Zoeken

Login

Vereniging van Europese producenten van laminaatvloeren

FAQ

Wat u altijd al wilde weten...
Klik op FAQ (Frequently Asked Questions) voor antwoorden op de belangrijkste vragen m.b.t. het onderwerp laminaatvloeren. Mocht u geen antwoord op uw vragen vinden, betreft het vermoedelijk een zeer specifieke vraag. In dat geval verzoeken wij u om contact op te nemen met uw adviseur of fabrikant.

 

Wat is de juiste aanduiding: laminaat of laminaatvloer?

Helemaal correct is de aanduiding laminaatvloer. Laminaat (van het Latijnse lamina, laag) betekent letterlijk: met elkaar verperste lagen. Laminaat wordt bijv. ook in de meubelindustrie gebruikt. In de volksmond is echter ook laminaat een gebruikelijke term voor laminaatvloeren.

Hoe kan ik de kwaliteit van een laminaatvloer herkennen?
Let er bij uw aankoop op dat de vloer op de verpakking met de belastingklassen is aangeduid conform EN 13329 en is gewaarmerkt met het CE-teken. Deze laminaatvloeren zijn in talrijke tests op hun dagelijkse kwaliteit getest en bieden een hoge productkwaliteit. Ook het EPLF-logo „Quality and innovation made in Europe“ staat voor beproefde kwaliteit.
 
CE-keurmerk staat voor veiligheid:
Het bekende CE-teken is een productaanduiding conform Europees recht, dat als veiligheidsgarantie voor alle consumenten in Europa is ontwikkeld. De overeenkomstige regeling garandeert dat een product uitsluitend op de markt mag worden gebracht, wanneer het aan de bepalingen van alle toepasbare EU-richtlijnen voldoet. Met betrekking tot laminaatvloeren worden er vooral hoge eisen aan emissie en brandgedrag alsmede aan de slipbestendigheid gesteld.
 
Belastingsklassen staan voor kwaliteit
In Europa op de makrt gebrachte laminaatvloeren moeten volgens de Euro-Norm (EN) 13329 worden aangeduid met beschermde symbolen, de zogenaamde belastingsklassen. Deze geven informatie over de belastbaarheid en daardoor over de aanbevolen toepassingen van een vloer. Voor een controle volgens de norm wordt het product continu aan gestandaardiseerde tests onderworpen, die een hoge kwaliteitsveiligheid garanderen.
Belastingsklassen
Hoe worden laminaatvloeren gelegd?

Bepalend voor het leggen van laminaatvloeren is de toestand van de ondergrond. Is deze voldoende egaal en droog? Bij dekvloeren is een dampwerende laag vereist. Deze voorkomt dat eventueel restvocht vanuit de vloer naar boven dringt. Een PE-folie bijv., zoals deze in de handel wordt aangeboden, is ideaal als dampwerende laag. Verder is een scheidingslaag nodig om het geluidsniveau te beperken. Laminaat kan echter niet alleen op dekvloeren, maar ook op aanwezige oude ondergronden, zoals hout, steen, keramiek, kunststof e.d. worden gelegd. In dat geval moet echter altijd de fabrikantspecifieke informatie in acht worden genomen!

Dankzij de moderne laminaatvloeren met kliksysteem is het leggen van laminaat kinderlijk eenvoudig geworden. Leg eerst twee tot drie rijen. Het eerste paneel in een rij moet minimaal 40 cm lang zijn, met spieën de vereiste wandafstand van 10 mm garanderen. Reken daarna uit, hoe u met de breedte van de ruimte uitkomt. De panelen van de laatste rij mogen niet minder dan 5 cm breed zijn, d.w.z. zo nodig moeten de panelen van de eerste rij worden ingekort. Klik vervolgens alle panelen in elkaar, totdat de complete vloer is aangelegd. Het aanlegoppervlak van het laminaat mag niet meer dan acht tot tien meter in lengte of breedte bedragen, breng anders een rekvoeg aan. Als het vloeroppervlak volledig is bedekt, kunt u de lijsten aanbrengen, die afhankelijk van het systeem worden opgeschroefd of ingestoken.

Kan ik ook laminaat over tapijt aanbrengen?

Volgens informatie van de fabrikant is tapijt geen geschikte ondergrond, aangezien de poollaag van het tapijt bij belasting te veel inzakt. met name bij kliksystemen kunnen de verbindingen extreem worden belast. Neem in voorkomende gevallen contact op met de fabrikant van de laminaatvloer.

