Szukaj

Login

Stowarzyszenie Europejskich Producentów Paneli Laminowanych

FAQ

Co zawsze chciałeś wiedzieć...
Kliknij na FAQ (Frequently Asked Questions) i znajdź odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące podłóg laminowanych. Jeżeli na któreś z Twoich pytań nie znajdziesz odpowiedzi, to zapewne jest to pytanie bardzo specjalistyczne. W takim razie prosimy o kontakt z fachowym doradcą lub z producentem.

 

Prawidłowa nazwa to laminat czy laminowana podłoga?

Prawidłowa nazwa to laminowana podłoga. Laminat (z łac. lamina, warstwa) oznacza dosłownie: sprasowane ze sobą warstwy. Laminaty znajdują także zastosowanie np. w przemyśle meblarskim. Jednak w języku potocznym wyraz laminat przyjął się jako określenie laminowanych podłóg.

Jak można poznać jakość laminowanej podłogi?
Przy zakupie należy zawrócić uwagę, aby na opakowaniu podane były klasa użyteczności według normy EN 13329 oraz znak CE. Takie laminowane podłogi zostały poddane licznym testom przydatności i gwarantują wysoką jakość produktu. Także logo EPLF „Quality and innovation made in Europe“ sygnalizuje sprawdzoną jakość.
 
Znak CE = bezpieczeństwo:
Znany znak CE to oznaczenie produktu według prawa UE, które wprowadzono w Europie dla ochrony finalnych użytkowników. Odpowiednie przepisy regulują, że produkty mogą zostać wprowadzone na europejski rynek tylko wtedy, gdy spełniają wymagania wszystkich relewantnych dyrektyw UE. W przypadku laminowanych podłóg wysokie wymagania stawia się szczególnie wobec emisji substancji i reakcji na ogień oraz odporności na poślizg.
 
Klasy użyteczności = jakość
Zgodnie z europejską normą EN 13329 wprowadzane do obrotu w Europie laminowane podłogi muszą być zaopatrzone w chronione symbole, tak zwane klasy użyteczności. Informują one o obciążalności i tym samym o zalecanych obszarach zastosowania podłogi. Dla zgodnego z normami badania produkt jest ciągle poddawany standaryzowanym testom, które gwarantują wysoką jakość.
Jak układać laminowane podłogi?

Podstawą właściwego położenia laminowanej podłogi jest stan i jakość podłoża. Czy jest ono płaskie i dostatecznie suche? Podłogi jastrychowe wymagają zastosowania tzw. paroizolacji. Zapobiega ona przedostawaniu się ewentualnych resztek wilgoci z posadzki do góry. Folia PE, jaką handel oferuje specjalnie do tego celu, doskonale spełnia funkcję paroizolacji. Ponadto potrzebna jest także warstwa oddzielająca, która zredukuje odgłos uderzeniowy. Laminowaną podłogę można jednak układać nie tylko na jastrychu, ale także na już istniejących, starych wykładzinach np. drewnianych, kamiennych, ceramicznych, z tworzyw sztucznych i innych. Należy jednak przy tym koniecznie przestrzegać instrukcji producenta!

Nowoczesne podłogi laminowane z systemem zatrzaskowym bardzo ułatwiają układanie laminatu. Najpierw ułożyć dwa do trzech rzędów paneli. Minimalna długość pierwszego panelu w każdym rzędzie wynosi 40 cm, przy pomocy klinów zapewnić co najmniej 10-milimetrowy odstęp od ściany. Na tej podstawie obliczyć rozkład paneli na szerokości pomieszczenia. Panele w ostatnim rzędzie nie mogą być węższe niż 5 cm, oznacza to, że w określonej sytuacji może zajść konieczność skrócenia paneli 1 rzędu. Następnie wszystkie panele zatrzasnąć wzajemnie w sobie aż do ułożenia całej posadzki. Długość lub szerokość powierzchni wykładanej laminatem nie może przekroczyć 8-10 metrów, w przeciwnym razie należy zastosować szczelinę dylatacyjną. Jeżeli posadzka została ułożona na całej powierzchni, to można założyć listwy przypodłogowe; zależnie od systemu listwy są przykręcane lub wtykane.

Czy laminat można układać na wykładzinach dywanowych?

Zgodnie z informacjami producentów wykładziny dywanowe nie są właściwym podkładem pod laminaty, ponieważ ich runo za bardzo się naddaje pod obciążeniem. Szczególnie w systemach zatrzaskowych może wystąpić ekstremalne obciążenie połączeń. W indywidualnych przypadkach należy nawiązać kontakt z producentem podłogi.

Czy laminat można układać na glazurze?

