Szukaj

Login

Stowarzyszenie Europejskich Producentów Paneli Laminowanych
EPLF Laminat von A-Z

Laminat od A do Z

Budowa podłogi

Laminowane podłogi są wykonane z trzech warstw: 1. papier do dekorów + warstwa użytkowa, 2. płyta nośna, 3. warstwa przeciwprężna. Warstwa z dekorem, warstwa użytkowa i warstwa przeciwprężna są zaimpregnowane specjalnymi, ekologicznymi żywicami. Pod wysokim ciśnieniem zostają one sprasowane z płytą nośną.

Czyszczenie i pielęgnacja

Zamknięta powierzchnia laminowanej podłogi umożliwia szybkie czyszczenie podłogi. Odkurzyć i czasami przetrzeć – gotowe! Podczas wycierania podłogi mop/ścierka musi być dobrze wyżęta. Zmywać bardzo lekko zwilżoną ścierką.

Dekor

Jest to określenie wyglądu powierzchni podłogi laminowanej. Przy pomocy fototechnicznej reprodukcji można sporządzić dowolny motyw i wydrukować go na papierze do dekorów, który wraz z warstwą użytkową stanie się warstwą okrywową laminowanej podłogi o budowie trójwarstwowej. Przy tym dekory można drukować bezpośrednio na płycie nośnej. Spektrum dekorów sięga od wiernych reprodukcji drewna i kamieni aż po dekory kreowane indywidualnie.

Druk bezpośredni

Druk bezpośredni to metoda,w której dekor jest drukowany bezpośrednio na płycie nośnej. Powierzchnia zewnętrzna jest następnie lakierowana.

 

DPL

Jest to skrót od angielskiego Direct Pressure laminate (= laminat prasowany bezpośrednio). Jest to metoda, w której warstwa z dekorem i warstwa przeciwprężna zostają sprasowane bezpośrednio z płytą nośną.

HDF

Skrót od angielskiego High Density Fibreboard (= płyta włóknista o podwyższonej gęstości). Płyta nośna laminowanej podłogi jest najczęściej wykonana z tego właśnie materiału. Ze względu na dużą gęstość materiału, płyty HDF można bardzo mocno obciążać.

HPL

Skrót od angielskiego High Pressure laminate (= laminat wysokociśnieniowy). Jest to metoda, w której papier z dekorem i warstwa użytkowa zostają najpierw sprasowane ze specjalnym, mocnym papierem. Dopiero w drugim kroku laminat HPL jest naklejany na płytę nośną.

Izolacja tłumiąca odgłos uderzeń (IS)

Podkłady zapewniają znaczne zmniejszenie odgłosu uderzeniowego położonych pływająco, laminowanych podłóg. Można je połączyć bezpośrednio z posadzką lub położyć luźno na niej. W handlu jest dostępny szereg produktów tłumiących odgłos uderzeniowy. 
Minimalne wymagania: Wyższe wymagania: IS ≥ 14 dB, Wyższe wymagania: IS ≥ 18 dB 
(UWAGA: Redukcja hałasu na poziomie 10 dB odpowiada w odbiorze dla ludzkiego ucha 50 – cio procentowemu wyciszeniu)

Klasa emisji

Pojęcie często stosowane w informacjach o produkcie. Określenie E1 oznacza, że zachowana jest ustawowa wartość graniczna formaldehydu, która wynosi 0,1 ppm (= 0,12 mg/m3 powietrza). Markowi producenci zapewniają wartości znacznie poniżej tej granicy.

Klasa pożarowa

Klasyfikacja palności laminowanej podłogi przez przyporządkowanie do tak zwanych klas palności. Udokumentowanie jest obowiązkiem producenta. Jeżeli w informacji producenta pojawi się wskazówka o klasie pożarowej DIN 4102-B1, oznacza to produkt trudno zapalny.

