²).

Ameryka Północna w dalszym ciągu jest obiecującym regionem zbytu dla europejskich podłóg laminowanych, chociaż końcowy wynik przyćmiły słabsze liczby sprzedaży z Kanady: w 2018 roku sprzedano w Ameryce Północnej ogółem 44,3 mln m² (w roku poprzednim 49 mln m²), czyli spadek sprzedaży wyniósł 10,4 %. Sprzedaż w USA wyniosła w 2018 roku 30,7 mln m² (w roku poprzednim 32 mln m²), jest to mały spadek na poziomie 2,4 %, dla Kanady zarejestrowano natomiast w 2018 roku prawie 13,6 mln m² (w roku poprzednim 18 mln m²), co oznacza spadek na poziomie 24,5 %. 

Największy przyrost w roku 2018 odnotowano w Afryce, gdzie wyniósł on 7,8 %, jednakże całkowita wielkość sprzedaży wyniosła tu jedynie 5 mln m². Region Ameryki Łacińskiej ponownie odnotował wzrost w statystykach sprzedaży EPLF: sprzedaż w roku 2018 osiągnęła poziom 18,5 mln m² (w roku poprzednim 17,7 mln m²), co daje przyrost na poziomie 4,7 %. Wielkość sprzedaży na największym rynku detalicznym w Chile wzrosła względem poprzedniego roku do 8,1 mln m² (w poprzednim roku 7,7 mln m²), co odpowiada przyrostowi na poziomie 5 %. Meksyk odnotował sprzedaż 3,9 mln m² (w poprzednim roku 4,3 mln m²), Kolumbia zarejestrowała 2,1 mln m2 (w poprzednim roku 1,6 mln m²), zła koniunktura w Argentynie przyczyniła się do spadku do 1,5 mln m² (rok wcześniej 2,1 mln m²).

W regionie Azji producenci stowarzyszeni w EPLF wypracowali w roku 2018 całkowity zbyt na poziomie 30 mln m² (w roku poprzednim 29 mln m²), co stanowi przyrost o 2,8 %. Bezkonkurencyjne na pierwszym miejscu w Azji są Chiny (z Hongkongiem), gdzie w roku 2018 sprzedano – ze spadkiem 7,2 % względem poprzedniego roku – 8,9 mln m² (w roku poprzednim 9,6 mln m²). Zadowalające przyrosty odnotowuje EPLF w Kazachstanie, którego rynek dołączono do klasyfikacji dopiero w roku 2016; stwierdzona tam sprzedaż wyniosła 4 mln m2, co stanowi 11-procentowy przyrost (w roku poprzednim 3,6 mln m2). Izrael osiągnął 2,3 mln m² (w roku poprzednim 2,2 mln m²), Arabia Saudyjska odnotowała nieznaczny przyrost do 2,9 mln m² (w roku poprzednim 2,7 mln m²), na kolejnej pozycji uplasował się Uzbekistan ze sprzedażą 2,1 mln m² (w roku poprzednim 0,8 mln m²), następnie kolejno Tajwan 1,7 mln m2 (w roku poprzednim niecałe 1,8 mln m²) i Azerbejdżan 1,6 mln m2 (w roku poprzednim 0,9 mln m²). Aktualnie wydaje się, że laminaty znajdują swoich odbiorców także na gigantycznym rynku w Indiach: w 2018 roku członkowie EPLF sprzedali tu 1,6 mln m² (w roku poprzednim 1,4 mln m²) swoich wyrobów. www.eplf.com 

Załączniki: elnd1902_b1-b7: Wykresy zbytu EPLF w 2018 roku, w tym:
elnd1902_b1: Zbyt świat 2007-2018 (© EPLF)
elnd1902_b2: Zbyt rynek światowy w podziale na regiony 2018 (© EPLF)
elnd1902_b3: Zbyt Europa Zachodnia 2018 (© EPLF)
elnd1902_b4: Zbyt Europa Wschodnia 2018 (© EPLF)
elnd1902_b5: Zbyt Azja 2018 (© EPLF)
elnd1902_b6: Zbyt Ameryka Północna 2018 (© EPLF)
elnd1902_b7: Zbyt Ameryka Łacińska 2018 (© EPLF)

Contacto Prensa

EPLF®
Verband der Europäischen Laminatfußbodenhersteller e.V.
Anne-Claude Martin
Encargada de prensa
pressateplf [dot] com

Rue Defacqz 52
1050 Ixelles
Tel. +32.(0)2.536.86.74

(39.81 KB)
Leer más
Leer más
Ir hacia arriba