Szukaj

Login

Stowarzyszenie Europejskich Producentów Paneli Laminowanych

Ochrona danych

-------------------------------------------------------------------------------

Oświadczenie o ochronie danych według ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

-------------------------------------------------------------------------------

1) Informacja dotycząca zbierania danych osobowych i dane kontaktowe administratora

1.1 Cieszymy się, że odwiedzili Państwo naszą stronę internetową i dziękujemy za zainteresowanie. Poniżej poinformujemy Państwa o zasadach postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej. Za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

1.2 Administratorem danych na tej stronie internetowej w rozumieniu RODO – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – jest EPLF® Verband der Europäischen Laminatbodenhersteller e.V.(Stowarzyszenie Europejskich Producentów Paneli Laminowanych), poczta: Mittelstraße 50, (biuro:​ Rue Defacqz 52, 1050 Brussels, Belgium), Tel.: +32 (0)2 788 3168, Fax: +32 (0)2 645 7999, E-Mail: infoateplf [dot] com. Administratorem danych osobowych jest osoba fizyczna lub prawna, która sama lub wspólnie z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych.

1.3 Ta strona internetowa ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony przekazywanych danych osobowych i innych poufnych treści (np. zamówień czy zapytań skierowanych do administratora) korzysta z szyfrowania SSL lub TLS. Zaszyfrowane połączenie można rozpoznać po ciągu znaków „https://” i symbolu kłódki na pasku przeglądarki internetowej.

 

2) Zbieranie danych podczas korzystania z naszej strony internetowej

W przypadku korzystania z naszej strony internetowej wyłącznie do celów informacyjnych, czyli kiedy użytkownik nie chce się rejestrować lub przekazywać nam innych informacji, zbieramy tylko takie dane, które zostaną przekazane na nasz serwer przez przeglądarkę internetową użytkownika (tzw. log serwera). Gdy użytkownik wywołuje naszą stronę internetową, zbieramy następujące dane, które ze względów technicznych są wymagane do wyświetlenia strony internetowej:

- nasza odwiedzana strona internetowa

- data i godzina dostępu

- ilość wysłanych danych w bajtach

- źródło/odnośnik, za pośrednictwem którego użytkownik trafił na stronę

- używana przeglądarka internetowa

- używany system operacyjny

- używany adres IP (ewent. zanonimizowany)

Dane przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO z uwzględnieniem naszego uprawnionego interesu w celu poprawy stabilności i funkcjonalności naszej strony internetowej. Dane nie są przekazywane lub wykorzystywane w inny sposób. Zastrzegamy sobie jednak prawo do późniejszego sprawdzania logów serwera, jeśli będą istnieć konkretne przesłanki co do niezgodnego z prawem korzystania z treści.

 

3) Pliki cookie

Aby uatrakcyjnić użytkownikom odwiedziny na naszej stronie internetowej i umożliwić korzystanie z określonych funkcji, stosujemy na różnych stronach tzw. pliki cookie. Są to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Niektóre ze stosowanych przez nas plików cookie po zakończeniu sesji przeglądarki, czyli po jej zamknięciu, są ponownie kasowane (tzw. pliki cookie sesyjne). Inne pliki cookie pozostają na urządzeniu końcowym użytkownika i umożliwiają nam lub naszym partnerom (pliki cookie dostawców zewnętrznych) rozpoznawanie przeglądarki użytkownika w przypadku jego kolejnych odwiedzin (pliki cookie stałe). Pliki cookie gromadzą i przetwarzają informacje o użytkowniku w określonym zakresie jak np. dane dotyczące przeglądarki i lokalizacji oraz adres IP. Pliki cookie stałe są kasowane automatycznie po upływie wyznaczonego okresu czasu, który może być różny w zależności od pliku cookie.

Częściowo pliki cookie służą do upraszczania procesu składania zamówień poprzez zapisywanie ustawień (np. zapamiętywanie treści wirtualnego koszyka na wypadek późniejszych odwiedzin strony internetowej). Przetwarzanie danych osobowych przez implementowane przez nas pliki cookie odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celach związanych z realizacją umowy lub zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. DSGVO w celu realizacji naszych uprawnionych interesów w zapewnieniu optymalnego, przyjaznego dla użytkownika i efektywnego korzystania ze strony internetowej.

