Szukaj

Login

Stowarzyszenie Europejskich Producentów Paneli Laminowanych

Środowisko naturalne i ekologia

Stworzone z drewna przyjaznego dla środowiska – podłogi laminowane są produkowane z myślą o pełnym cyklu życia i z wykorzystaniem naturalnych materiałów, co przekłada się na niewielką ilość zanieczyszczeń produkcyjnych oraz łatwy recykling i utylizację

Podłogi laminowane są w 80% wykonane z produktów naturalnych, w większości z drewna – jednego z trwałych i jednocześnie odnawialnych surowców naszej planety. To dzięki niemu produkcja podłóg laminowanych nie zużywa dużej ilości zasobów, a same podłogi można nawet poddawać recyklingowi. Na tym nie koniec ich zalet. Powierzchnia podłóg laminowanych jest twarda i szczelna, co uniemożliwia przedostawanie się kurzu i zanieczyszczeń do wewnątrz. Oznacza to, że podłogi laminowane są higieniczne i łatwe w utrzymaniu, co jest doskonałą wiadomością dla alergików.

Produkowane ekologicznie
Laminat jest produkowany z myślą o środowisku – bez dodatków pestycydów, organicznych związków chloru czy niebezpiecznych metali ciężkich. Dzięki zaawansowanym technikom produkcji, podłogi laminowane odznaczają się pozytywnym wpływem na środowisko, jakiego można by oczekiwać po produktach z drewna. Laminat oferuje nawet więcej, mogąc przyczynić się do ograniczenia odpadów do minimum: do produkcji płyty pilśniowej można wykorzystać surowiec z przerzedzania lasów i odpady tartaczne, co jeszcze bardziej ogranicza negatywny wpływ na środowisko.

Uznane znaki jakości dowodzą, że stosowane surowce drewnopochodne pochodzą z gospodarki zgodnej z zasadami ekorozwoju. Ponadto gwarantuje się, że dla ochrony zdrowia ludzi i dla ochrony środowiska naturalnego wszystkie składniki produktu spełniają surowe rozporządzenia Unii Europejskiej dotyczące chemikaliów (REACH).

Działać przewidująco, chronić naturę.
Laminowane podłogi składają się głównie z włókien drewna oraz z wytwarzanej z drewna ligniny, a mianowicie z papieru. Ponieważ drewno należy do odradzających się, odnawialnych surowców, laminowane podłogi uważa się za produkt, który szczególnie chroni naturalne surowce.

Monitorowana produkcja
Podłogi laminowane są wytwarzane zgodnie z najbardziej rygorystycznymi standardami ochrony środowiska. Podłogi laminowane są produkowane w nowoczesnych zakładach spełniających rygorystyczne normy emisji zanieczyszczeń i ochrony środowiska, w wielu przypadkach w oparciu o własne cykle energetyczne i grzewcze. Sprawia to, że podłogi laminowane odznaczają się pozytywnym wpływem na środowisko, jakiego można by oczekiwać po materiałach z drewna.

Troska o środowisko
Drewno stosowane do produkcji podłóg laminowanych jest pozyskiwane głównie z krajowych lasów o zrównoważonej gospodarce, co ogranicza do minimum eksport drewna. Ponieważ do produkcji wykorzystywane są nie tylko kłody, ale także odpady tartaczne, nawet nowe podłogi laminowane są już w pewnym stopniu produktem z recyklingu.

Formaldehyd? Tak? Nie?
Formaldehyd jest naturalnym składnikiem drewna, jest on także zawarty w melaminowej żywicy. Dlatego też laminowane podłogi zawierają, jak każdy produkt z masywnego drewna, formaldehyd. Pomimo tego nie ma zagrożenia dla zdrowia: Zawarty w melaminowej żywicy formaldehyd podczas utwardzania zostaje nierozpuszczalnie związany w strukturze żywicy i nie może uwolnić się do powietrza.