Jeżeli glazura jest odpowiednio prosta i spełnia wymagania dla podkładów pod laminowane podłogi (patrz wyżej), to jest to zasadniczo możliwe. Podkład tłumiący może doskonale skompensować nierówności i różnice wysokości podkładu z glazury. W indywidualnych przypadkach należy nawiązać kontakt z producentem.

Czy laminat można układać na ogrzewaniu podłogowym?

Laminowane podłogi można także układać na podłogach z ogrzewaniem wodnym, o ile czynność ta zostanie fachowo wykonana. Laminowane podłogi posiadają korzystny współczynnik przenikalności cieplnej i pozwalają na szczególnie ekonomiczną eksploatację ogrzewania podłogowego zasilanego ciepłą wodą. Podkład tłumiący musi być jednak dopasowany do podłogowego ogrzewania, współczynnik przenikalności cieplnej nie może być za wysoki.

W elektrycznych ogrzewaniach podłogowych należy koniecznie zwrócić uwagę na to, żeby laminowana podłoga była do niego przystosowana. Maksymalna temperatura powierzchni laminowanej podłogi nie może przekroczyć 26 °C, w przeciwnym razie przy szczelinach powstaną nieładne odkształcenia i wybrzuszenia. W każdym razie najpierw należy skontaktować się z producentem. Generalna zasada: laminat na elektrycznym ogrzewaniu podłogowym wymaga wyjaśnienia kwestii technicznych.

Czy laminat należy układać w określonym kierunku?

Ogólny obraz laminowanej podłogi ułożonej z paneli jest uzależniony od kierunku jej ułożenia w pomieszczeniu w zależności od padania światła i głównego kierunku patrzenia. Kierunek układania może wpłynąć na optyczny stosunek wielkości, czyli na perspektywę obrazu pomieszczenia. Dlatego zawsze należy tak układać laminowane podłogi, aby kierunek układania był zgodny z kierunkiem padania światła.

Jak szerokie powinny być szczeliny dylatacyjne i krawędziowe?

W zależności od zmian warunków klimatycznych, elementy laminowanych podłóg mogą zmieniać swoje wymiary. W związku z tym krawędziowe szczeliny powinny mieć minimalną szerokość, w zależności od wielkości powierzchni, 10 mm lub więcej – zgodnie z wytycznymi producenta lub dostawcy.

Ułożona, składająca się z pojedynczych podłogowych paneli powierzchnia, generalnie musi posiadać określony odstęp od wszystkich stałych elementów konstrukcyjnych (ścian, ościeżnic drzwi, przewodów zasilania, filarów itp.), czyli krawędziową szczelinę, która zapewnia dostateczną swobodę ruchu tak, aby laminowana powierzchnia w żadnej chwili nie stykała się ze stałymi elementami konstrukcyjnymi.

Laminat fałduje się. Co można zrobić?
Jeżeli laminat wybrzusza (fałduje) się, to najczęściej należy założyć, że podłoga w jednym lub w kilku miejscach ma zbyt mało miejsca na ruchy dylatacyjne. Najczęstszą przyczyną jest błąd w układaniu, np. brak lub zbyt małe szczeliny dylatacyjne. Jeżeli jesteś majsterkowiczem, możesz dokonać naprawy samodzielnie według poniższego opisu, w przeciwnym razie skontaktuj się z wykonawcą podłogi.
 
  1. Zdemontować wszystkie listwy przypodłogowe (także szyny przejściowe) i sprawdzić, czy pomiędzy laminatem a wszystkimi ścianami zachowano odpowiednią szczelinę.
  2. Jeżeli założono odbojnik do drzwi, to należy się upewnić, że nie dociska on laminowanej podłogi do podłoża, i że dookoła śruby mocującej zapewniono dostatecznie dużo miejsca – najpierw należy przewiercić otwór w laminacie (ok. 20 mm) a następnie przymocować odbojnik do jastrychu.
  3. Sprawdzić wszystkie rury ogrzewania, jeżeli są one prowadzone przez laminat i jastrych. Także tu laminowana podłoga potrzebuje miejsca na dylatację.
  4. Nigdy elementów konstrukcyjnych (np. stóp grzejników) nie przykręcać do jastrychu bezpośrednio na laminacie.
  5. Jeżeli laminat przylega z jednej strony do ściany, to należy wykonać uzupełniające cięcie pilarką do połączeń – ok. 1 cm. Przy innych elementach należy użyć ręcznego dłuta.
  6. Jeżeli laminat został we wszystkich miejscach "uwolniony", to z reguły po 1-2 dniach powinien się ponownie ułożyć.
  7. Generalna zasada: należy szybko działać, ponieważ w innym razie podłoga odkształci się na stałe.
Czy pod laminowane podłogi potrzebne są materiały podkładowe?