Kan laminaat op tegels worden gelegd?

Wanneer de tegelvloer egaal is en voldoet aan de ondergrondeisen voor een laminaatvloer (zie boven), is dit altijd mogelijk. Door middel van een isolerende ondergrond kunnen oneffenheden of hoogteverschillen op de tegelvloer worden gecompenseerd. Neem in voorkomende gevallen contact op met uw fabrikant.

Kan laminaat op een verwarmde vloer worden gelegd?

Laminaatvloeren kunnen op een met warm water verwarmde vloer worden gelegd, mits dit correct gebeurt. De laminaatvloer heeft een gunstige warmtedoorlatingsweerstand en maakt een bijzonder economisch bedrijf van de met warm water verwarmde vloer mogelijk. De isolatielaag moet echter op de vloerverwarming zijn afgestemd en de warmtedoorlatingsweerstand mag in geen geval te hoog zijn.

Bij elektronische vloerverwarmingssystemen moet u er altijd op letten, dat de laminaatvloer geschikt is voor dit systeem. De maximale oppervlaktemperatuur van de gelegde laminaatvloer mag niet meer dan 26 graden celsius bedragen, anders ontstaan er lelijke omhoogstaande voegen en welvingen. Doe daarom altijd navraag bij uw fabrikant. In principe geldt: laminaat op een elektronische vloerverwarming moet vooraf technisch zijn onderzocht.

Moet laminaat in een bepaalde richting worden gelegd?

Het optische totaalplaatje van de uit afzonderlijke panelen bestaande laminaatvloer wordt bepaald door de legrichting in de ruimte in relatie tot lichtinval en hoofdblikrichting. De legrichting kan de optische verhoudingen, d.w.z. het perspectief van een ruimte, beïnvloeden. Aangeraden wordt daarom de laminaatvloer altijd zo te leggen, dat legrichting en lichtinval identiek zijn.

Hoe groot moeten de rand-/rekvoegen zijn?

Het oppervlakafmetingen van laminaatvloerelementen kunnen, afhankelijk van klimaatveranderingen, veranderen. Als gevolg hiervan moeten er in principe randvoegen van ten minste 10 mm of breder, overeenkomstig de informatie van de fabrikant / leverancier in relatie tot de oppervlakafmetingen worden aangehouden.

De gelegde, uit afzonderlijke laminaatvloerelementen bestaande oppervlakeenheid moet voor alle vaste bouwelementen (wanden, deurkozijnen, aanvoerleidingen, pijlers, etc.) altijd een afstand hebben, d.w.z. een randvoeg die voldoende spelingsruimte toestaat, waardoor het oppervlak van de laminaatvloer nooit in contact kan komen met vaste bouwelementen.

Laminaat zorgt voor golving. Wat kan men hieraan doen?
Wanneer laminaat golft, moet er meestal van worden uitgegaan, dat de vloer in de ruimte op meerdere plaatsen onvoldoende ruimte heeft om te werken. Het betreft meestal een legfout, bijv. geen of te kleine rekvoeg. Als u een handige hobbyist bent, kunt u zoals hieronder beschreven te werk gaan. Anders moet u contact opnemen met het bedrijf dat uw vloer gelegd heeft.
  1. Alle sokkelstrips (ook de overgangsrails) verwijderen en controleren of het laminaat overal over een voeg naar de wanden beschikt.
  2. Wanneer er een deurstopper is aangebracht, controleren of deze de laminaatvloer niet omlaag drukt en of rondom de bevestigingsschroef van de stopper voldoende ruimte aanwezig is – er wordt altijd een opening door het laminaat geboord ( ca. 20 mm) en vervolgens wordt de stopper in de dekvloer bevestigd.
  3. Alle verwarmingsbuizen controleren, als deze door laminaat en dekvloeren voeren). Ook hier heeft laminaat ruimte nodig om te kunnen werken.
  4. Nooit componenten (bijv. voeten voor verwarmingselementen) direct op het laminaat met de dekvloer vastschroeven.
  5. Als het laminaat tegen een wandzijde geplaatst is, wordt hier met een zaag met verstelbaar zaagblad nagezaagd – ca. 1 cm. Op andere componenten moet met een scherpe steekbeitel handmatig worden nabewerkt.
  6. Als het laminaat op alle plaatsen "vrij is gemaakt", zal het zich in principe na 1-2 dagen weer zetten.
  7. Als vuistregel geldt: handel snel, omdat de vloer anders permanent beschadigd raakt.
Zijn er onderlaagmaterialen nodig voor een laminaatvloer?

