Zoeken

Login

Vereniging van Europese producenten van laminaatvloeren
EPLF Umwelt & Ökologie

Milieu & ecologie

Gemaakt van duurzaam hout – Laminaatvloeren zijn gemaakt met de volledige levenscyclus in het achterhoofd, met gebruik van natuurlijke materialen, waardoor de productie-uitstoot laag is en eenvoudige oplossingen voor recycling en verwijdering worden gebod

Laminaatvloeren zijn voor 80% uit natuurlijke producten vervaardigd en bestaan meestal uit hout – een van de duurzame en hernieuwbare grondstoffen van onze planeet. Laminaatvloeren zijn een product dat weinig grondstoffen bevat en zelfs recyclebaar is. En dat is nog niet alles. Laminaatvloeren hebben een stevig, afgedicht oppervlak dat ervoor zorgt dat stof en vuil niet kunnen binnendringen. Dit maakt laminaatvloeren hygiënisch en gemakkelijk te onderhouden – wat belangrijke voordelen kan opleveren voor personen met een allergie.

Ecologisch geproduceerd
Laminaat is ecologisch geproduceerd zonder toevoeging van pesticiden, organische chloorverbindingen of gevaarlijke zware metalen. Dankzij geavanceerde productietechnieken hebben laminaatvloeren alle positieve milieueffecten van houtproducten. Maar laminaat biedt meer en kan bijdragen aan het minimaliseren van afval: dun materiaal uit bossen en houtafval uit de zagerij-industrie kan worden gebruikt voor de productie van houtvezelplaat, wat de milieueffecten nog verder vermindert.

Erkende keurmerkzegels tonen de duurzame herkomst aan van de gebruikte houtgrondstoffen. Bovendien garanderen deze dat ter bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu alle productbestanddelen voldoen aan de strenge chemicaliënverordening van de Europese Unie (REACH) .

Anticiperend handelen, natuur beschermen.
Laminaatvloeren bestaan in hoofdzaak uit houtvezels alsmede uit hout gewonnen celstof, namelijk papier. Aangezien hout behoort tot de duurzame grondstoffen, staan laminaatvloeren als bijzonder ressource-vriendelijk product te boek.

Gecontroleerde productie
De productie van laminaatvloeren voldoet aan de hoogste milieunormen. Laminaatvloeren worden geproduceerd in moderne productiefaciliteiten die onderworpen zijn aan strenge emissie- en milieunormen, en in veel gevallen hun eigen energie- en verwarmingscycli hebben. Hierdoor hebben laminaatvloeren alle positieve milieueffecten van houtproducten.

Milieubenadering
Het hout dat wordt gebruikt om laminaatvloeren te maken komt voornamelijk uit binnenlandse en duurzaam beheerde bossen, waardoor de export van hout tot een minimum beperkt blijft. Het productieproces maakt niet alleen gebruik van hout, maar ook van houtafval van de zaagmolenindustrie, zodat laminaatvloeren tot op zekere hoogte al een gerecycled product zijn.

Formaldehyde? Ja? Nee?
Formaldehyde is een natuurlijk bestanddeel van hout en komt bovendien voor in melaminehars. Daarom ook bevat een laminaatvloer, zoals elk massief houten product, formaldehyde. Toch bestaat er geen gevaar voor de gezondheid: het in melaminehars aanwezige formaldehyde wordt tijdens uitharding in de harsstructuur onlosmakelijk gebonden en kan hierdoor niet in de ruimtelucht ontsnappen.

Identieke meetwaarden als bij natuurlijk hout
Talloze gedocumenteerde metingen van laminaatvloeren vertoonden emissiewaarden die overeenkomen met de formaldehyde-afgiftegrens voor natuurlijk hout en liggen daardoor ver onder de wettelijk vastgestelde grenswaarden. Laminaatvloeren vormen daarom qua reuk en schadelijke stoffen een even kleine belasting van de binnenlucht als hout.

EPD bevestigen de uitstekende ecologische balans 
Laminaatvloeren overtuigen door hun voortreffelijk ecologisch evenwicht en uitgesproken positieve waarden in relatie tot primaire energievraag en aardopwarmingsvermogen. Ook bij de kwaliteit van de ruimtelucht laat deze vloerbedekking zijn sterke punten zien. Dit tonen gefundeerde milieuproductdeclaraties aan, de zogenaamde "EPD" (Environmental Product Declarations). Wie zich bij de keuze van een nieuwe vloer wil laten leiden door milieu en duurzaamheid – privé of commercieel –, heeft met de EPD uitstekende argumenten voor laminaatvloeren.
 

Als een van de eerste organisaties binnen de branche in vloerbedekkingen heeft de EPLF e.V. in 2009 de ontwikkeling van "EPD"-milieudeclaraties (Environmental Product Declarations) gestimuleerd en hiermee de weg geëffend voor meer transparantie en productveiligheid voor de consument. Ook architecten en ontwerpers kiezen inmiddels voor de beproefde milieukwaliteit: in de objectbouw worden steeds vaker producten met een goede ecologische balans toegepast die in aanmerking komen voor de specifieke "EPD" (Environmental Product Declarations).

 

Voor meer informatie: EPD voor laminaatvloeren (PDF)

 

Voor meer informatie: milieukeurmerk WKI Braunschweig (PDF)

Ecologische productie: zonder toevoeging van weekmakers, pesticiden, chloororganische verbindingen en schadelijke zware metalen.

Eenvoudig te recyclen

Laminaatvloeren worden geproduceerd met de volledige levenscyclus in het achterhoofd. Laminaat wordt onschadelijk restafval aan het einde van zijn levensduur, en is gemakkelijk te recyclen en af te voeren. Laminaat is volledig onschadelijk restafval dat mens noch milieu schaadt. Het is niet nodig om de oude vloer als speciaal afval te verwijderen. 

Geen milieubelasting
Laminaatvloeren kunnen dankzij slimme klikverbindingen eenvoudig worden gedemonteerd. De afvoer ervan is al even gemakkelijk: losse vloerdelen of legresten kunnen zonder problemen met het huisvuil worden afgevoerd. Grotere hoeveelheden, zoals bijv. compleet afgewerkte vloeren, kunt u best rechtstreeks naar het grof vuil brengen.

Geen speciaal vuil
Laminaat geldt als huishoudelijk afval en kan voor materiële of thermische recycling worden afgevoerd. Gebruikte laminaatvloeren zijn hierdoor geen duur af te voeren »speciaal vuil«. In tegendeel: theoretisch kunt u uw laminaat ook zelf verbranden, aangezien het overwegend uit hout bestaat en er geen schadelijke stoffen vrijkomen. Neem echter altijd de lokale voorschriften in acht!

Niet verwijderen maar recyclen!
Laminaat draagt bij aan de opbouw van een meer circulaire economie. Er zijn nu nieuwe processen die het mogelijk maken laminaatvloeren gedeeltelijk te recyclen. Als het materiaal eenmaal is opgesplitst in spaanders, kan het meeste materiaal worden teruggevoerd naar het productieproces.

Naar boven