Szukaj

Login

Stowarzyszenie Europejskich Producentów Paneli Laminowanych
EPLF Beanspruchungsklassen

Klasy użyteczności

Klasy użyteczności laminowanych podłóg określono w europejskiej normie EN 13329 („Laminowane pokrycia podłogowe -- Elementy z warstwą użytkową na bazie aminoplastycznych termoutwardzalnych żywic – Specyfikacje, wymagania i metody badania“). Generalnie rozróżnia się pomiędzy przeznaczeniem do obszarów mieszkalnych i komercyjnych. Do pomieszczeń mieszkalnych wystarcza oznakowanie od 21 (umiarkowane obciążenie eksploatacyjne, na przykład w sypialni) do 23 (silne obciążenie eksploatacyjne, np. na korytarzu.). W obszarach komercyjnych należy stosować podłogi z oznaczeniem od 31 (umiarkowane obciążenie, np. pokój hotelowy lub pomieszczenia konferencyjne) do 33 (duże obciążenie, na przykład w wielkopowierzchniowych biurach, domach handlowych lub w budynkach publicznych) lub nawet 34 (bardzo duże obciążenie obszarów komercyjnych z intensywnym zużyciem).

Dla oznakowania klas użyteczności decydujący jest podział na obszar zastosowania, intensywność eksploatacji, obciążenie i przykłady zastosowania:
 

Klasa
użyteczności

Obszar zastosowania

Intensywność
eksploatacji

Opis
obciążenia

Przykłady zastosowania

21

Mieszkanie
Obszar użytku prywatnego

umiarkowana

czasowy użytek

sypialnia
pokój gościnny

22

Mieszkanie
Obszar użytku prywatnego

normalna

normalny użytek

salon
jadalnia
korytarze wewn.

23

Mieszkanie
Obszar użytku prywatnego

intensywna

intensywny, nasilony użytek

klatki schodowe
korytarze wejściowe
kuchnie

31

Użytek komercyjny (obiekt)
Obszary publiczne
i komercyjne

umiarkowana

czasowy użytek

pokoje hotelowe
pomieszczenia konferencyjne
małe biura

32

Użytek komercyjny (obiekt)
Obszary publiczne
i komercyjne

normalna

normalny użytek

przedszkola
biura, poczekalnie
hole hotelowe

33 + 34

Użytek komercyjny (obiekt)
Obszary publiczne
i komercyjne

intensywna

intensywny, nasilony użytek

korytarze
biura wielkopowierzchniowe
domy handlowe
pomieszczenia lekcyjne

 

 

Przewijanie do góry