Laminaatvloerdelen, onderlaag en ondergrond vormen één "vloersysteem". Ook een hoogwaardige laminaatvloer kan pas al zijn voordelen aantonen, wanneer de onderlaag als onderdeel van het vloersysteem goed functioneert.

De onderlaag vormt de verbinding tussen laminaatvloer en ondergrond. Deze moet daarom belangrijke functies overnemen: de onderlaag waarborgt een correcte legging, doordat deze bijvoorbeeld mogelijke oneffenheden van de ondervloer compenseert en op deze manier de klikverbinding van de vloerdelen ontlast. Deze beschermt het complete vloersysteem permanent bij een dagelijkse belasting door betreden, of bijv. bij botsingen met vallende voorwerpen, maar ook bij een langdurige belasting door zware meubels. Hiervoor kan de onderlaag als effectieve barrière tegen opstijgend bouwvocht fungeren. Ten slotte optimaliseert de juiste onderlaag de eigenschappen van de laminaatvloer bij geluidsisolatie of de thermische eisen. 

Niet zelden zijn ongeschikte onderlagen of legfouten aanleiding tot klachten achteraf. Met de juiste onderlaag kan het laminaatvloersysteem als geheel worden geoptimaliseerd en kan de levensduur ervan worden verlengd.

Waarom moet er altijd een dampwerende laag worden ingebouwd?

Fabrikanten raden aan om altijd een dampwerende laag (PE-folie of een isolatielaag met aluminiumlaag) in te bouwen, om de laminaatvloer tegen opstijgend vocht uit de ondergrond te beschermen. Hiermee moet in het bijzonder bij ruimten zonder onderliggende kelder en bij nieuwbouw rekening worden gehouden.

Kunnen afzonderlijke vloerpanelen worden vervangen?

Ernstig beschadigde vloerelementen kunnen door de vakman zodanig worden vervangen, dat er optisch geen verschillen met het totale oppervlak zichtbaar zijn. Er bestaan speciale aanzuigprofielen waarmee de afzonderlijke panelen vanuit de vloer naar boven kunnen worden getrokken (naar buiten zuigen). Hiervoor moet het nieuwe paneel worden geplaatst. Om kleine beschadigingen op de vloer te repareren worden eigen reparatiesets aangeboden.

Waaruit bestaat laminaat?

Een laminaatvloer bestaat voor meer dan 80 procent uit hout: houtvezels, evt. houtspanen, uit hout gewonnen celstoffen (= papier). Houtderivaten vindt u terug in alle drie de lagen van de laminaatvloer: 1. dessinpapier + overlay (= looplaag), 2. drager, 3. steunlaag. Met uitzondering van de drager is elk van deze lagen geïmpregneerd met kunsthars (o.a. melamine).

Deze worden op hoge temperatuur op de drager geperst. Uit kunsthars vervaardigde coatings worden al tientallen jaren voor de productie van keuken- en laboratoriummeubels, kantoorinrichtingen en in winkels gebruikt. Het betreft hier hoogwaardige, slijtvaste en levensmiddelveilige materialen met voortreffelijke onderhouds- en reinigingseigenschappen: laminaatvloeren hebben een gesloten oppervlak waarin geen stof of vuil kan doordringen. Ze zijn daarom uitermate hygiënisch, onderhoudsvriendelijk en ideaal voor personen met een allergie.

De EU-gecertificeerde laminaatvloeren worden hoofdzakelijk uit duurzame grondstoffen vervaardigd, ze zijn volledig vrij van weekmakers. De hoofdbestanddelen van de vloerdelen zijn houtvezels alsmede uit hout gewonnen celstof in de vorm van hoogwaardige speciale papiersoorten.

Erkende keurmerkzegels tonen de duurzame herkomst aan van de gebruikte houtgrondstoffen. Bovendien garanderen deze dat ter bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu alle materiaalbestanddelen voldoen aan de strenge chemicaliënverordening van de Europese Unie (REACH).

Hout behoort tot de duurzame grondstoffen. Daarom staat laminaat bekend als milieuvriendelijk en duurzaam product, dat zelfs gerecycled kan worden.