Klasa użyteczności

Kategoria jakości według europejskiej normy EN 13329, która oznacza obszar zastosowania laminowanej podłogi. Rozróżniamy zastosowanie do pomieszczeń "mieszkalnych" i "publicznych” przy umiarkowanym, normalnym i intensywnym użyciu. Klasy te są podane na opakowaniu w formie symboli graficznych.
Dalsze wiadomości: EPLF® – klasy użyteczności

Laminat

Potocznie używany skrót dla określenia laminowanej podłogi (patrz budowa).

Listwy maskujące / przypodłogowe

Wykańczają podłogę przy ścianach. W handlu dostępne są liczne produkty dopasowane do dekorów. Ciekawym efektem jest zastosowanie listew przypodłogowych w innych kolorach lub z diodami LED do efektów świetlnych.

MDF

Skrót od angielskiego Medium Density Fibreboard (= płyta włóknista o normalnej gęstości). Ten rodzaj płyt jest często stosowany na płyty nośne laminowanych podłóg, płyty te są lżejsze niż płyty o podwyższonej gęstości (HDF).

Naprawa

Fachowiec może wymienić elementy podłogi w taki sposób, że nie będzie można dostrzec różnicy. Do naprawy małych uszkodzeń są dostępne zestawy naprawcze.

Norma europejska

W europejskiej normie dla laminowanych pokryć podłogowych EN 13329 zestawiono systematycznie i kompletnie kryteria, którym podlegają podłogi o wysokiej jakości, oraz odpowiednie metody badania. Ważnym punktem jest przy tym ustalenie klas użyteczności. Pozwalają one użytkownikowi rozpoznać produkt wysokiej jakości oraz wybrać odpowiedni obszar jego zastosowania.

Ochrona przed wilgocią

Szczeliny pomiędzy krawędziami paneli położonej laminowanej podłogi są wrażliwe na oddziaływanie wilgoci. Dlatego rozlaną wodę należy natychmiast wytrzeć. Krawędzie paneli można jednak posmarować specjalnym klejem, który zapewnia skuteczną ochronę przed wilgocią. Laminowane podłogi ze specjalnie opracowaną płytą nośną i ochroną krawędzi można stosować dzisiaj bez problemu łazienkach i saunach.

Odgłosy powietrzne (RWS) -- uderzeniowe (IS)

Odgłos powietrzny to dźwięk, który powstaje w pomieszczeniu przy wejściu na laminowaną podłogę. Rozróżnia się odgłos powietrzny (RWS) i odgłos uderzeniowy (IS). Odgłos uderzeniowy to dźwięk, jaki powstaje podczas chodzenia po laminowanej podłodze w pomieszczeniu leżącym poniżej. Przy pomocy specjalnego podkładu tłumiącego można zredukować lub zmienić zarówno odgłos uderzeniowy jak i odgłos powietrzny.

 

Odporność na plamy

Wskazówka dotycząca odporności laminowanej podłogi na oddziaływanie substancji używanych w codziennym życiu, jak np. środków spożywczych, napojów itp. Ze szczelnej, wolnej od porów (= zamkniętej) powierzchni, plamy można usunąć bez problemu.

Odporność na uderzenia

Informacja o odporności laminowanej podłogi na mechaniczne uderzenia, np. przez upadające, ciężkie przedmioty. Odporność podłogi na uderzenia bada się w testach, upuszczając na nią stalowa kulkę.

Odporność na zadrapania

Wskazówka określająca odporność laminowanej podłogi na zadrapania. Odporność podłogi na zadrapania jest szczególną cechą jakościową. Określa się ją przeciągając diamentowy wierzchołek po powierzchni kontrolnej.

Odporność na żar papierosowy

Wskazówka podająca odporność laminowanej podłogi na żar z papierosa. Dzięki wolnej od porów powierzchni oraz wysokiej odporności na temperaturę warstwy użytkowej, powlekanej melaminową żywicą, na podłodze nie powstają widoczne uszkodzenia spowodowane przez żar papierosa lub jego rozdeptanie.