Współpracujemy z partnerami reklamowymi, którzy pomagają nam w sporządzaniu atrakcyjnych ofert internetowych. W tym celu podczas odwiedzin naszej strony internetowej na dysku twardym komputera użytkownika zapisywane są także pliki cookie naszych partnerów (pliki cookie dostawców zewnętrznych). O korzystaniu z tego rodzaju plików cookie i o zakresie każdorazowo zebranych informacji zostaną Państwo poinformowani indywidualnie i oddzielnie w poniższych akapitach.

Proszę pamiętać, że mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę internetową w taki sposób, aby byli Państwo informowani o tym, że dana strona używa plików cookie oraz aby mogli Państwo zdecydować, czy chcą Państwo udzielić czy też odmówić zgody na korzystanie z tych plików. Każda przeglądarka różni się co do sposobu zarządzania ustawieniami plików cookie. Sposób ten jest opisany w menu pomocniczym każdej przeglądarki, które objaśnia użytkownikowi, w jaki sposób może on dokonać zmiany ustawień plików cookie. Użytkownik może dokonać zmian dla swojej przeglądarki internetowej pod następującymi linkami:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer...

Firefox: https://www.mozilla.org/pl/privacy/websites/#cookies

Chrome: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=uk#infochoices

Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/pl/cookies.html

Na tej stronie używamy następujących plików cookie:
- Imię: Sess; Dostawca: eplf.com; Cel: Identyfikator sesji PHP; Termin ważności: 1 miesiąc
- Imię: _ga; Dostawca: eplf.com; Cel: Google Analytics; Termin ważności: 2 lata,
- Nazwa: _gid; Dostawca: eplf.com; Cel: Google Analytics; Procedura: 1 dzień, - name: adaptive_image; Dostawca: eplf.com; Cel: obrazy odpowiedzi; Procedura: zakończenie przeglądarki,
- Nazwa: has_js; Dostawca: eplf.com; Cel: Przeprowadzanie partii, Procedura: Przerwanie przeglądarki

Należy pamiętać, odmowa zgody na korzystanie z plików cookie może oznaczać, że część opcji i usług będzie dla użytkownika niedostępna.

 

4) Nawiązywanie kontaktu

W ramach kontaktu z nami (np. za pośrednictwem formularza kontaktowego czy e-maila) gromadzone są dane osobowe. W przypadku korzystania z formularza kontaktowego użytkownik jest informowany o rodzaju zbieranych danych. Dane te są zapisywane i wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie użytkownika lub nawiązania kontaktu, a także do celów administracyjnych. Podstawę prawną dla przetwarzanych danych stanowi nasz uprawniony interes w udzielaniu odpowiedzi na zapytanie użytkowników zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeśli kontakt ma celu zawarcie umowy, dodatkowo obowiązuje podstawa prawna dotycząca przetwarzania danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Jeśli z okoliczności wynika, że dany stan rzeczy został wyjaśniony, a na przeszkodzie nie stoją żadne ustawowe obowiązki w zakresie przechowywania, dane użytkownika po przetworzeniu jego zapytania zostają skasowane.

 

5) Rejestracja w naszym regionie członkowskim (tylko dla członków EPLF)

Możesz zarejestrować się jako członek na naszej stronie internetowej, podając dane osobowe. Dane osobowe przetwarzane w celu rejestracji wynikają z maski wprowadzania używanej do rejestracji. Do rejestracji używamy tzw. Procedury podwójnego wyboru. h. Twoja rejestracja jest zakończona tylko wtedy, gdy wcześniej potwierdziłeś rejestrację za pośrednictwem wiadomości e-mail z potwierdzeniem wysłanej do Ciebie w tym celu, klikając link w nim zawarty. Jeśli potwierdzenie nie zostanie odebrane w ciągu 24 godzin, rejestracja zostanie automatycznie usunięta z naszej bazy danych. Specyfikacja powyższych danych jest obowiązkowa, wszystkie inne informacje, które możesz zgłosić, korzystając z naszego portalu.
Jeśli korzystasz z naszego portalu, przechowujemy Twoje dane wymagane do wypełnienia umowy, ewentualnie również szczegóły metody płatności, aż do momentu, gdy w końcu usuniesz swój dostęp. Ponadto będziemy przechowywać dobrowolne dane dostarczone przez Ciebie na czas korzystania z portalu, chyba że wcześniej go usuniesz. Wszystkie informacje mogą być zarządzane i zmieniane w chronionym obszarze klienta. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Ponadto przechowujemy wszystkie publikowane przez Ciebie publikacje (takie jak wpisy publiczne, wpisy na tablicy rejestracyjnej, wpisy do księgi gości itp.), Aby móc obsługiwać witrynę. Udostępnienie strony internetowej wraz z pełną treścią użytkownika jest naszym uzasadnionym interesem, podstawą prawną tego jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeśli usuniesz konto, publiczne oświadczenia, zwłaszcza na forum, pozostaną widoczne dla wszystkich czytelników, ale Twoje konto nie będzie już dostępne. Wszystkie pozostałe dane zostaną w tym przypadku usunięte.​

