Szukaj

Login

Stowarzyszenie Europejskich Producentów Paneli Laminowanych
EPLF Ziele und Aufgaben

Cele i zadania

I. Preambuła

Związek wspiera i reprezentuje wspólne interesy branży i swoich członków przez:

 • postrzeganie ogólnych ideowych, gospodarczych i zarobkowych zainteresowań, w szczególności przez zwalczanie nieuczciwej konkurencji
 • informowanie, wyjaśnianie i doradzanie członkom
 • obronę wspólnych interesów członków podczas badań, prac rozwojowych i normowania.

II. Określanie celów

Następujące cele określają pracę związku EPLF® i stanowią podstawę działania Zarządu, grup roboczych i biura:

w relacjach wewnętrznych

 • platforma informacyjna dla producentów i dostawców
 • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów gospodarczych pomiędzy członkami
 • przekraczająca granice przedsiębiorstw polityka zainteresowań
 • miejsce kontaktów z międzynarodowymi organizacjami i związkami

w relacjach zewnętrznych

 • doskonalenie wizerunku produktu – laminowanych podłóg
 • informacje od finalnych konsumentów i specjalistycznego handlu
 • wspieranie informacji i przewodnictwo jakościowe
 • wzrost przejrzystości rynku przez aktywną pracę normalizacyjną

EPLF ® jako związek, jego organa i członkowie zawsze przestrzegają relewantnych, europejskich i krajowych przepisów prawa kartelowego.

III. Profil zadań

Profil zadań związku wywodzi się z określenie celów i odzwierciedla się w pracy grup roboczych EPLF®:

Grupa robocza Rynki i wizerunek

 • kwartalna statystyka zbytu
 • działalność prasowa i publiczna
 • lobbing
 • udział w międzynarodowych targach
 • Internet
 • analizy trendów
 • badania rynku
 • obserwacja konkurencji

Grupa robocza Technika

 • rozwój badań i normalizacji, np. EN 13329 europejska norma o laminowanych pokryciach podłogowych
 • współpraca w gremiach normalizacyjnych na płaszczyźnie europejskiej i międzynarodowej
 • opracowanie broszur i instrukcji dotyczących kwestii technicznych, np. instrukcji układania, instrukcji czyszczenia
 • grupy robocze do specjalnych projektów, np. grupa robocza sił rozciągania i ściskania, grupa robocza głębokich struktur, grupa robocza testująca oddziaływanie rolek krzeseł i foteli 
Przewijanie do góry