Zoeken

Login

Vereniging van Europese producenten van laminaatvloeren
EPLF Ziele und Aufgaben

Doel & taken

I. Preambule

De organisatie stimuleert en vertegenwoordigt de gemeenschappelijke belangen van zijn vakgebied en leden door:

 • het waarnemen van de algemene ideële, economische en commerciële belangen, in het bijzonder door het tegengaan van oneerlijke concurrentie
 • het informeren, voorlichten en adviseren van de leden
 • het waarnemen van de gemeenschappelijke belangen van de leden bij onderzoek, ontwikkeling en normalisatie

II. Doelstellingen

De volgende doelstellingen zijn bepalend voor de organisatorische werkzaamheden van de EPLF® en vormen de richtlijnen van het bestuur, de werkgroepen en het secretariaat:

intern

 • Informatieplatform voor producenten en leveranciers
 • Structuur en onderhoud van de zakelijke contacten tussen de leden
 • Ondernemingsonafhankelijk belangenbeleid
 • Contactpunt voor internationale organisaties

extern

 • Imagoverbetering van het product laminaatvloer
 • Informeren van consumenten en de vakhandel
 • Stimuleren van innovatie en kwaliteitsmanagement
 • Vergroten van de markttransparantie door middel van actieve normalisatie

De EPLF ® als organisatie, zijn afdelingen en leden, nemen te allen tijde de vigerende Europese en nationale kartelrechtelijke bepalingen in acht.

III. Taakprofiel

Het taakprofiel van de organisatie is gebaseerd op de doelstellingen en vindt zijn weerslag in de werkzaamheden van de EPLF®-werkgroepen:

Werkgroep Markten & Image

 • Driemaandelijkse omzetstatistiek
 • Pers- en media-activiteiten
 • Lobbywerkzaamheden
 • Internationale beursdeelnamen
 • Internet
 • Trendanalyses
 • Marktonderzoek
 • Observeren van concurrentie

Werkgroep Techniek

 • Ontwikkeling van onderzoek en normalisatie, bijv. EN 13329 Europese norm inzake laminaatvloerbedekkingen
 • Medewerking in normalisatie-instellingen op Europees en internationaal niveau
 • Ontwikkeling van brochures en informatiebladen over technische vraagstukken, bijv. plaatsingsinformatie, reinigingsinformatie
 • Werkgroepen voor speciale projecten, bijv. trek- en drukkrachten, dieptestructuren, stoelwieltest
Naar boven