 

6) Narzędzie analizy statystyk serwisów

- Google Analytics

Ta strona internetowa wykorzystuje Google Analytics, narzędzie analizy statystyk serwisów Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. pliki „cookie”, pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika, które umożliwiają analizę korzystania ze stron internetowych przez użytkownika. Informacje generowane przez plik cookie dotyczące korzystania przez użytkownika z tej strony internetowej (w tym skrócony adres IP) są z reguły przekazywane serwerowi Google w USA i tam też są przechowywane.

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics wyłącznie z rozszerzeniem „_anonymizeIp()”, co zapewnia anonimizację adresu IP dzięki zastosowanie skrótu i wyklucza możliwość bezpośredniej identyfikacji osób. Dzięki rozszerzeniu adres IP użytkownika zostaje skrócony wcześniej przez Google w państwach członkowskich UE lub w innych państwach będących stroną porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach serwerowi Google w USA przekazuje się pełny adres IP. W tych wyjątkowych przypadkach przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO z uwzględnieniem naszego uprawnionego interesu w zakresie statystycznej analizy zachowania użytkownika w celach optymalizacyjnych i marketingowych.

Na nasze zlecenie Google wykorzystuje te informacje w celu analizy korzystania ze strony internetowej, sporządzania raportów o aktywności na stronie internetowej i dalszej realizacji usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i z Internetu. Adres IP przekazywany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Zapisywanie plików cookie użytkownik może zablokować za pomocą odpowiednich ustawień w oprogramowaniu swojej przeglądarki; Informujemy jednak, że w takim przypadku niektóre funkcje i usługi ze strony internetowej mogą być niedostępne. Ponadto użytkownik może zablokować opcję rejestrowania danych wygenerowanych przez plik cookie i odnoszących się do korzystania ze strony internetowej (w tym adres IP użytkownika) oraz przetwarzania ich przez Google, pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki dostępną pod linkiem poniżej:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

W ramach alternatywy dla wtyczki przeglądarki lub w przeglądarkach urządzeń mobilnych użytkownik może kliknąć link podany poniżej w celu ustawienia pliku cookie opt-out, co spowoduje zablokowanie możliwości rejestrowania danych przez Google Analytics na tej stronie internetowej (plik cookie opt-out działa tylko w tej przeglądarce i tylko dla tej domeny; po skasowaniu plików cookie w tej przeglądarce użytkownik musi ponownie kliknąć ten link): <a onclick="alert('Google Analytics został wyłączony.');"href="javascript:gaOptout()">Wyłącz Google Analytics.</a>

Google LLC z siedzibą w USA posiada certyfikację w zakresie porozumienia Privacy Shield między EU i USA, które zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych wymagany w Unii Europejskiej.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika w Google Analytics znajduje się w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl

 

7) Prawa osoby, której dane dotyczą

7.1 Obowiązujące prawo ochrony danych zapewnia Państwu liczne prawa wobec administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie Państwa danych osobowych (prawo do uzyskania informacji, prawo do interwencji), które zostały wymienione poniżej:

- Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą zgodnie z art. 15 RODO;

- Prawo do sprostowania danych zgodnie z art. 16 RODO;

- Prawo do usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO;

- Prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO;

- Obowiązek powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzaniazgodnie z art. 19 RODO;

- Prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO;

- Prawo do wycofania udzielonej zgody zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO;

- Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO.