Laminowane panele, podkład i podłoże należy traktować jako kompletny „system podłogowy“. Nawet wysokojakościowe laminowane podłogi mogą pokazać wszystkie swoje zalety dopiero wtedy, gdy podkład dobrze funkcjonuje jako część systemu podłogowego.

Podkład stanowi przejście pomiędzy laminowaną podłogą a podłożem. Dlatego też musi on przejąć ważne funkcje: stanowi on podstawę fachowego ułożenia podłogi, wyrównując na przykład ewentualne punktowe nierówności podłoża, co odciąża zatrzaskowe połączenie paneli. Chroni on trwale cały system podłogowy przed codziennym obciążeniem przez chodzenie, lub np. uderzenia upadający przedmiotów, ale także przed stałym obciążeniem przez ciężkie meble. Ponadto stanowi on skuteczną paroizolację dla resztkowej wilgoci. I na koniec prawidłowy podkład optymalizuje właściwości laminowanej podłogi pod względem ochrony przed hałasem i wymagań termicznych. 

Nierzadko niewłaściwy podkład lub błędy położenia są przyczyną późniejszych reklamacji. Odpowiednio dopasowany podkład pozwala na optymalizację systemu laminowanej podłogi jako całości i na przedłuża jej żywotność.

Dlaczego konieczne jest wykonanie paroizolacji?

Producenci zawsze zalecają wykonanie paroizolacji (z folii PE lub warstwy tłumiącej powlekanej aluminium), aby laminowaną podłogę chronić w ten sposób przed wilgocią z podłoża. Zasady tej należy przestrzegać szczególnie w pomieszczeniach niepodpiwniczonych i w nowych budynkach.

Czy można wymienić pojedyncze panele podłogowe?

Fachowiec może wymienić elementy podłogi w taki sposób, że nie będzie można dostrzec różnicy. Istnieją specjalne profile przyssawkowe, które pozwalają na wyciągnięcie (przez zassanie) pojedynczych paneli z podłogi. Następnie należy osadzić nowy panel. Do usunięcia małych uszkodzeń na podłodze oferuje się własne zestawy naprawcze.

Z czego składa się laminat?

Laminowane podłogi składają się w 80% z drewna: włókien drewna, ewentualnie z wiórów drewnianych, z ligniny pozyskiwanej z drewna (= papieru). Pochodne drewna znajdują się we wszystkich trzech warstwach laminowanej podłogi: 1. papier do dekorów + warstwa użytkowa (= warstwa bieżna), 2. płyta nośna, 3. warstwa przeciwprężna. Za wyjątkiem płyty nośnej każda z tych warstw jest impregnowana sztucznymi żywicami (m.in. żywicą melaminową).

Pod wysokim ciśnieniem i przy wysokiej temperaturze zostają one sprasowane z płytą nośną. Powłoki wykonane ze sztucznych żywic są wykorzystywane od dziesięcioleci do produkcji mebli kuchennych i laboratoryjnych, do wyposażenia biur i sklepów. Chodzi tu o wysokojakościowe, odporne na zużycie i bezpieczne w kontakcie z żywnością materiały, które doskonale poddają się pielęgnacji i czyszczeniu: laminowane podłogi posiadają zamkniętą powierzchnię, w którą nie może przedostać się pył ani brud. Dlatego też są one bardzo higieniczne, łatwe w utrzymaniu i przyjazne dla alergików.

Certyfikowane w UE laminowane podłogi są produkowane przeważnie z odnawialnych surowców, nie zawierają żadnych zmiękczaczy. Głównym elementem składowym paneli są włókna drewna oraz wytwarzane z drewna ligniny w postaci specjalnego papieru wysokiej jakości.

Uznane znaki jakości dowodzą, że stosowane surowce drewnopochodne pochodzą z gospodarki zgodnej z zasadami ekorozwoju. Ponadto gwarantuje się, że dla ochrony zdrowia ludzi i dla ochrony środowiska naturalnego wszystkie składniki materiałów spełniają surowe rozporządzenia Unii Europejskiej dotyczące chemikaliów (REACH).

Drewno należy do odradzających się, odnawialnych surowców. Na tej podstawie laminowane podłogi uważa się za produkt przyjazny dla środowiska i trwały, który można nawet poddawać recyklingowi.

Budowa produktu

Czy laminat uwalnia formaldehydy? Czy jest on szkodliwy dla środowiska naturalnego?

