Szukaj

Login

Stowarzyszenie Europejskich Producentów Paneli Laminowanych

Europejski przemysł podłóg laminowanych pozostaje w czołówce - EPLF: Wspólne wspieranie jakości i innowacyjności

elnp1601

„Wciąż definiujemy na nowo nasz rynek. Innowacyjność i jakość czynią europejskie laminaty niepowtarzalnymi na całym świecie“, podkreślił prezydent EPLF Ludger Schindler na konferencji prasowej z okazji targów Domotex 2016 w Hanowerze. „Udowadniamy to dobitnie na tych targach oraz podczas trzeciego szczytu Wood Flooring Summit. Z targów Domotex wysyłamy kolejny ważny impuls dla rozwoju całej branży.“ Także podczas narastania wyzwań, EPLF w dalszym ciągu oczekuje dla swoich członków z europejskiej branży laminowanych podłóg korzystnych transakcji na światowym rynku wykładzin podłogowych. Równolegle do obsługi rynków regionalnych, członkowie EPLF angażują się wspólnie w zapewnienie wysokich standardów jakościowych, a to dzięki udoskonalonym, międzynarodowym normom produktów i kontroli. 

Eberhard Herrmann (Egger Retail Products GmbH) kieruje jako przewodniczący pracami grupy roboczej Technika. Z końcem roku 2015 związek udanie zakończył dotowany przez UE pilotażowy projekt „Tiefe Strukturen“ [Głębokie struktury], realizowany wspólnie z doktorem Rico Emmlerem i jego zespołem w IHD – Instytucie Technologii Drewna w Dreźnie. „W ciągu trzyletnich prac udało nam się opracować po raz pierwszy  odpowiednie metody badawcze dla powierzchni o głębokiej strukturze oraz odpowiednie wymagania dla nich“, powiada Herrmann. Udało się stworzyć system klas dla maksymalnie dopuszczalnych zmian stopnia połysku oraz zmodyfikowano wzór do jego obliczania. Ponadto uproszczono istniejącą metodę kontroli zachowania laminatów w trakcie ścierania.

Z wszystkich wyników można korzystać bezpośrednio, żeby w ten sposób zamknąć luki istniejąc w normach do badania podłóg laminowanych o głębokiej strukturze. Tym samym związek kolejny już raz przyczynił się do poprawy międzynarodowych standardów produktów. Ponadto EPLF przyczynia się aktywnie do rewizji norm EN 13329 (Laminowane pokrycia podłogowe -- Elementy z warstwą użytkową na bazie aminoplastycznych termoutwardzalnych żywic), 14978 (Laminowane pokrycia podłogowe -- Elementy z warstwą użytkową na bazie akrylowej utwardzaną wiązką elektronów) und 15468 (Laminowane pokrycia podłogowe -- Elementy z bezpośrednio nanoszonym nadrukiem i warstwą wierzchnią z żywic syntetycznych). 

Udane projekty EPLF w dziedzinie techniki

Jesienią 2015 roku IBU – Institut Bauen und Umwelt e.V. opublikował nowe, typowe deklaracje EPD dla bezpośrednio powlekanych podłóg laminowanych „DPL“ („Direct Pressure Laminate“). Te ekologiczne deklaracje produktów bazują na międzynarodowych normach ISO, mogą być zatem stosowane przez wszystkich członków EPLF w różnych krajach. Deklaracje EPD dokumentują ekologiczne właściwości produktów budowlanych. Także nowa deklaracja EPD potwierdza bardzo dobry bilans ekologiczny europejskich podłóg laminowanych z bardzo korzystnymi wartościami zapotrzebowania na energię pierwotną oraz potencjału gazów cieplarnianych. Podłogi te wyróżniają się także podczas oceny jakości powietrza w pomieszczeniach. Istniejące deklaracje EPD dla podłóg laminowanych "PDL” i "HPL” („Printed Décor Laminate“ i „High Pressure Laminate“) podlegają w roku 2016 aktualizacji. Już niedługo relewancja tych dokumentów na rynkach UE znacznie wzrośnie: na przykład we Francji deklaracje EPD będą obowiązywały od roku 2017 dla wszystkich produktów budowlanych.

Ponadto w roku 2015 opracowano dwie nowe wersje językowe zwartej instrukcji EPLF „Tak laminat znajduje właściwy podkład“. Dokument ten można teraz bezpłatnie pobrać z internetowej strony związku www.eplf.com, gdzie jest dostępny w dziewięciu językach: niemieckim, angielskim, francuskim, włoskim, holenderskim, rosyjskim, hiszpańskim i, od niedawna, w polskim i tureckim. 

W minionym roku odnotowano postępy także w dziedzinie dalszego rozwoju ekologicznego znaku UE Ecolabel: Po spotkaniu pod koniec maja 2015 roku w Brukseli interesariuszy dotyczącym tematyki "EU Ecolabel for wooden floor coverings”, związek EPLF zaprosił jesienią 2015 roku do udziału w swoim roboczym posiedzeniu w Berlinie także przedstawicieli związku niemieckiego przemysłu produkcji parkietów VdP oraz niemieckiego związku producentów korka (DKV Deutscher Korkverband e.V.). Pod kierownictwem doktora Theo Smeta prowadzona jest współpraca w zakresie zdefiniowania elementarnych kryteriów rewizji unijnego znaku ekologicznego Ecolabel. EPLF wspiera tę inicjatywę komisji UE w nadziei, że uda się w ten sposób ograniczyć w skali kraju niekontrolowany rozrost, który intensyfikuje koszty i przeszkadza w swobodnym przepływie towarów. 

