Buscar

Login

Asociación de Fabricantes Europeos de Suelos Laminados

Geactualiseerd blad met toelichtingen en verklaringen van EPLF "ondervloermaterialen" - Zo kiest u de passende ondervloer voor uw laminaatvloer.

elnn1903

Na de publicatie van de EN 16354 heeft EPLF zijn blad met technische toelichtingen en verklaringen „ondervloermaterialen onder laminaatvloerelementen – controlenormen en kengetallen“ geactualiseerd. Het document geeft aanwijzingen en biedt hulp voor de juiste keuze van ondervloeren onder laminaatvloeren bij verschillende toepassingen. Op de website van EPLF (www.eplf.com) kunt u het nieuwe blad met toelichtingen en verklaringen als PDF-bestand in het Duits en het Engels gratis downloaden. Binnenkort vindt u daar bovendien versies in het Frans, het Nederlands en het Pools.

Waarop moet u letten bij het leggen van laminaat op verwarmde of gekoelde ondervloeren? Welke eigenschappen moet een ondervloer hebben, om verschillende belastingen aan te kunnen door zware meubels, rollende bureaustoelen of neervallende voorwerpen? Hoe hoog moet de contactgeluidsvermindering van een ondervloer minstens zijn? Het blad met toelichtingen en verklaringen van EPLF levert de nodige informatie aan producenten, toeleveranciers, planners, handwerkers, de handel en geïnteresseerde eindverbruikers. Het doel bestaat er steeds in de elementen van het "systeem laminaatvloer" zodanig te combineren dat het comfort en de gebruiksveiligheid worden geoptimaliseerd. 

In het algemeen moet het complete vloersysteem - dus de combinatie van laminaatvloer en ondervloer - voldoen aan de eisen van de gebruiker. Dit geldt zowel voor woningen als voor commerciële gebouwen. Daarbij spelen niet alleen de constructieve gegevens en de voorhanden zijnde ondervloerconstructie een rol, maar ook het gebruik van de vloer en de akoestische eisen.

Het blad met toelichtingen en verklaringen toont de gebruikelijke symbolen, verklaart wat de afkortingen betekenen en geeft aan met welke technische kengetallen het vermogen en de duurzaamheid van een ondervloer beoordeeld kunnen worden. Daaruit vloeien duidelijke criteria voort voor de keuze van de passende ondervloermaterialen onder zwevende laminaatvloeren. Concrete aanbevelingen worden steeds gegeven aan de hand van minimumwaarden alsook waarden voor hogere eisen. Gekleurde "hoe - hoe"-regels bieden een praktische hulp voor de evaluatie.

Herevaluatie van de eigenschappen

In het verleden werden waarden zoals dichtheid en dikte graag veralgemeend in het kader van de kwaliteitsbeoordeling, bijv. "hoge dichtheid = goede mechanische eigenschappen" of "hoge dikte = goed contactgeluidsdgedrag". Recente inzichten tonen echter aan dat dit niet steeds het geval is. Zo kan bijv. een onderlegvloer van materiaal A met een geringe dichtheid een aanzienlijk betere drukbelasting bezitten dan een ondervloer van materiaal B met een hogere dichtheid. 

Hoe dikker een onderlegvloer is, hoe zachter deze meestal is. Sterke vervormingen kunnen echter het kliksysteem of de HDF-plaat van de laminaatplanken onherstelbaar beschadigen. De CS-waarde (drukbelasting / compressive strenght) geeft aan hoe goed een ondervloer het verbindingssysteem ondersteunt. Hoe groter deze CS-waarde is, hoe beter de ondervloer het verbindingssysteem kan beschermen en voegvorming of -breuk kan vermijden. Een CS-waarde van minstens 10 kPa biedt de laminaatvloer voldoende mechanische stabiliteit; voor hogere eisen dient deze minstens 60 kPa te bedragen. 

In tegenstelling tot contactgeluid (geluidswaarneming in daaronder liggende of naburige ruimten) verstaat men onder stapgeluid het lawaai dat wordt gehoord in de ruimte zelf, waarin op de vloerbedekking wordt gestapt. Op basis van de EN 16205 werd speciaal voor laminaatvloeren een testmethode ontwikkeld die de "waargenomen geluidssterkte" van een vloerbedekking kan weerspiegelen met de RSW-waarde (radiated walking sound reduction). Hoe lager de RWS-waarde van een ondervloer is, hoe meer de waarneming van stapgeluiden in de ruimte wordt gereduceerd.

In de EN 16354 wordt er rekening gehouden met dergelijke aspecten door de keuze van geschikte testmethoden. Het blad met toelichtingen en verklaringen van EPLF beschrijft welke eisen daaruit voortvloeien voor de ondervloermaterialen. In de bijlage van het document vindt u een tabel met een overzichtelijke samenvatting van de eisen die aan ondervloeren worden gesteld. Zo kunt u de passende ondervloer kiezen waarmee het laminaatvloersysteem geoptimaliseerd kan worden en de gebruiksduur wordt verhoogd.
www.eplf.com

Afbeelding
Onderschrift
elnn1903_b1:
Nieuwe oplage 2019: gratis informatie in compacte vorm levert het blad met toelichtingen en verklaringen van EPLF "Ondervloermaterialen onder laminaatvloerelementen - controlenormen en kengetallen". – Foto: EPLF

 

Contacto Prensa

EPLF®
Verband der Europäischen Laminatfußbodenhersteller e.V.
Anne-Claude Martin
Encargada de prensa
pressateplf [dot] com

Rue Defacqz 52
1050 Ixelles
Tel. +32.(0)2.536.86.74

Leer más
elnn1903_b1.jpg
Leer más
descargar

elnn1903_b1: Nieuwe oplage 2019: gratis informatie in compacte vorm levert het blad met toelichtingen en verklaringen van EPLF "Ondervloermaterialen onder laminaatvloerelementen - controlenormen en kengetallen". – Foto: EPLF

Ir hacia arriba