Productsamenstelling

Scheidt laminaat formaldehyde af? Is het schadelijk voor het milieu?

Zoals elk houtproduct bevat ook een laminaatvloer de in het natuurlijke milieu voorkomende en ook door het menselijke lichaam geproduceerde stof formaldehyde, die later in de ruimtelucht kan vrijkomen. De hoeveelheid mogelijke emissies is echter zeer gering en ligt binnen het bereik van zeer "normale achtergrondbelasting" van ruimtelucht, aldus het Fraunhofer Wilhelm-Klauditz-Institut für Holzforschung (WKI) Braunschweig in een rapport. Deze is vergelijkbaar met de emissiewaarden van natuurlijk hout en ligt ver onder de wettelijk toegestane grenswaarde van 0,1 ppm (= 0,12 mg/m3 lucht), de zogenaamde E1-waarde. Tegen deze achtergrond kunnen laminaatvloeren zelfs in gevoelige bereiken, zoals kinderkamers en kinderdagverblijven zonder problemen worden gebruikt, aldus het WKI.

Milieukeurmerk WKI

Hoe wordt laminaat afgevoerd? Kan het worden gerecycled?

Afvoer vormt geen enkel probleem. Legresten en andere delen kunnen gewoon met het huisvuil worden afgevoerd. Complete, versleten vloeren daarentegen dient u naar een stortplaats te brengen. Aangezien laminaatvloeren voor meer dan 80 procent uit hout bestaan, kunnen ze zoals elk ander houtproduct ook zonder problemen worden verbrand. Op basis van nieuwe technische procedés zijn laminaatvloeren zelfs recyclebaar. Ontleed tot spanen of vezels kan zelfs 85 proces van de massa van een laminaatvloer worden teruggevoerd in het productieproces. Als cultuursubstraten kunnen deze zelfs in de landbouw en tuinbouw worden gebruikt.

Wat voor laminaatvloerdessins bestaan er?

Laminaat is in de meest uiteenlopende dessins verkrijgbaar. Houtdessins zijn erg populair, maar ook steen- en tegeldessins zijn momenteel erg in trek. Alles is mogelijk. Beuk, eik, olm, els, kers, noot of tiek – nagenoeg alle houtsoorten kunnen druktechnisch perfect worden nagetekend. Hierbij komt het laminaatvloerdessin steeds meer overeen met zijn natuurlijke voorbeeld: men "voelt" als het ware de houtstructuur op de laminaatvloerdelen. Bij steen en tegels kan o.a. worden gekozen uit marmer, grafiet, leisteen en travertijn. Ook steendessins ogen vandaag de dag authentieker dan ooit – met of zonder voeg. Behalve hout en steen bestaan er veel individuele, fantasierijke dessins.

Is laminaat hygiënisch?

Vanwege het gesloten oppervlak is een laminaatvloer uitermate hygiënisch. Het oppervlak, dat uit een zeer hard materiaal (melaminehars) bestaat, voorkomt dat vuil en bacteriën in de vloer kunnen dringen. Maar laminaat is niet alleen hygiënisch, het is bovendien heel sterk. Op een laminaatvloer kunt u een sigaret uitdrukken zonder dat het oppervlak beschadigd raakt. De sterkte van de vloer is een van de redenen dat laminaat veelal wordt toegepast in panden, winkels, fitness-studio's etc. Maar ook thuis kunnen deze vloereigenschappen alleen een voordeel betekenen, bijv. in trappenhuizen of in de kinderkamer.

Wat kost een laminaatvloer?

Laminaatvloeren zijn verkrijgbaar in vele prijsklassen. Zoals voor alle producten geldt ook voor laminaat: "You get, what you pay for" (u krijgt dat waarvoor u betaalt). Om het nog duidelijker te stellen: hoe beter de kwaliteit en hoe fraaier de uitvoering van de vloer, des te meer betaalt u ervoor. Een laminaatvloer met geïntegreerde vloergeluidsisolatie en kantbescherming tegen binnendringend vocht kost zeker wat, terwijl een eenvoudige laminaatvloer die niet beschikt over deze extra functies veel goedkoper is. Maar: goedkoop kan duurkoop zijn! Controleer of de standaardeisen worden vervuld, die in de EN-norm 13329 voor laminaatvloeren zijn vastgelegd.