 

Odstęp od ściany

Odstęp od ściany, który musi zostać zachowany podczas układania laminowanej podłogi. Szczelina dylatacyjna pozwala na to, żeby połoga mogła się rozszerzać, np. przy zmianach temperatury. Odstęp od ściany powinien wynosić co najmniej 8 mm. Ten wymiar musi zostać zachowany także przy rurach CO, ościeżnicach drzwi, filarach itp.

 

Ogrzewanie podłogowe

Laminowane podłogi nadają się do stosowania na podłożach z wodnym ogrzewaniem podłogowym zgodnie z danymi producenta. Niska wartość oporu przepływu oddziałuje korzystnie na eksploatację ogrzewania.

Płyta nośna

Środkowa warstwa laminowanej podłogi. Jest ona wykonana z płyty MDF lub HDF. Płyta nośna zostaje sprasowana z warstwą dekoru + warstwą użytkową (strona górna) i z warstwą przeciwprężną (strona dolna).

Podkłady

Dzięki właściwemu podkładowi zapewnia się optymalną ogólnie konstrukcję podłogi i w ten sposób przedłuża się jej żywotność.

Nawet wysokojakościowe laminowane podłogi mogą pokazać wszystkie swoje zalety dopiero wtedy, gdy podkład dobrze funkcjonuje jako część systemu podłogowego. Laminowane podłogi są najczęściej układane pływająco. Podkład stanowi przejście pomiędzy laminowaną podłogą a podłożem. 

Dlatego też musi on przejąć ważne funkcje: stanowi od podstawę fachowego ułożenia podłogi, wyrównując na przykład ewentualne punktowe nierówności podłoża, co odciąża zatrzaskowe połączenie paneli. Chroni on laminowaną podłogę przed codziennym obciążeniem przez chodzenie, lub np. uderzenia upadający przedmiotów, ale także przed stałym obciążeniem przez ciężkie meble. Ponadto stanowi on skuteczną paroizolację dla resztkowej wilgoci. I na koniec prawidłowy podkład optymalizuje właściwości laminowanej podłogi pod względem ochrony przed hałasem i izolacji cieplnej. 

Przydatność do rolek krzeseł i foteli

Jest to specjalna cecha użytkowa podłóg. Testowanie polega na obracaniu obciążonych, miękkich rolek krzeseł na powierzchni testowej. Po tysiącach obrotów bada się uszkodzenia podłogi.

Przyjazność dla środowiska

Laminowane podłogi składają się głównie z drewna. Drewno należy do surowców odnawialnych. Na tej podstawie laminowane podłogi uważa się za produkt przyjazny dla środowiska i trwały, który można nawet poddawać recyklingowi. Jak każdy produkt drewniany laminowane podłogi zawierają formaldehyd. Emisja formaldehydu jest porównywalna z wartościami emitowanymi przez naturalne drewno, jej wartość jest znacznie mniejsza od ustawowo dozwolonej wartości granicznej 0,1 ppm (= 0,12 mg/m3 powietrza), tak zwanej wartości E1.

 

Rowek i pióro

Wyfrezowana z boku profilowa konstrukcja, która pozwala na wsuwanie w siebie poszczególnych paneli. Połączenie rowka i pióra zapewnia stabilną konstrukcję podłogi i chroni ją przed wnikaniem wilgoci. W trakcie rozwoju laminowanych podłóg z tradycyjnego stolarskiego profilu uzyskano kompleksowe systemy zatrzaskowe (połączenia click), które ułatwiają układanie i stabilność położonej podłogi oraz umożliwiają szybki montaż paneli i ich naprawę.

Światłotrwałość

Wskazówka podająca odporność laminowanej podłogi na oddziaływanie światła słonecznego. "Stopień 6 według skali niebieskiej" informuje o trwałości koloru także przy intensywnym nasłonecznieniu.

