Szukaj

Login

Stowarzyszenie Europejskich Producentów Paneli Laminowanych

Europese laminaatvloerindustrie blijft avant-gardistisch - EPLF: gemeenschappelijke bevordering van kwaliteit en innovatie

elnn1601

„Wij herdefiniëren onze markt voortdurend. Naar aanleiding van de persconferentie in het kader van de beurs Domotex 2016 in Hannover wijst EPLF-president Ludger Schindler er nadrukkelijk op dat "het Europese laminaat door innovatie en kwaliteit wereldwijd uniek is".  „Op deze jaarbeurs en de derde Wood Flooring Summit bewijzen wij dit opnieuw op indrukwekkende wijze. De beurs Domotex zal voor een beslissende impuls zorgen voor de ontwikkeling van de complete branche." Ook al nemen de uitdagingen toe, EPLF verwacht voor zijn acteurs van de Europese laminaatbranche verder goede zaken op de globale markten van de vloerverwarming. Naast de bewerking van de regionale markten engageren de EPLF-leden zich gemeenschappelijk voor hoge kwaliteitsnormen door verbeterde internationale product- en controlenormen. 

Eberhard Herrmann (Egger Retail Products GmbH) leidt de EPLF-werkgroep. Aan het einde van 2015 kon het door de EU ondersteunde pilootproject "Diepe Structuren“ succesvol worden afgesloten. EPLF had dit project doorgevoerd samen met dr. Rico Emmler en zijn team bij het IHD – Instituut voor Houttechnologie. "Na drie jaar werken is men voor de eerste keer erin geslaagd geschikte testmethoden voor diep gestructureerde oppervlakken te ontwikkelen en passende eisen uit te werken"  aldus Herrmann. Er kon een klassensysteem worden opgesteld met betrekking tot de maximaal toegestane veranderingen van de glansgraad en ook de formule voor de berekening ervan werd gewijzigd. Bovendien werd de bestaande keuringsmethode voor het slijtagegedrag vereenvoudigd.

Alle resultaten kunnen direct worden gebruikt, om de bestaande normeringsleemten bij de diep gestructureerde laminaatvloeren te sluiten. Daarmee levert de bond nogmaals een waardevolle bijdrage aan de verbetering van de internationale productnorm. EPLF neemt bovendien actief deel aan de revisie van de EN-normen 13329 (laminaatvloeren - elementen met een deklaag op basis van aminoplastische, warmtehardbare harsen), 14978 (laminaatvloeren - elementen met door elektronenstralen geharde deklaag op acrylbasis) en 15468 (laminaatvloeren - direct bedrukte elementen met een deklaag van kunsthars). 

Succesvolle EPLF-projecten op technisch gebied

In de herfst 2015 werden de nieuwe milieuproductverklaringen (EPD's) voor de direct gecoate, zogenaamde „DPL“-laminaatvloeren („Direct Pressure Laminate“) gepubliceerd door het IBU – Institut Bauen und Umwelt e.V. Deze milieuproductverklaringen zijn gebaseerd op de internationale ISO-normen; ze kunnen dus door alle EPLF-leden ook internationaal worden toegepast. EPD's documenteren de ecologische eigenschappen van bouwproducten. Ook de nieuwe EPD attesteert dat de Europese laminaatvloeren over een heel goede ecologische balans beschikken met enorm positieve waarden met betrekking tot de behoefte aan primaire energie en het broeikaspotentieel. De vloeren boeken ook goede resultaten bij de evaluatie van de kwaliteit van de binnenlucht. De bestaande EPD's voor de "PDL"- en "HPL"-laminaatvloeren („Printed Décor Laminate“ en „High Pressure Laminate“) worden in 2016 geactualiseerd. Deze documenten zullen op de EU-markten reeds binnenkort duidelijk belangrijker worden: in Frankrijk bijvoorbeeld worden EPD's vanaf 2017 voor alle bouwproducten bindend voorgeschreven.

Het compacte blad met toelichtingen en verklaringen van EPLF "De juiste onderlaag voor laminaat" verscheen bovendien in 2015 in twee talen. Het document kan nu in negen talen gratis worden gedownload van de website van de bond (www.eplf.com): Duits, Engels, Frans, Italiaans, Nederlands, Russisch, Spaans en nieuw: Pools en Turks. 

Vorig jaar werd er ook vooruitgang geboekt bij de verdere ontwikkeling van de zogenaamde "Eurobloem": na het stakeholder-treffen inzake de "EU Ecolabel for wooden floor coverings" einde mei 2015 in Brussel had EPLF in de herfst van 2015 ook vertegenwoordigers van VdP (Bond van de Duitse Parketindustrie) alsook van DKV (Deutscher Korkverband e.V.) uitgenodigd voor een werkzitting in Berlijn. Onder leiding van dr. Theo Smet wordt er gemeenschappelijk gewerkt aan de definitie van elementaire criteria voor de revisie van het EU-ecolabel. EPLF ondersteunt dit initiatief van de Europese Commissie in de hoop dat daardoor de nationale wildgroei teruggedrongen kan worden, die de kosten doet stijgen en het vrije goederenverkeer belemmert. 

