Szukaj

Login

Stowarzyszenie Europejskich Producentów Paneli Laminowanych
EPLF Wohlbefinden

O nas

Najwyższym organem decyzyjnym związku jest zgromadzenie członków EPLF®, które odbywa się raz w roku w międzynarodowej lokalizacji. Wybiera ono Zarząd oraz przewodniczących grup roboczych EPLF®. Na zgromadzeniach członków Zarząd, grupy robocze i biuro prezentują członkom EPLF® aktualne projekty związku oraz perspektywy na przyszłość oraz stawiają je pod dyskusję.

Zarząd EPLF® steruje i koordynuje wszystkie działania związku i ustala jego politykę i strategię. Utrzymuje on kontakty z decydentami w obrębie związku i poza nim i jest on zleceniodawcą biura związku.

 

Kto wchodzi w skład Zarządu?

1. Przewodniczący Zarządu​:
Max von Tippelskirch (Swiss Krono)

Zastępca przewodniczącego Zarządu:
Ruben Desmet (Unilin), przewodniczący grupy roboczej Rynki i wizerunek (Märkte + Image).

Dalsi członkowie zarządu:
Eberhard Herrmann (Classen), przewodniczący grupy roboczej Technik

Członkowie zarządu EPLF Ruben Desmet, Max von Tippelskirch i Eberhard Herrmann na targach DOMOTEX 2020 w Hanowerze.

Kierownictwo związku sprawuje doradztwo gospodarcze SEC Newgate EU (Brussels, Belgium).

Dyrektorem EPLF® jest dyplomowany kupiec Feriel Saouli.
SEC Newgate EU jest ponadto odpowiedzialne za działalność prasową i publiczną.

Komitety

Stowarzyszenie ma dwa komitety: Komitet Rynki i wizerunek, któremu przewodniczy Ruben Desmet (Unilin) ​​oraz Komitet Technika, któremu przewodniczy Eberhard Herrmann (Classen). Komisje zajmują się głównie: 

Komitet Rynki i wizerunek

 • kwartalna statystyka zbytu
 • działalność prasowa i publiczna
 • lobbing
 • udział w międzynarodowych targach
 • Internet
 • analizy trendów
 • badania rynku
 • obserwacja konkurencji

Komitet Technika

 • rozwój badań i normalizacji, np. EN 13329 europejska norma o laminowanych pokryciach podłogowych
 • współpraca w gremiach normalizacyjnych na płaszczyźnie europejskiej i międzynarodowej
 • opracowanie broszur i instrukcji dotyczących kwestii technicznych, np. instrukcji układania, instrukcji czyszczenia
 • grupy robocze do specjalnych projektów, np. grupa robocza sił rozciągania i ściskania, grupa robocza głębokich struktur, grupa robocza testująca oddziaływanie rolek krzeseł i foteli 
Przewijanie do góry