Projekt Rosja ma priorytet 

Der EPLF postrzega siebie jako inicjatora: „Grupa zadaniowa Rosja“ składa się w większości z producentów laminatów stowarzyszonych w ramach EPLF, którzy produkują w Rosji, z firm nie będących członkami związku, Kastamonu i Ritter Laminat, do nich dochodzą firmy importujące jak Flooring Products oraz Yildiz Entegre. W roku 2015 grupa odbyła cztery zakończone sukcesem robocze spotkania w Moskwie. Podczas pierwszego spotkania w marcu uzgodniono plan dalszych działań. Celem jest ustalenie dla rosyjskiego rynku ogólnych zasad i kryteriów jakościowych dla wysokiej jakości podłóg, oraz starania o aktualizację istniejących norm GOST w celu zbliżenia ich do aktualnego stanu techniki. W ten sposób zamierza się zwalczyć niską jakość na rynku, która zniechęca konsumentów i szkodzi wizerunkowi tej grupy produktów. Max von Tippelskirch, przewodniczący grupy roboczej EPLF „Rynki i wizerunek“: „Nie zważając na aktualne trudności jesteśmy przekonani, że rynek podłóg w Rosji oferuje w dalekim horyzoncie czasowym duży potencjał i daje duże szanse europejskim produktom wysokiej jakości, produkowanym przez naszych członków. Nasze aktualne działania traktujemy jako opłacalną inwestycję w przyszłość.“

Jako obiecujący rynek EPLF uważa ponadto Iran, którego ludność wynosi prawie 80 milionów. Tu laminowane podłogi cieszą się od dawna dobrą opinią. Jeżeli w roku 2016 polityczna i gospodarcza sytuacja rozluźni się w wyniku zakończenia embarga, to europejscy producenci chcą być we właściwym czasie na miejscu ze swoimi wysokojakościowymi produktami.   

Innowacje otwierają nowe szanse 

Technologiczny rozwój produkcji podłóg postępuje z dużą prędkością i w ten sposób otwiera przed laminowanymi podłogami znaczny potencjał innowacyjności. Przede wszystkim dzięki przemysłowym technikom cyfrowego druku producenci otrzymują nowe pola działania: specjalne życzenia klientów można szybko realizować nawet w małych seriach – i to szybciej, niż pozwalał na to do tej pory druk głęboki ze swoimi skomplikowanymi procesami. Druk cyfrowy pozwala na realizowanie chwilowych trendów lub wersji ze specjalnymi wzorami. Technologia ta pozwala także na poszerzenie optycznej różnorodności w obrębie konkretnego dekoru laminatu lub wzoru. 

W dziedzinie postępu technologicznego EPLF jest centralnym punktem węzłowym dla wymiany wiedzy pomiędzy producentami podłóg a ich dostawcami. Dlatego EPLF zwołuje corocznie od roku 2016 zgromadzenie członków pod hasłem „Forum innowacyjności laminatu“. Dzięki temu formatowi wszyscy uczestnicy EPLF poznają cała różnorodność tej branży. W tematycznych referatach, w konsultacjach 1:1 oraz w przeglądach produktów i koncepcji, nadzwyczajni członkowie i członkowie wspierający mogą zaprezentować swoje wszystkie kompetencje i w jeszcze bardziej ukierunkowany sposób nawiązać rozmowy ze zwyczajnymi członkami związku, czyli z producentami. – W ten sposób zamierzamy wspólnie tworzyć podstawy nowych punktów wyjścia do rozważań i idei, aby nie zatrzymać postępu. To także jest zadanie EPLF jako związku, którego motto brzmi „Quality and Innovation made in Europe“. Przewodniczący zarządu EPLF Paul De Cock: „W trudnej walce konkurencyjnej na globalnych rynkach wykładzin podłogowych europejscy producenci laminowanych podłóg w dalszym ciągu będą nadawać ton, ponieważ oferują oni najlepsze produkty.“ 
www.eplf.com

Ilustracje:
elnd1601_b1:
Prezydent EPLF Ludger Schindler: „Wciąż definiujemy na nowo nasz rynek. Innowacyjność i jakość czynią europejskie laminaty niepowtarzalnymi na całym świecie.“ – Foto: EPLF

Kontakt dla prasy

EPLF®
Stowarzyszenie Europejskich Producentów Paneli Laminowanych
Anne-Claude Martin
Referent prasowy
pressateplf [dot] com

Rue Defacqz 52
1050 Ixelles
Tel. +32.(0)2.536.86.74

(97.5 KB)
Dowiedz się więcej
elnd1601_b1: EPLF-Präsident Ludger Schindler: „Wir definieren unseren Markt immer wieder neu. Innovation und Qualität machen europäisches Laminat weltweit einzigartig.“ – Foto: EPLF
Dowiedz się więcej
pobierz

elnd1601_b1: Prezydent EPLF Ludger Schindler: „Wciąż definiujemy na nowo nasz rynek. Innowacyjność i jakość czynią europejskie laminaty niepowtarzalnymi na całym świecie.“ – Foto: EPLF

Przewijanie do góry