Identyczne wartości pomiarowe jak dla naturalnego drewna
Liczne udokumentowane pomiary laminowanych podłóg wykazują wartości emisji, które odpowiadają emisji naturalnego, nieobrabianego drewna, i tym samym leżą znacznie poniżej ustawowo ustalonych wartości granicznych. A zatem laminowane podłogi tak samo mało jak drewno przyczyniają się do zanieczyszczania powietrza w pomieszczeniach substancjami zapachowymi i szkodliwymi.

EPD potwierdza bardzo dobry bilans ekologiczny 
Laminowane podłogi sprawdzają się dzięki doskonałemu bilansowi ekologicznemu z nadzwyczaj korzystnymi wartościami zapotrzebowania na energię pierwotną i potencjału gazów cieplarnianych. Także jakość powietrza w pomieszczeniach to mocna strona tej wykładziny podłogowej. Udowadniają to sprawdzone deklaracje środowiskowe – „EPD“ (Environmental Product Declarations). Jeżeli ktoś chce wybrać nową podłogę uwzględniając aspekt środowiska naturalnego i trwałość, to EPD jest najlepszym argumentem dla wyboru podłogi laminowanej – niezależnie od prywatnego lub publicznego przeznaczenia obiektu.

 

Jako jeden z pierwszych związków w branży wykładzin podłogowych EPLF e.V. rozpoczął w roku 2009 rozwój deklaracji środowiskowych „EPD” (Environmental Product Declarations) i utorował tym samym ostatecznym konsumentom drogę do zwiększenia przejrzystości i bezpieczeństwa produktu. Także architekci i projektanci stawiają na już sprawdzoną jakość środowiska: w budownictwie obiektów komercyjnych w pracach wykończeniowych coraz częściej stosuje się produkty, które wykazują dobry bilans ekologiczny i mogą to udokumentować przy pomocy specyficznych deklaracji „EPD“ (Environmental Product Declarations).

 

Dalsze wiadomości: EPD dla laminowanych podłóg (PDF)

 

Dalsze wiadomości: ekspertyza ekologiczna WKI Braunschweig (PDF)

Ekologiczna produkcja: Bez dodatku zmiękczaczy, pestycydów, związków chloroorganicznych i szkodliwych metali ciężkich.

Łatwe w recyklingu

Podłogi laminowane są produkowane z myślą o całym cyklu życia. Po zakończeniu swojego cyklu życia laminat jest nieszkodliwym odpadem, łatwym w recyklingu i utylizacji. Laminat to w pełni nieszkodliwy odpad o zerowej szkodliwości dla ludzi i środowiska. Starej podłogi nie trzeba utylizować jako odpadu specjalnego. 

Bez obciążania środowiska naturalnego
Laminowane podłogi można łatwo zdemontować dzięki przemyślanemu połączeniu zatrzaskowemu. Utylizacja jest tak samo łatwa: pojedyncze panele lub resztki po układaniu można bez problemu usunąć z odpadami domowymi. Większe ilości, np. zużyte podłogi, należy przewieźć bezpośrednio na składowisko śmieci lub do punktu zbiórki surowców wtórnych.

Bez odpadów specjalnych
Odpady laminatu są odpadami wielkogabarytowymi, można je poddać recyklingowi jako surowiec wtórny lub jako paliwo. Zużyte laminowane podłogi nie są zatem drogim w utylizacji »odpadem specjalnym«. Wręcz przeciwnie: Zużyty laminat możesz teoretycznie sam spalić, ponieważ składa się on głównie z drewna i nie uwalnia żadnych substancji szkodliwych. W razie spalania koniecznie przestrzegać lokalnych przepisów!

Nie wyrzucaj – odzyskuj!
Laminat sprzyja tworzeniu gospodarki o obiegu zamkniętym. Najnowsze procesy umożliwiają częściowy recykling podłóg laminowanych. Po przemieleniu na wióry większość materiału może ponownie stać się surowcem do produkcji.

Przewijanie do góry