7.2 PRAWO DO GŁOSZENIA SPRZECIWU

JEŚLI W RAMACH WYWAŻENIA INTERESÓW PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE ZE WZGLĘDU NA NASZ PRZEWAŻAJĄCY UPRAWNIONY INTERES, W KAŻDEJ CHWILI MAJĄ PAŃSTWO PRAWO DO ZŁOŻENIA SPRZECIWU PRZECIWKO PRZETWARZANIU DANYCH Z POWODÓW WYNIKAJĄCYCH Z PAŃSTWA SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI ZE SKUTKIEM NA PRZYSZŁOŚĆ.

JEŚLI SKORZYSTAJĄ PAŃSTWO Z TEGO PRAWA, ZAKOŃCZYMY PRZETWARZANIE ODNOŚNYCH DANYCH. ZASTRZEGAMY SOBIE JEDNAK PRAWO DO DALSZEGO PRZETWARZANIA DANYCH, JEŚLI BĘDZIEMY W STANIE PODAĆ WYSTARCZAJĄCE POWODY ZASŁUGUJĄCE NA OCHRONĘ I UZASADNIAJĄCE KONIECZNOŚĆ DALSZEGO PRZETWARZANIA DANYCH, KTÓRE BĘDĄ PRZEWAŻAĆ NAD PAŃSTWA INTERESAMI, PODSTAWOWYMI PRAWAMI I WOLNOŚCIAMI LUB, JEŚLI PRZETWARZANIE SŁUŻY CELOM ZWIĄZANYM Z DOCHODZENIEM , WYKONYWANIEM LUB OBRONĄ ROSZCZEŃ PRAWNYCH.

JEŚLI PAŃSTWA DANE OSOBOWE SĄ PRZEZ NAS PRZETWARZANE W CELACH ZWIĄZANYCH Z MARKETINGIEM BEZPOŚREDNIM, MAJĄ PAŃSTWO PRAWO W KAŻDEJ CHWILI PRAWO ZŁOŻYĆ SPRZECIW PRZECIWKO PRZETWARZANIU OKREŚLONYCH DANYCH OSOBOWYCH WYKORZYSTYWANYCH DO CELÓW ZWIĄZANYCH Z REKLAMĄ TEGO RODZAJU. SPRZECIW MOŻNA ZŁOŻYĆ W SPOSÓB OPISANY POWYŻEJ.

JEŚLI SKORZYSTAJĄ PAŃSTWO Z TEGO PRAWA, ZAKOŃCZYMY PRZETWARZANIE ODNOŚNYCH DANYCH WYKORZYSTYWANYCH DO CELÓW ZWIĄZANYCH Z MARKETINGIEM BEZPOŚREDNIM.

 

8) jsdeliver.net / jsdeliver.com/ cdn.jsdelivr.net

Na naszej stronie kod Java-Script firmy Prospectone Sp. Z oo, ul. Krolweska 65A, 30-081, Kraków, Polska (dalej: jsdeliver.net / jsdeliver.com / cdn.jsdelivr.net) jest przeładowywany. Kod skryptu java gstatic.com jest częścią Google do analizy statystyk witryny. Jeśli w przeglądarce jest włączona obsługa skryptów Java i nie zainstalowano modułu Java Script Blocker, przeglądarka może przesyłać dane osobowe do witryny jsdeliver.net / jsdeliver.com. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności jsdeliver.net / jsdeliver.com: https://www.jsdelivr.com/about. Aby uniemożliwić wykonanie kodu skryptu Java z jsdeliver.net / jsdeliver.com / cdn.jsdelivr.net / gstatic.com i fonts.googleapis.com jako całości, możesz zainstalować bloker skryptów Java (np. Www.noscript .net lub www.ghostery.com).

 

9) Okres zapisywania danych osobowych

Okres zapisywania danych osobowych oblicza się na podstawie ustawowych terminów przechowywania (np. terminów przechowywania wynikających z prawa handlowego i podatkowego). Po upłynięciu terminu odpowiednie dane są regularnie kasowane, o ile nie są już niezbędne do realizacji umowy lub przygotowania zawarcia umowy i/lub po naszej stronie nie istnieje uprawniony interes w zakresie dalszego przechowywania danych.

Przewijanie do góry