Test ścieralności Tabera

Klasyczna metoda określania wytrzymałości laminowanej podłogi na ścieranie. Podczas testu badana próbka obraca się pomiędzy dwoma kołami ściernymi, zaopatrzonymi w papier ścierny. Zdefiniowane są prędkość obrotowa, typ i wymiana papieru ściernego. Liczba obrotów do określonego punktu IP (= initial point) jest miarą wskaźnika ścieralności. Wskaźniki te są przyporządkowane do klas ścieralności.

Układanie podłogi

Laminowane podłogi są układane najczęściej jako podłogi "pływające"; oznacza to, że podłoga, w odróżnieniu np. od wykładziny dywanowej, nie jest sklejana z podłożem. Przy pomocy rowka i pióra poszczególne panele są łączone ze sobą zatrzaskowo. Podczas układania zawsze przestrzegać wskazówek producenta podłogi!

Utylizacja

Resztki po położeniu laminowanej podłogi i temu podobne odpady można wyrzucać z normalnymi odpadami domowymi. Kompletne, zużyte podłogi należy przewieźć bezpośrednio na składowisko śmieci. Ponieważ laminowane podłogi w głównej mierze składają się z drewna, to można je tam bez problemu spalić.

 

VOC

VOC to skrót od „volatile organic compounds“(= lotne związki organiczne). Zalicza się do nich np. alkany i alkeny, związki aromatyczne, terpeny, estry, aldehydy, ketony i halogenowane węglowodory.
W Europie dla produktów budowlanych są zdefiniowane badania emisji VOC przez techniczną specyfikację CEN/TS 16516 (zharmonizowane metody badania ewaluacji emisji VOC z produktów budowlanych). Jednakże specyfikacja ta dotyczy tylko metod badania, a nie wymagań ani wartości granicznych. Te opisano do tej pory w różny sposób w pojedynczych rozporządzeniach lub prywatnych znakach VOC lub certyfikatach. W dalszym ciągu w różnych krajach istnieją techniczne różnice. Jak na razie brak jest ujednoliconej regulacji z zakresu wymagań i wartości granicznych. W przyszłości planuje się zastąpienie krajowych dopuszczeń przez znak CE.

Warstwa przeciwprężna

Określenie impregnowanej warstwy na spodzie płyty nośnej. Ta warstwa zabezpiecza stabilność kształtu podłogi.

Warstwa użytkowa

Określenie najwyższej warstwy laminowanej podłogi (także warstwa kryjąca lub overlay). Warstwa użytkowa składa się głównie z żywicy melaminowej, która nadaje podłodze wysoką wytrzymałość. Chroni ona leżącą pod spodem warstwę dekoru. Dodatkowo laminowane podłogi można lakierować, np. podłogi bezpośrednio drukowane.

Współczynnik/klasa ścieralności

Klasa ścieralności to wartość, która określa odporność laminowanej podłogi na ścieranie. Wartość ta jest określana w tzw. teście Tabera, tak określoną wartość przyporządkowuje się na podstawie normy EN 13329 do klas ścieralności. Klasy ścieralności są ważnym czynnikiem podczas określania klas użyteczności, które oznaczają obszar zastosowania laminowanej podłogi. Odporność na ścieranie jest jednym z czynników, które są wykorzystywane do oceny jakości.

Wydruk cyfrowy

Wydruk cyfrowy oznacza metodę, w której obraz dekoru ma postać cyfrowego rekordu danych; jest on przesyłany bezpośrednio z komputera do drukarki, gdzie jest on drukowany w technologie piezoelektrycznej / inkjet. Wydruk cyfrowy pozwala na większą indywidualizację i szybkie reagowanie na życzenia klientów lub nowe trendy – wszystko to dzięki łatwej realizacji także w produkcji małoseryjnej, z większą liczbą kolorystycznych wariantów i bogatszym wyborem formatów. W zakresie wrażliwych etapów obróbki od wyboru wzoru dekoru do gotowego rekordu danych w formacie produkcyjnym nic się nie zmienia.

Przewijanie do góry