Jak każdy produkt drewniany, laminowane podłogi zawierają również substancję występującą w środowisku naturalnym i produkowaną także przez ludzki organizm: formaldehyd, która następnie może być oddawana do powietrza w pomieszczeniu. Jednak wielkość możliwej emisji jest bardzo mała i odpowiada obszarowi zupełnie „normalnego tła ekspozycji” w powietrzu w pomieszczeniu, stwierdził w swojej ekspertyzie Instytut Technologii Drewna w Brunszwiku (Fraunhofer Wilhelm-Klauditz-Institut für Holzforschung – WKI). Emisja ta jest porównywalna z wartościami emitowanymi przez naturalne drewno, jej wartość jest znacznie mniejsza od ustawowo dozwolonej wartości granicznej 0,1 ppm (= 0,12 mg/m3 powietrza), tak zwanej wartości E1. W tym kontekście WKI twierdzi, że laminowane podłogi także można stosować bez problemu stosować w tak wrażliwych obszarach jak pokoje dziecięce i przedszkola.

Ekspertyza ekologiczna WKI

Jak usuwa się laminat? Czy można go poddać recyklingowi?

Usuwanie laminatów nie nastręcza żadnych trudności. Resztki po układaniu oraz pojedyncze elementy można wyrzucać z normalnymi odpadami domowymi. Kompletne, zużyte podłogi należy przewieźć bezpośrednio na składowisko śmieci. Ponieważ laminowane podłogi w ponad 80% składają się z drewna, można je bez problemu spalać, jak inne produkty z drewna. Nowe technologie pozwalają także na ich recykling. Po rozdrobnieniu na wióry i włókna, 85 % masy laminowanej podłogi można ponownie wykorzystać do produkcji. Jako substraty do upraw można je nawet stosować w rolnictwie i ogrodnictwie.

Jakie wzory laminowanych podłóg są dostępne?

Laminat jest dostępny w najróżniejszych wzorach. Bardzo popularne są dekory imitujące drewno, aktualnie bardzo modne są wzory imitujące kamień i glazurę. Możliwości są nieograniczone. Buk, dąb, wiąz, olcha, wiśnia, orzech lub teak – technika drukarska pozwala na perfekcyjne odwzorowanie prawie wszystkich gatunków drewna. Przy tym dekor laminowanej podłogi coraz bardziej upodabnia się do swego wzoru z natury: można prawie „wyczuć“ strukturę drewna na laminowanym panelu podłogowym. Wzory przedstawiające kamień i glazurę są dostępne jako np. marmur, grafit, łupek lub Travertin. Także dekory kamienia prezentują się dzisiaj tak autentycznie, jak nigdy dotąd – ze spoiną i bez spoiny. Oprócz drewna i kamienia istnieje pokaźna liczba indywidualnych dekorów fantazyjnych.

Czy laminat jest higieniczny?

Ze względu na swoją zamknięta powierzchnię laminowane podłogi są bardzo higieniczne. Powierzchnia ta to bardzo twarda warstwa materiału (żywicy melaminowej), który zapobiega wnikaniu w podłogę brudu i bakterii. Laminat nie tylko jest higieniczny, jest on także nadzwyczajnie wytrzymały. Na laminowanej podłodze można zgasić papierosa, nie uszkadzając jej powierzchni. Wysoka wytrzymałość podłogi jest jednym z powodów, dla których laminat jest chętnie stosowany w obiektach komercyjnych, w domach handlowych, studiach fitnessu i innych. Ale także we własnych czterech ścianach te właściwości podłóg są bardzo korzystne, np. na klatce schodowej lub w pokoju dziecięcym.

Ile kosztują laminowane podłogi?

Zakres cenowy laminowanych podłóg jest bardzo szeroki. Jak dla wszystkich produktów, także tu obowiązuje zasada: „You get, what you pay for“ (Dostaniesz to, za co zapłacisz.) Czyli: Im wyższa jakość i wyposażenie podłogi, tym wyższa cena. Laminowane podłogi ze zintegrowanym tłumieniem odgłosu uderzeń lub z hydrofobizowanymi krawędziami (jest to specjalna ochrona krawędzi przed przenikaniem wilgoci) ma z pewnością swoją cenę, natomiast laminowana podłoga pozbawiona tych dodatkowych funkcji jest znacznie tańsza. Ale: ostrożnie przy tanich produktach! Prosimy sprawdzić, czy spełniają standardowe wymagania, które podano w normie dla laminowanych pokryć podłogowych EN 13329.