Hoe weet u welke laminaatvloer de juiste vloer is?
Ga om te beginnen na waarvoor u de vloer wilt gebruiken! Moet de laminaatvloer in de slaapkamer, in de woonkamer of in het trappenhuis worden gelegd? Uiteraard wordt de vloer in het trappenhuis aan een andere belasting blootgesteld dan bijvoorbeeld in de slaapkamer. Rekening houdend met dit gegeven zijn in de EN-norm 13329 voor laminaatvloeren zogenaamde belastingsklassen vastgelegd.
De belastingsklassen op de productverpakking geven informatie, in welke mate uw laminaatvloer kan worden belast. Klassen 21-23 zijn bedoeld voor privéwoontoepassingen, klasse 31 t/m 34 voor commercieel gebruikte ruimten. Hoe hoger het cijfer, des te intensiever kan de vloer worden belast.
 
Voor woningen staan de drie klassen voor: 21 = matig gebruik (bijv. slaapkamer), 22 = normaal gebruik (bijv. woonkamer), 23 = intensief gebruik (bijv. trappenhuis). Deze klassen worden met pictogrammen op de productverpakking vermeld.
Hoe onderhoudt u een laminaatvloer?

Met een bezem of voor een harde vloer geschikte stofzuiger kunt u stof en vuil snel en betrouwbaar verwijderen. Bovendien regelmatig "klamvochtig", d.w.z. met een goed uitgewrongen doek wissen. Voorkom dat er water in de voegen dringt! Aangezien de drager van de laminaatvloer uit hout bestaat, kunnen er lelijke omhoogstaande voegen ontstaan. Aanbevolen wordt een universeel laminaatreinigingsmiddel aan het wiswater toe te voegen, dat overal verkrijgbaar is. Belangrijk! In geen geval vloerwas of polish gebruiken! Deze hechten niet op het hars-geïmpregneerde oppervlak van de laminaatvloer en veroorzaken lelijke vlekken, strepen en loopsporen.

Reiniginginformatieblad

Wat is een EPD en welke betekenis heeft deze voor laminaatvloeren?
Laminaatvloeren overtuigen door hun voortreffelijk ecologisch evenwicht en uitgesproken positieve waarden in relatie tot primaire energievraag en aardopwarmingsvermogen. Ook bij de kwaliteit van de ruimtelucht laat deze vloerbedekking zijn sterke punten zien. Dit tonen gefundeerde milieuproductdeclaraties aan, de zogenaamde "EPD" (Environmental Product Declarations). Wie zich bij de keuze van een nieuwe vloer wil laten leiden door milieu en duurzaamheid – privé of commercieel –, heeft met de EPD uitstekende argumenten voor laminaatvloeren.
 
De EPD's worden door het IBU-Institut Bauen und Umwelt e.V., Berlijn, toegekend. Deze zijn voor al bij architecten en ontwikkelaars een belangrijk basisdocument voor duurzaam bouwen. De technische vooruitgang brengt met zich mee, dat de EPD's regelmatig worden bewerkt.
 
Deze bevatten de volgende informatie:
EPD's documenteren de ecologische eigenschappen van bouwproducten. Hierdoor vormen ze een betrouwbare informatiebasis voor ecologische gebouwanalyses conform DIN EN 15978 (duurzaamheid van bouwwerken - analyse van milieugerelateerde kwaliteit van gebouwen – berekeningsmethode). De milieu-productdeclaraties bevatten informatie over het energie- en ressource-verbruik alsmede informatie over de mate waarin een product onder bepaalde omstandigheden bijdraagt aan het broeikaseffect, verzuring, overbemesting, aantasting van de ozonlaag en vorming van smog. Verder bevinden deze informatie over technische eigenschappen, die voor de inschatting van "performance" van het bouwproduct in het gebouw nodig zijn, zoals levensduur, warmte- en geluidsisolatie of de invloed op de kwaliteit van de binnenruimtelucht.
 
Als een van de eerste organisaties binnen de branche in vloerbedekkingen heeft de EPLF e.V. in 2009 de ontwikkeling van "EPD"-milieudeclaraties gestimuleerd en hiermee de weg geëffend voor meer transparantie en productveiligheid voor de consument.
Sindsdien bestaan er conform ISO 14025 internationaal geldende voorbeeld-EPD's voor de producten uit de EPLF-ledenkring.
 
Link naar EPD voor EPLF e.V.:
IBU e.V. 
http://bau-umwelt.de/hp3621/Bodenbelaege.htm (zie: EPLF)
Naar boven