Rusland-project schiet op

EPLF beschouwt zich als initiator: de „Rusland-Taskforce“ bestaat hoofdzakelijk uit fabrikanten van laminaat van EPLF, die in Rusland fabriceren, en de niet-leden Kastamonu en Ritter Laminat. Daarbij komen importerende firma's zoals Windmöller Flooring Products en Yildiz Entegre. In 2015 voerde de groep vier succesvolle arbeidsontmoetingen in Moskou door. Bij de start in maart werd het programma geprogrammeerd. Het doel bestaat erin algemene regels en kwaliteitscriteria vast te leggen voor hoogwaardige laminaatvloeren op de Russische markt en te streven naar een actualisering van de bestaande GOST-norm betreffende de stand van de techniek. Daarmee wil men bereiken dat minderwaardige kwaliteiten van de markt verdwijnen, die de verbruikers benadelen en het imago van de productgroep aantasten.  Max von Tippelskirch, leider van de EPLF-werkgroep „Markten en imago“: „Ongeacht de actuele moeilijkheden zijn wij ervan overtuigd dat de vloermarkt in Rusland op lange termijn een groot potentieel en veel kansen voor de Europese kwaliteitsproducten van onze leden biedt. Wij beschouwen onze actuele activiteiten als een lonende investering in de toekomst."

Als veelbelovende markt beschouwt EPLF bovendien Iran met bijna 80 miljoen inwoners. Hier hebben laminaatvloeren van oudsher een goede reputatie. Als de politieke en economische situatie in de streek in 2016 verbetert door het einde van het embargo, willen de Europese fabrikanten op tijd hun kwaliteitsproducten aanbieden.   

Innovaties bieden nieuwe kansen 

De technologische ontwikkeling in de fabricage van vloeren gaat snel vooruit en biedt daardoor een aanzienlijk innovatiepotentieel voor de laminaatvloeren. Vooral dankzij de industriële digitale druktechniek hebben de fabrikanten een nieuwe speelruimte: klantspecifieke wensen kunnen zelfs in kleine series snel worden gerealiseerd - en zelfs sneller dan wat tot nu toe in de diepdruk met zijn omslachtige processen mogelijk was. Kleinere trends met korte levensduur of heel speciale designs krijgen nu de kans om te worden gerealiseerd.  Ook de optische verscheidenheid binnen een bepaald laminaat of design kan door deze technologie worden uitgebreid. 

Bij het belangrijke thema technologische vooruitgang is EPLF de spil voor de uitwisseling van kennis tussen de fabrikanten van vloeren en hun toeleveranciers.  Daarom organiseert EPLF zijn jaarlijkse ledenvergadering vanaf 2016 als compact „innovatieforum laminaat“. Op deze wijze kunnen alle EPLF-deelnemers de verscheidene aspecten van de branche leren kennen. Aan de hand van voordrachten, 1:1-consultaties en bespreking van concepten kunnen buitengewone leden en donateurs hun deskundigheid bewijzen en nog beter gesprekken voeren met de gewone leden, namelijk de fabrikanten. – Zo wil men gemeenschappelijk de basis creëren voor nieuwe ideeën, opdat de vooruitgang niet tot stilstand komt. Ook daarvoor zet EPLF zich als bond in met als motto "Quality and Innovation made in Europe". EPLF-directeur Paul De Cock: „In de harde concurrentiestrijd op de globale vloermarkten zullen de Europese fabrikanten van laminaatvloeren verder de toon aangeven, omdat ze superieure producten aanbieden.“ 
www.eplf.com

Afbeeldingen:
elnd1601_b1: EPLF-president Ludger Schindler: „Wij herdefiniëren onze markt voortdurend. Europees laminaat is wereldwijd uniek dankzij innovatie en kwaliteit.“ – Foto: EPLF

Kontakt dla prasy

EPLF®
Stowarzyszenie Europejskich Producentów Paneli Laminowanych
Anne-Claude Martin
Referent prasowy
pressateplf [dot] com

Rue Defacqz 52
1050 Ixelles
Tel. +32.(0)2.536.86.74

Dowiedz się więcej
elnd1601_b1: EPLF-Präsident Ludger Schindler: „Wir definieren unseren Markt immer wieder neu. Innovation und Qualität machen europäisches Laminat weltweit einzigartig.“ – Foto: EPLF
Dowiedz się więcej
pobierz

elnd1601_b1: EPLF-president Ludger Schindler: „Wij herdefiniëren onze markt voortdurend. Europees laminaat is wereldwijd uniek dankzij innovatie en kwaliteit.“ – Foto: EPLF

 

Przewijanie do góry