Gdzie dowiedzieć się, która laminowana podłoga jest właściwa?
Najpierw sprawdzić obszar zastosowania podłogi! Czy laminowana podłoga ma zostać położona w sypialni, pokoju dziennym, czy też na klatce schodowej? To oczywiste, że podłoga na klatce schodowej jest obciążona inaczej aniżeli na przykład w sypialni. Aby uwzględnić te właśnie okoliczności, w normie o laminowanych pokryciach podłogowych EN 13329 zdefiniowano tak zwane klasy użyteczności.
Klasy użyteczności są podane na opakowaniu i informują o obciążalności laminowanych podłóg. Klasa 21-23 jest przeznaczona do prywatnych pomieszczeń mieszkalnych, klasa 31 do 34 do użytku w obiektach komercyjnych. Im wyższa liczba, tym bardziej można obciążać podłogę.
 
W pomieszczeniach mieszkalnych poszczególne klasy oznaczają: 21 = umiarkowane obciążenie (np. w sypialni), 22 = normalne obciążenie (np. w pokoju dziennym), 23 = duże obciążenie (np. na klatce schodowej). Klasy te są podane na opakowaniu w postaci piktogramów.
Jak pielęgnować laminowane podłogi?

Pył i brud można usunąć szybko i niezawodnie przy pomocy miotły lub odkurzacza do twardych podłóg. Poza tym od czasu do czasu przetrzeć podłogę lekko zwilżoną i dobrze wyżętą szmatą do podłóg. Uważać, aby do szczelin pomiędzy panelami nie dostała się woda. Ponieważ płyta nośna laminowanej podłogi jest wykonana z drewna, szczeliny mogą napęcznieć, co nieładnie wygląda. Do wycierania wodą należy najlepiej wykorzystać środek do czyszczenia laminatów, który jest ogólnie dostępny w handlu. Ważna wskazówka! W żadnym wypadku nie używać pasty do podłóg ani politury! Nie przywierają one do impregnowanej żywicą powierzchni laminowanej podłogi i powodują brzydkie plamy, smugi i ślady stóp.

Instrukcja czyszczenia

Co to jest EPD i jakie ma znaczenie dla laminowanych podłóg?
Laminowane podłogi sprawdzają się dzięki doskonałemu bilansowi ekologicznemu z nadzwyczaj korzystnymi wartościami zapotrzebowania na energię pierwotną i potencjału gazów cieplarnianych. Także jakość powietrza w pomieszczeniach to mocna strona tej wykładziny podłogowej. Udowadniają to sprawdzone deklaracje środowiskowe – „EPD“ (Environmental Product Declarations). Jeżeli ktoś chce wybrać nową podłogę uwzględniając aspekt środowiska naturalnego i trwałość, to EPD jest najlepszym argumentem dla wyboru podłogi laminowanej – niezależnie od prywatnego lub publicznego przeznaczenia obiektu.
 
EPD nadaje IBU – Institut Bauen und Umwelt e.V. w Berlinie. Szczególnie w architekturze i projektowaniu jest to ważny dokument potwierdzający proekologiczne budownictwo. Ze względu na postęp techniczny deklaracje EPD są poddawane regularnym zmianom.
 
Co te deklaracje zawierają:
Deklaracje EPD dokumentują ekologiczne właściwości produktów budowlanych. Tym samym stanowią one wiarygodną podstawę dla ekologicznej oceny budynków według DIN EN 15978 (Zrównoważone obiekty budowlane – ocena środowiskowych właściwości użytkowych budynków – Metoda obliczania Deklaracje środowiskowe zawierają informacje dotyczące zarówno nakładów energetycznych i surowcowych, jak i wymiaru, w jakim produkt ewentualnie przyczynia się do efektu cieplarnianego, zakwaszenia, przenawożenia, niszczenia warstwy ozonowej i powstawianiu smogu. Ponadto zawarte są tam informacje o właściwościach technicznych, które są potrzebne do oceny wykonania produktu budowlanego w budynku jak np. okres żywotności, izolacja cieplna i akustyczna lub wpływ na jakość powietrza w pomieszczeniu.
 
Jako jeden z pierwszych związków w branży wykładzin podłogowych, związek EPLF e.V. rozpoczął w roku 2009 rozwój deklaracji środowiskowych „EPD” i utorował tym samym ostatecznym konsumentom drogę do zwiększenia przejrzystości i bezpieczeństwa produktu.
Od tego czasu zgodnie z normą ISO 14025 istnieją ważne międzynarodowe wzory deklaracji EPD dla produktów pochodzących z kręgu członków EPLF.
 
Link do EPD dla EPLF e.V.:
IBU e.V. 
http://bau-umwelt.de/hp3621/Bodenbelaege.htm (tam patrz: EPLF)
Przewijanie do góry